Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Umiejętności miękkie i ich rola w zarządzaniu

Pracodawcy, którzy szukają osoby na stanowisko związane z zarządzaniem, otwarcie deklarują, że najważniejsze są dla nich tzw. umiejętności miękkie, czyli związane z naszą psychiką oraz naszym sposobem budowania relacji z innymi. Umiejętności miękkie można podzielić na osobiste oraz interpersonalne. Pierwsze z nich dotyczą nas samych, drugie zaś - najbliższego otoczenia. Umiejętności miękkie są uniwersalne - sprawdzają się w każdej pracy i każdej sytuacji. Szczególnie u dobrego lidera.

Najważniejsze umiejętności miękkie


Osobiste umiejętności miękkie obejmują przede wszystkim decydowanie o sobie. Pod tym pojęciem kryje się zarządzanie czasem przeznaczanym na pracę, walka ze stresem, motywowanie się i wyznaczanie sobie kolejnych celów. Jest to także asertywność, czyli sztuka rzeczowego i spokojnego wyrażania swojego zdania. Za umiejętnościami interpersonalnymi stoi zaś zdolność prowadzenia negocjacji, rozdzielania zadań między pracowników, rozwiązywanie konfliktów, a także motywowanie innych. Każda z tych umiejętności jest mniej lub bardziej wykorzystywana przez osobę, której głównym obowiązkiem zawodowym jest szeroko rozumiane zarządzanie.
 

Jak można je poprawić?


Wiele osób sądzi, że posiada dane umiejętności miękkie, jednak w praktyce nie potrafi z nich korzystać. Jeszcze inni uważają, że komunikatywność czy radzenie sobie ze stresem to zdolności wrodzone. Tymczasem umiejętności miękkie można nabyć – zarówno drogą teoretyczną, jak i praktyczną, a najlepiej korzystając z obu tych sposobów. Wiedzę teoretyczną można czerpać z książek lub poradników, jednak praktykę najlepiej ćwiczyć pod okiem mistrzów. Do tego celu najbardziej przydatne są szkolenia z trenerami zarządzania.

Jak wygląda szkolenie?


Uczestnicy szkoleń z zarządzania uczą się tego, jak rozmawiać i negocjować, a przede wszystkim jak słuchać innych i jak do nich przemawiać. Na każdym etapie istnieją punkty kontrolne, które pozwalają ocenić efekty pracy. Każdy uczestnik zwraca uwagę na to, czy osiągnął założone sobie cele komunikacyjne np. przeprowadził udane negocjacje, rozwiązał konflikt, sprawnie rozdzielił pracę. Poprzez dokładną obserwację każdego zadania wie, co poszło dobrze, a co należałoby jeszcze poprawić. Szkolenie polega na odgrywaniu scen z trenerem. To on udziela wskazówek, chwali i pokazuje, gdzie należałoby wprowadzić poprawki. Tak jak w sporcie, tak również trener zarządzania umożliwia swoim podopiecznym lepszy start w karierze oraz zwiększa ich szanse na rozwój zawodowy.

 

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się