Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania
Zarządzanie komunikacją – najważniejsze informacje
Rola rekomendacji we współpracy z klientem
Myślenie grupowe i jego wpływ na podejmowanie decyzji
Jak sporządzić streszczenie menadżerskie?
Zarządzanie komunikacją – najważniejsze informacje
Do czego służy Matryca Bostońska?
Jakie informacje zawiera księga jakości w firmie?
Czym jest kultura biznesowa organizacji?
Instruktaż jako metoda szkoleniowa
Perswazja w pracy trenera biznesu
Sześć kapeluszy de Bono jako metoda podejmowania decyzji
Jak przygotować dobry raport dla klienta?
Zarządzanie efektywnością – najważniejsze zasady
Konsulting strategiczny a operacyjny – podstawowe różnice
Metoda Agile w zarządzaniu
Szkolenie otwarte a zamknięte – podstawowe różnice
Etyka w pracy trenera biznesu
Dlaczego warto mieć scenariusz szkolenia?
Czym jest Cykl Kolba?
Jak zaprojektować sesję szkoleniową?
Aktywizujące techniki szkoleniowe
Skuteczne moderowanie dyskusji
Co to jest etiuda trenerska?
Na czym polega sampling szkolenia?
Angażowanie uczestników szkolenia – jak robić to skutecznie?
Sztuka retoryki w pracy trenera biznesu
Skuteczny odpoczynek, czyli jak odpoczywać, żeby po urlopie nie być zmęczonym?
Co obejmują szkolenia miękkie?
Suprewizja - jak pomaga w pracy trenera?
Narzędzia w pracy trenera biznesu
Skuteczny odpoczynek, czyli jak odpoczywać, żeby po urlopie nie być zmęczonym?
Kilka słów o life long learningu
Publiczność podczas szkolenia – jak dobrze przed nią wypaść?
Zarządzanie ryzykiem – najważniejsze zasady
Co obejmuje identyfikacja potrzeb szkoleniowych?
Efektywna komunikacja – jakie są jej warunki?
Jak zwiększyć efektywność w pracy?
Razem czy osobno – mocne i słabe strony szkolenia w duecie trenerskim
Trudne sytuacje w pracy trenera
Ewaluacja szkoleń – najważniejsze zasady
Kompetencje pedagogiczne trenerów zarządzania
Czym jest Szkoła Konsultantów Zarządzania MATRIK?
Jakie są najważniejsze zasady skutecznej i efektywnej pracy zespołowej?
Jak sobie radzić ze stresem przed wystąpieniami publicznymi?
Mentoring w organizacji – zalety
Dlaczego warto należeć do Klubu Trenera Zarządzania MATRIK?
Czym jest facylitacja?
Metoda SMART – jak za jej pomocą wyznaczać cele?
Trener freelancer czy trener na etacie?
Zarządzanie intuicyjne czy strategiczne?
Kodeks Profesjonalnego Postępowania Konsultanta Zarządzania
Jak zostać trenerem biznesu?
Jak radzić sobie z trudnym uczestnikiem na szkoleniu?
Conflict Management
Ewaluacja w ujęciu systemowym
Clear Leadership
Jakie cechy/umiejętności/ kompetencje powinien posiadać dobry trener?
Jak uczą się dorośli
Facylitacja rozwoju grup i zespołów
Ewaluacja i monitorowanie programów i projektów
Jak mogą rozwijać swoje kompetencje doświadczeni trenerzy?
Najważniejsze zasady zarządzania zmianą
Konsultant jako refleksyjny praktyk
Umiejętności miękkie i ich rola w zarządzaniu
Zarządzanie wiedzą w organizacji - czym jest i na czym polega?
Co oznaczają dla trenera zmiany przepisów w zakresie minimalnej stawki?
Długofalowe rezultaty pracy trenera - budowanie efektywności
Budowanie zespołu zgodnie z modelem 5 dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego
Skuteczny Content Marketing w 10 krokach
Projektowanie szkolenia
Rozwój zawodowy jako wartość
Jak przygotować dobre studium przypadku
Vademecum Trenera
fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się