Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Spotkania

Archiwalne

Głos i mowa w pracy Trenera 13.12.2018
17:30-20:30 BIUREX , ul. Tarnowska 15 Kielce 30
"Głos i mowa w pracy trenera"
Człowiek jest instrumentem dętym „mięsnym". Mięsnym – bo głos i mowa to przede wszystkim praca mięśni. Zatem zapraszam na „siłownię" która pomoże wyzwolić głosowego lwa. Dla zachęty
dodam, że ćwiczony głos jest młodszy o 20 lat :-).
Czy pracujecie jako trenerzy, czy jako menedżerowie, głos jest ważnym narzędziem do wywierania wpływu: do przekonywania, utożsamiania się z koncepcjami, do opowiadania historii. A co potrzebujemy, żeby głos stał się naszym instrumentem na
którym profesjonalnie potrafimy grać? Czytajcie poniżej, to nasze główne zagadnienia na warsztat:
 
1. POTENCJAŁ MOJEGO GŁOSU
Śpiewacy operowi to nie nadludzie, a osoby, które świetnie opanowały technikę.
Dlatego w tej części ABC oddechu przeponowego i techniki wydobywania emisyjnie
poprawnego głosu. Tu może obudzić się drzemiący głosowy lew.
 
2. JAK UZYSKAĆ PRZYJAZNĄ BARWĘ GŁOSU?
Technika gry na instrumencie, który nazywa się głos polega nie tylko na wydobywaniu dźwięku, ale na dążeniu do tego, żeby wydobywany dźwięk był szlachetny i pięknie brzmiał. Gwarantuję porcję ćwiczeń uszlachetniających brzmienie.
 
3. RYTM, INTONACJA I AKCENT W MÓWIENIU
Te trzy elementy definiują brzmieniowe właściwości mówienia. Dzięki nim uzyskujemy takie efekty jak zaciekawienie, emocjonalność, nadawanie znaczeń słowom, nieprzewidywalność. Przy tej okazji kreatywne ćwiczenie z
wykorzystaniem story cubes.
 
4. BHP GŁOSU.
Krótka część o tym co bezpośredni jest przyczyną zaburzenia brzmienia głosu, jak unikać zdzierania głosu i jakie podejmować działania profilaktyczne. Tu pokażę również krótki filmik jak głos i mowa wyglądają od środka.
 
Krzysztof o sobie : 
Jestem właścicielem firmy szkoleniowej ViaMowa, w latach 2014-2017 byłem szefem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania „MATRIK". Specjalizuję się w szkoleniach, mentorialach i treningach indywidualnych z wystąpień publicznych, komunikacji, dykcji i emisji głosu w mówieniu. Posiadam Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania
MATRIK. Zrealizowałwm ponad 2500 godzin szkoleniowych i ponad 2000 godzin w pracy 1/1.
Ukończyłem Szkołę Mentorów prowadzoną przez Collegium Vratislaviense.
Z wykształcenia jestem aktorem i logopedą medialnym. Obecnie również współtworzę Teatr Odwrócony przy Sławkowskiej 14 w Krakowie.
Uważam, że miarą dobrego trenera są rezultaty osiągane przez uczestników szkoleń. Dlatego moim
zdaniem, dobry trener ma do zrealizowania trzy zadania:
1. Zdiagnozować i rozpoznać właściwe potrzeby/przyczyny.
2. Rozumieć, że taka potrzeba/przyczyna może się pojawiać.
3. Trafnie i możliwie najkrótszą drogą prowadzić do rozwoju/zmiany.  
 

info : 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

 

          UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Zapraszamy Sławomir Młynarczyk - Koordynator, Agnieszka Pakuła i Grzegorz Dobek - Współkoordynatorzy 

Skuteczne zarządzanie finansami 25.10.2018
17:30-20:30 BIUREX , ul. Tarnowska 15 Kielce 30 zł

 

Głównym celem szkolenia jest wzrost kompetencji uczestników w zakresie zarządzania finansami mikro i małych przedsiębiorstw oraz finansami osobistymi.

Uczestnicy nauczą się zasad dywersyfikacji zasobów, zweryfikują wiedzę w zakresie zarządzania długami przedsiębiorstwa, przećwiczą w praktyce umiejętności rozróżniania tzw. „dobrych” i „złych” długów, oraz zmienią podejście do nieodpowiedzialnego zadłużania się. Oprócz tego uczestnicy poznają metodę B. Franklina w kontekście tworzenia oszczędności, przećwiczą umiejętności diagnozowania własnych zasobów i potencjału w kontekście budowania kapitału początkowego oraz zmotywują się do realnego oszczędzania. Ponadto uporządkują wiedzę na temat inwestycji w   instrumenty finansowe i zasad inwestowania w aktywa trwałe, przećwiczą umiejętności doboru rodzaju inwestycji w aktywa trwałe do posiadanego kapitału oraz zrozumieją wagę ryzyka finansowego w inwestycjach giełdowych

Szkolenie kierowane jest do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, managerów, pracowników branży finansowej, ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, pracowników odpowiadających za finanse przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji zarzadzania finansami.

 

 

Osoby prowadzące

Jakub Żórawski

 

Obszar specjalizacji:

Coaching finansowy, trener mentalny, doradztwo inwestycyjne, edukacja finansowa

 

 •         Od dekady prowadzi własną działalność z nastawieniem na wydajność pracy. Zmienił tryb zaangażowania zawodowego z 10 godzin dziennie na 35 godzin w miesiącu przy zwielokrotnieniu  dochodów.
 •         Od około 7 lat specjalizuje się w edukacji finansowej w praktyce i optymalizacji rozwoju małych i średnich firm.
 •         Współtwórca marki Financial-Strategy zajmującej się precyzowaniem i realizacją wyników finansowych
 •         Ma za sobą ponad 600 godzin z coachingu finansowego, life coachingu i grupowych warsztatów finansowych.

 

 •         W doświadczeniu zawodowym masz wpisane 600 godzin, opisz to najbardziej precyzyjnie z podaniem nazwy, klienta itp., tak od kropek jak powyżej

 

Wykształcenie

 •          „Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK” – 22-25.02.2018, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarzadzania MATRIK, matrik.pl
 •         „Projektowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych” – 7-9.05.2018, NERAIDA
 •         Absolwent Akademii Trenerów Mentalnych prowadzonej przez Jakuba B. Bączka.
 •         Studia podyplomowe z coachingu, Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
 •         Absolwent rocznego kursu businesscoachingu  Instytutu Adama Krasowskiego
 •         Magister biologii, specjalizacja genetyka.

 

 

Paweł Otwinowski

 

Obszar specjalizacji:

Zarządzanie przedsiębiorstwami, inwestycje w rynek akcyjny, metale szlachetne, grunty i nieruchomości, coaching finansowy, edukacja finansowa.

 

Doświadczenie zawodowe

 •         Od 2005 – współwłaściciel i prezes zarządu w spółkach z grupy Euro Eko Polska, spółka działa w obszarze surowców energetycznych wykorzystywanych do produkcji biopaliw
 •         Większościowy udziałowiec w spółce Greathouse.pl sp. z o.o. – spółka działa w obszarze nieruchomości
 •         Współwłaściciel w spółce Ecrosio sp. z o.o. – branża IT

 

Ponad 2000 godzin indywidualnych konsultacji z właścicielami firm, inwestorami i członkami zarządów w spółkach kapitałowych.

Prelegent na seminariach motywacyjnych w których uczestniczyło jednocześnie ponad 800 osób na rynku polskim i rosyjskim

„Projektowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych” – 7-9.05.2018, NERAIDA

info : 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

          UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Zapraszamy!

Sławomir Młynarczyk - Koordynator

Agnieszka Pakuła i Grzegorz Dobek - Współkoordynatorzy 

„Zarządzanie 3.0. 20.09.2018
17:30-20:30 BIUREX , ul. Tarnowska 15 Kielce 30 zł

Wzrost świadomości pracowników, pogłębianie kompetencji oraz sytuacja, że w wielu

organizacjach specjalizacja poszła tak głęboko, że jedynie osoby wykonujące dane czynności tak

naprawdę rozumieją co robią, wymusiła na kierownikach zmianę sposobu kierowania.

 

Od dziesięciu lat propagowany jest w Polsce model „Pełnej Partycypacji w Zarządzaniu”, opisany

przez prof. Stockiego, od 2 lat pojawiła się opisywana przeze mnie w artykułach idea „Turkusowych

organizacji” Fredericka Laloux. Zarządzanie zwinne idzie krok dalej w przenoszeniu samodzielności

na pracowników i zespoły poprzez prezentowanie konkretnych narzędzi oraz wyjaśnianie istoty

zjawiska złożoności.

 

Zasady zwinnego zarządzania zespołem projektowym są opisane w tak zwanym manifeście,

głoszącym, że ważni są ludzie i interakcje, współpraca z klientem, szybkie reagowanie na zmiany i

działający produkt jakim jest oprogramowanie. Wiele z nich możemy zaadaptować do kierowania

każdym zespołem funkcjonującym w sytuacji dużej różnorodności.

 

Na warsztat szczególnie zapraszamy:

 • Trenerów, szkoleniowców
 • Osoby zajmujące się rozwojem pracowników
 • Osoby z działów HR i szkoleń
 • Kierowników i kadrę zarządzającą
 • Osoby pracujące w kreatywnym środowisku

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Poznasz zasady kierowania 3.0.
 • Przećwiczysz przykładowe narzędzia
 • Zmienisz swoje podejście do kierowania
 • Zainspirujesz się nowymi kreatywnymi sposobami rozwiązywania problemów
 • Poznasz metody zarządzania zespołem utalentowanych indywidualności.

 

Osoba Prowadząca: SYLWESTER PIETRZYK

 

Praktyk trener, coach mentor, właściciel ASPEKT HR od 2006, posiadający

Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000), absolwent

Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej

Handlowej (2005), obecnie Trener szkoły Trenerów MATRIK w module

Ewaluacja Szkoleń. Opiekun szkoły trenerów IBD Business School. Uczestnik

szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie, In Dialogue w

Kopenhadze (2016). Posiada uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach

certyfikacji trenerów. Członek Stowarzyszenia Promentor.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor

finansowy spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) kierownik

projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz

Ministerstwo Finansów (specjalista). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer,

zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych. Autor wielu artykułów w

„Personel i Zarządzanie”.

Przeprowadził ponad 2300 dni treningów i warsztatów, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny.

Uczestnicy zajęć mówią o nich, że są prowadzone dynamicznie w fantastycznej atmosferze oraz z dużą

liczbą interesujących przykładów.

Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Prelegent

na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w

zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Od 1999 roku aktywnie

działający Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK. Od 2012 r. stały trener szkoły

trenerskiej w module poświęconym ocenie efektywności szkoleń. Wpisany na listę wykładowców

Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prywatnie podróżuje off road, (Budapeszt Bamako, Mali 2013,

6000 km), nurkuje - Borneo, Jukatan-jaskinie, Synaj.

 

info : 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Zapraszamy!

Sławomir Młynarczyk Koordynator

Agnieszka Pakuła i Grzegorz Dobek Współkoordynatorzy 

Świętokrzyski KTZ: Narzędzia w pracy trenera w Szkole Trenera MATRIK 28.06.2018
17:30-20:30 Hotel Ibis; Kielce; ul. Warszawska 19 30 zł - Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie

Witam Serdecznie,

Mamy zaszczyt zaprosić na XXXIV Spotkanie Świętokrzyskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK, które odbędzie się  

w czwartek  28.06.2018 godz. 17:30-20:30 w Hotelu IBIS  w Kielcach ul. Warszawska 19

 

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny warsztat rozwojowy. Tym razem poznawać będziemy narzędzia pracy trenera.
A już od godz. 17:00 Matrik Cafe - rozmowy przy pysznej kawie. 
Przyjdź zatem nieco wcześniej.

Opis warsztatu:
Praca trenera na sali szkoleniowej to sztuka łączenia wielu obszarów w efekt, zwyczajowo zwany, rozwojem kompetencji. Zapraszam na warsztat podczas, którego wspólnie odkryjemy wszystkie obszary pracy trenera na sali. Bazą naszej pracy będą scenki – narzędzie, za którym nie przepadają uczestnicy szkoleń i jednocześnie, które wskazują za najbardziej przydatne w ich rozwoju.
Efektem ubocznym naszego spotkania będzie poukładanie sobie wiedzy w obszarze prowadzenia rozmów kierowniczych z pracownikami, których to będą dotyczyły scenki ;)
Dla każdego więc coś dobrego!

Cele warsztatu: 
• Doświadczenie fragmentu szkolenia Train the Trainers na przykładzie doskonalenia umiejętności stosowania scenek, jako narzędzia pracy trenera.
• Doświadczenie warsztatu zbudowanego w oparciu o metodę szkatułkową, wykorzystywaną w Szkole Trenerów Zarządzania MARIK, w module „Prowadzenie Szkoleń”.
• Poznanie podstawowych zasad stosowania scenek na szkoleniu.
• Poukładanie sobie wiedzy i przećwiczenie umiejętności w obszarze prowadzenia rozmów kierowniczych (cel realizowany niejako „przy okazji”)

Plan spotkania:
1. Wstęp z wykorzystaniem Trójkąta Kompetencji
2. Obszary pracy trenera podczas prowadzenia szkolenia – model szkatułkowy
3. Scenki jako narzędzie pracy trenera – zasady prowadzenia i zwiększanie ich potencjału 
4. Wybrane kompetencje kierownicze w prowadzeniu rozmów z podwładnymi
5. Podsumowanie.

Prowadząca:
Anna Leśnikowska-Jaros – psycholog, certyfikowany trener zarządzania i TTT

Od 18 lat wpieram organizacje w rozwoju pracowników. Najczęściej w firmach produkcyjnych, gdzie liczy się osiąganie wskaźników, skuteczność managerska, umiejętność budowania relacji i współpracy. W długoterminowych akademiach rozwoju pomagam ludziom osadzić się w nowych rolach i zadaniach managerskich oraz rozwijać siłę psychiczną. Prowadzę także szkolenia dla instruktorów stanowiskowych. Facylituję spotkania skonfliktowanych działów, szukających nowych modeli współpracy. Pomagam budować systemy i skale kompetencji, oraz wdrażać oceny okresowe pracowników.
W SKiTZ MATRIK kieruję Szkołą Trenerów Zarządzania i odpowiadam za doskonalenie kompetencji trenerskich. Jestem doradcą i asesorem w procesach rozwoju i certyfikacji.
Prowadzę gabinet i działalność pod wdzięczną nazwą Pomocne Chwile – Psychologia dla Biznesu,

 

info : 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

          UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Zapraszamy Sławomir Młynarczyk Koordynator, Agnieszka Pakuła i Grzegorz Dobek Współkoordynatorzy 

 

 

 

Sławomir Młynarczyk

trener sprzedaży, coach, opiekun zarządzający

tel: 517-703-555

slawek@kompetencjesprzedazowe.pl

www.kompetencjesprzedazowe.pl

 

Świętokrzyski KTZM: Neurotrener-neurobilogiczna perspektywa procesu szkoleniowego 24.05.2018
17:30-20:30 Hotel Ibis; Kielce; ul. Warszawska 19 30 zł - Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie

Uwaga, uwaga!
Już 24.05 w Kielcach gościć będziemy Darka Niedzieskigo, specjalistę od "mózgu".

Celem warsztatu, którego organizatorem jest Świętokrzyski Klub Matrik, jest zapoznanie uczestników z aktualnymi odkryciami wiedzy o mózgu, które w bezpośredni sposób wpływają na efektywność przeprowadzanych przez trenerów szkoleń osób dorosłych, jak i wpływają na skuteczność procesu zarządzania.

W czasie warsztatów uczestnicy poznają model UZEC, będący neurobiologiczną podstawą procesu szkoleniowego, który opisuje, czym powinien się charakteryzować skuteczny proces szkoleniowy. Duży nacisk będzie położony na poznanie i nauczenie praktycznego stosowania niezwykle przydatnego dla każdego trenera, menedżera, lidera narzędzia, jakim jest model Potrzeb Społecznych P-BRAIN. Szczegóły w załaczniku.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się