Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Zarządzanie wiedzą w organizacji - czym jest i na czym polega?

Zarządzanie wiedzą jest zdolnością polegającą na zbieraniu informacji oraz doświadczenia zawodowego, a następnie przekształcania tych dwóch składników w wiedzę, które może być wykorzystana dla dobra danej organizacji. To także uczenie się na błędach własnych i błędach konkurencji, co skutkuje mądrzejszymi i mniej ryzykownymi decyzjami w przyszłości. Wiedzę i informacje można traktować jako dobro porównywalne do zasobów materialnych, takich jak ziemia czy nieruchomości. Z tą jednak różnicą, że przekazując wiedzę pracownikom, nie tracimy, lecz zyskujemy.

Czym jest wiedza?


To pytanie jednocześnie proste i trudne. Proste, bo każdy z nas na co dzień wykorzystuje wiedzę. Trudne, bo ciężko wskazać co jest wiedzą, a co informacją. Wiedza to coś, na czym opiera się działalność firm. Jednocześnie posiadanie tylko wiedzy nie stanowi obietnicy sukcesu. Wiedza nie ma swych granic, może być stale modyfikowana i udoskonalana przez tych, którzy z niej czerpią. Z wiedzy korzysta wiele osób naraz. W każdej działalności wiedzę można podzielić na dwie kategorie: jawną oraz ukrytą. Ta pierwsza to wiedza spisana, dostępna na innych, przekazywana w formie szkoleń czy dokumentów. Ta druga, o wiele ważniejsza, jest wynikiem osobistych doświadczeń, własnych kompetencji oraz odkryć. W pewnym sensie jest to wiedza nowatorska, ponieważ właściwa tylko dla danej organizacji.

Zarządzanie wiedzą w firmie


Przyszłość wielu firm zależy dzisiaj od efektywnego zarządzania wiedzą. Choćby po to, aby uniknąć sytuacji, w której ważny pracownik odchodzi i tym samym „zabiera” ze sobą wiedzę, która dla danej firmy była kluczowa w utrzymaniu się na rynku. Firma, która zarządza wiedzą, wie jak lepiej ją wykorzystywać w celach rozwoju np. do badań czy testów. Dzięki temu jest w stanie polepszyć swoją pozycję na rynku.

Czego dotyczy zarządzanie wiedzą?


System zarządzania wiedzą bazuje na różnych elementach, które wzajemnie się uzupełniają. Wiedza jest zarządzana z punktu widzenia celów firmy, co pozwala określić, jak bardzo jest przydatna. Na wiedzę trzeba także patrzeć z punktu widzenia pracowników – ich motywacji, możliwości poszerzania kompetencji itp. Każdy system zarządzania wiedzą posiada swoją strukturę, która przewiduje jego całościową organizację wraz z podziałem pracy i obowiązków między pracownikami. System zarządzania wiedzą musi być również oparty o strategię zarządzania organizacją. Całość uzupełnia proces poszerzania lub doskonalenia wiedzy, który opiera się na szkoleniach pracowników, zwiększaniu bazy klientów, a także na obserwacji własnych działań i działań konkurencji.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się