Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod i form ich realizacji

Do kluczowych zagadnień wpływających na efektywność szkolenia należą: formułowanie celów oraz odpowiedni dobór metod i form szkoleniowych. O projektowaniu szkolenia w aspekcie tych zagadnień pisze w swoim artykule Wojciech Szymczak

 

"Celem artykułu jest ukazanie znaczenia dobrze sformułowanych celów szkolenio­wych w realizacji założeń i celów zleceniodawców. Ważne jest odpowiednie sformuło­wanie celów z wykorzystaniem zwrotów adekwatnych do poziomu wiedzy, umiejętno­ści i postaw. Później można decydować, jakimi metodami i formami realizowane będą poszczególne cele. Stąd zestawienie metod i form — pierwsze tego typu i w takiej liczbie — wypracowanych przez grupy szkoleniowe w projekcie Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK pt. „Profesjonalny Trener — rozwój warsztatu szkoleniowego”.

 

Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zawarto specyfikację celów i przyjrzano się im przy wykorzystaniu analizy SMART. Następnie przeanalizowano sześć przykładowych programów szkoleniowych z wybranymi fragmentami dotyczący­mi celów szkoleniowych (analizowane są zapisy i konsekwencje zapisów poszczególnych celów, realność ich wykonania, jednoznaczność zapisów oraz semantyka znaczeniowa poszczególnych kluczowych słów określających cele).

 

W drugiej części przedstawiono metody i formy szkoleniowe wyliczone przez czte­ry grupy szkoleniowe biorące udział w projekcie Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK pt. „Profesjonalny Trener — rozwój warsztatu szkoleniowego". Jest to pierwsze tego typu wyliczenie z uwzględnieniem wyników prac wszystkich grup razem i podziałem na me­tody, formy oraz narzędzia. Przyjrzano się też kryteriom doboru metod i form szkoleniowych do realizowania określonych celów szkoleniowych."

 

Pełna treść artykułu do pobrania poniżej:

 

  Wojciech Szymczak: Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod i form ich realizacji

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się