Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Trudne sytuacje w pracy trenera

Trudne sytuacje w pracy trenera to przede wszystkim te momenty, gdy uczestnicy szkolenia odmawiają współpracy. Stres powodują również nieodpowiednie warunki na sali szkoleniowej, jak na przykład usterka sprzętu. Warto traktować nieprzewidziane sytuacje zawodowe jak wyzwania, które pozwalają trenerowi podnosić jego kompetencje i zwiększać doświadczenie.
 

Głośny lub cichy protest

Zacznijmy od zachowania ekstremalnego, ale chyba najbardziej widocznego ze wszystkich – jawnego zlekceważenia i wyrażania swojego sprzeciwu wprost. Trener nie powinien traktować osobiście zachowania uczestnika, który zarówno mową ciała, jak i werbalnie, wyraża niechęć do samego szkolenia. Żeby nie dać się ponieść emocjom, trener akceptuje postawę problematycznego uczestnika i uzmysławia mu jego trudne zachowanie. Nieco inne kroki powinny zostać podjęte, jeśli to cała grupa wykazuje brak zaangażowania. Doświadczony trener nie powinien przyśpieszać z materiałem, nawet gdy wszyscy chcą po prostu jak najszybciej ukończyć szkolenie. Żeby zniwelować bierność szkolonych można po prostu zapytać o jej powody i wspólnie ustalić, które informacje ze szkolenia będą dla grupy przydatne. Czasami trener powoduje brak zainteresowania w sposób nieświadomy – przeciągając dany temat lub traktując go zbyt powierzchownie.

 

Spóźnialscy, gaduły i sprawy osobiste

Notoryczne spóźnienia to przejaw niechęci wobec szkolenia lub zwykły brak samodyscypliny. Istnieją dwie możliwości – można rozpocząć szkolenie dopiero, gdy ostatni spóźnialski przybędzie w końcu na miejsce. Można również zignorować ten fakt i po prostu nie czekać na nikogo. Jeśli jednak spóźnia się cała grupa, trener musi omówić ten problem na forum. Prywatne pogawędki pomiędzy słuchaczami to kolejna sytuacja, która zaburza porządek szkolenia. Trener powinien zapytać rozmawiających o przedmiot ich dyskusji. Jeśli jest on związany z omawianym tematem, to może dać początek do ciekawej wymiany zdań. Jednak gdy rozmowa dotyczy kwestii osobistych – należy poprosić o przeniesienie jej w czasie do najbliższej przerwy.

 

Psujący się sprzęt

Każdy trener powinien wyrobić w sobie nawyk dokładnego sprawdzania sprzętu i materiałów w sali szkoleniowej. W ten sposób może on podjąć odpowiednie kroki na wypadek usterki. Jeśli wyniknie ona w trakcie szkolenia, to trener musi umieć wykorzystać inne metody pracy. Z tego względu warto rozwijać swoje trenerskie kompetencje – na przykład żeby na wypadek zepsucia się rzutnika móc zaproponować uczestnikom inną formę nauki.

 

 

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się