Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania
Jak zaprojektować sesję szkoleniową?
Aktywizujące techniki szkoleniowe
Skuteczne moderowanie dyskusji
Co to jest etiuda trenerska?
Na czym polega sampling szkolenia?
Angażowanie uczestników szkolenia – jak robić to skutecznie?
Sztuka retoryki w pracy trenera biznesu
Skuteczny odpoczynek, czyli jak odpoczywać, żeby po urlopie nie być zmęczonym?
Co obejmują szkolenia miękkie?
Suprewizja - jak pomaga w pracy trenera?
Narzędzia w pracy trenera biznesu
Skuteczny odpoczynek, czyli jak odpoczywać, żeby po urlopie nie być zmęczonym?
Kilka słów o life long learningu
Publiczność podczas szkolenia – jak dobrze przed nią wypaść?
Zarządzanie ryzykiem – najważniejsze zasady
Co obejmuje identyfikacja potrzeb szkoleniowych?
Efektywna komunikacja – jakie są jej warunki?
Jak zwiększyć efektywność w pracy?
Razem czy osobno – mocne i słabe strony szkolenia w duecie trenerskim
Trudne sytuacje w pracy trenera
Ewaluacja szkoleń – najważniejsze zasady
Kompetencje pedagogiczne trenerów zarządzania
Czym jest Szkoła Konsultantów Zarządzania MATRIK?
Jakie są najważniejsze zasady skutecznej i efektywnej pracy zespołowej?
Jak sobie radzić ze stresem przed wystąpieniami publicznymi?
Mentoring w organizacji – zalety
Dlaczego warto należeć do Klubu Trenera Zarządzania MATRIK?
Czym jest facylitacja?
Metoda SMART – jak za jej pomocą wyznaczać cele?
Trener freelancer czy trener na etacie?
Zarządzanie intuicyjne czy strategiczne?
Kodeks Profesjonalnego Postępowania Konsultanta Zarządzania
Jak zostać trenerem biznesu?
Jak radzić sobie z trudnym uczestnikiem na szkoleniu?
Conflict Management
Ewaluacja w ujęciu systemowym
Clear Leadership
Jakie cechy/umiejętności/ kompetencje powinien posiadać dobry trener?
Jak uczą się dorośli
Facylitacja rozwoju grup i zespołów
Ewaluacja i monitorowanie programów i projektów
Jak mogą rozwijać swoje kompetencje doświadczeni trenerzy?
Najważniejsze zasady zarządzania zmianą
Konsultant jako refleksyjny praktyk
Umiejętności miękkie i ich rola w zarządzaniu
Zarządzanie wiedzą w organizacji - czym jest i na czym polega?
Co oznaczają dla trenera zmiany przepisów w zakresie minimalnej stawki?
Długofalowe rezultaty pracy trenera - budowanie efektywności
Budowanie zespołu zgodnie z modelem 5 dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego
Skuteczny Content Marketing w 10 krokach
Projektowanie szkolenia
Rozwój zawodowy jako wartość
Jak przygotować dobre studium przypadku
Vademecum Trenera
fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się