Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Jak sporządzić streszczenie menadżerskie?

Strategie wymagają rzetelnej oceny. Tylko w ten sposób można mieć pewność co do tego, że działania przyniosą spodziewany efekt. Streszczenie menadżerskie, nazywane inaczej kierowniczym, jest właśnie taką weryfikacją planu marketingowego, na której podstawie określa się, czy dany plan zadziała.
 

Streszczenie kierownicze – cel i odbiorca

Według słownikowej definicji streszczenie to skrócony tekst, w którym zawarte zostały najważniejsze informacje wyjęte z oryginału. Charakter takiego podsumowania zależy od tego, jakie jest przeznaczenie tekstu. Streszczenia tworzy się między innymi po to, aby można było szybko zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami. W przypadku streszczenia menadżerskiego cel jest jeszcze jeden – wzbudzenie zaciekawienia czytelnika. Dlatego podczas opracowywania tego dokumentu należy wziąć pod uwagę zarówno oczekiwany efekt, jak i osobę, do której jest skierowany.
 

 

Jakie informacje wykorzystać?

Takie podsumowanie odznacza się określonymi cechami. Należy pamiętać, że stanowi ono część całego planu marketingowego, dlatego jest podobne pod względem stylu i formy. Czytelnik odnosi wrażenie, że podsumowanie stanowi jeszcze jeden rozdział planu. Opracowanie bazuje na rzetelnych i mierzalnych danych, do których należą różnorodne prognozy ekonomiczne, cele do osiągnięcia, oczekiwane koszty oraz wyniki. Do tego należy uwzględnić sposoby mierzenia tychże wyników oraz narzędzia do ostatecznej oceny wykonanych działań. Tego typu informacje można pozyskać z różnorakich analiz rynkowych. Wybierając, które informacje są ważne, należy wziąć pod uwagę odbiorcę. Inne dane będą przydatne dla księgowej, a inne – dla sprzedawcy.
 

Jaka forma tekstu?

Treść streszczenia, pomimo tego, że bazuje na dość formalnych danych, powinna zachęcać do lektury. Warto zadbać o to, aby forma była czytelna, to znaczy należy podzielić tekst na akapity lub podpunkty. Dobrym rozwiązaniem jest wyszczególnienie poszczególnych zadań do wykonania. Nie należy przesadzać z objętością tekstu. Streszczenie zawiera się zazwyczaj w jednej do maksymalnie dwóch stron. Dokument musi wyglądać profesjonalnie, ponieważ to od niego zależy ocena danego planu.
 

Kiedy sporządzić streszczenie?

Podsumowanie należy oczywiście wykonać po przygotowaniu planu marketingowego. Niektórzy umieszczają tę część na początku danego dokumentu, inni z kolei decydują się dodać go na samym końcu. Wybór jest w zasadzie dowolny. Należy pamiętać, że sporządzania sprawozdań menadżerskich można się nauczyć.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się