Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Konsulting strategiczny a operacyjny – podstawowe różnice

Konsulting, czyli po prostu doradztwo, to pomoc firmie w osiąganiu określonych celów. Zakres tego działania jest bardzo szeroki, co utrudnia jednoznaczne wyznaczenie czynności konsultingowych. Dla uproszczenia konsulting dzieli się na strategiczny oraz operacyjny. Czym się od siebie różnią?
 

Kiedy korzystać z konsultingu?

Profesjonalne doradztwo przydaje się firmie zawsze. Istnieją jednak sytuacje, w których jest ono niezbędne. Najbardziej oczywisty powód to chęć zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Firmy działają lepiej dzięki ściśle określonym działaniom, których ścieżkę wytycza właśnie profesjonalne doradztwo biznesowe. Potrzebę skorzystania z takiej usługi wywołuje również chęć unowocześnienia pewnych struktur, na przykład wdrożenia nowego systemu informatycznego. Innowacja stanowi element kluczowy dla wielu biznesów. Przedsiębiorstwa często korzystają z zewnętrznej pomocy, żeby zwiększyć swoją rentowność, na przykład poprzez restrukturyzację. Istotne jest wówczas, aby działać z korzyścią dla przedsiębiorstwa, ale również w zgodzie z przepisami. Poza tym konsulting jest przydatny w rozwoju marki i opracowaniu spójnego, a przede wszystkim skutecznego marketingu.
 

Czym jest konsulting strategiczny?

Mianem doradztwa strategicznego określa się wszystkie działania, mające wspomóc organizację w osiąganiu celów strategicznych. Dotyczy to działalności na różnych polach: od poprawy finansów, poprzez polepszenie pozycji rynkowej, po zoptymalizowanie oddziaływania na społeczeństwo i środowisko. Konsulting strategiczny skupia się przede wszystkim na menedżerach. To oni mają podejmować decyzje, dzięki którym firma może efektywnie realizować swoją strategię. Kadra zarządzająca powinna umieć przewidywać wydarzenia, które mogą wpłynąć na sposób funkcjonowania organizacji. Dzięki doradztwu mogą również rozwijać kompetencje w dziedzinach takich jak analiza i zarządzanie ryzykiem czy dostosowywanie się do zmian w otoczeniu.
 

Doradztwo operacyjne – jakie różnice?

Skoro wiemy już, czym jest konsulting strategiczny, czas przyjrzeć się wersji operacyjnej. Można uznać, że cel korzystania z tej usługi jest ten sam, a jedyną różnicą jest format. Doradztwo strategiczne dotyczy działalności przewidzianej na co najmniej rok, a czasem całe lata. Tymczasem wersja operacyjna obejmuje czynności wykonywane codziennie, raz w tygodniu czy miesiącu. Doradztwo strategiczne ma o wiele szerszy zakres, często posiada interdyscyplinarny charakter, podczas gdy konsulting strategiczny skupia się na jednym obszarze działalności firmy. Ostatnią rozbieżnością jest szczegółowość – doradztwo strategiczne jest bardziej ogólne od operacyjnego.

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się