Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Kilka słów o life long learningu

Life long learning (LLL), tłumaczone na polski jako „kształcenie ustawiczne”, to idea uczenia się przez całe życie – również wtedy, gdy studia czy szkoła średnia już dawno za nami. Dorośli żyjący w ten sposób stale poszerzają swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
 

LLL – jaki jest cel?

Chęć nauki przez całe życie jest motywowana nie tylko względami zawodowymi. Coraz więcej osób dostrzega, że stałe uczenie się niesie ze sobą liczne profity osobiste (lepsza sprawność umysłowa, poszerzenie horyzontów) i społeczne (uczestniczenie w interesujących debatach, nawiązywanie nowych znajomości). Zresztą kształcenie ustawiczne nie dotyczy jedynie wiedzy teoretycznej lub praktycznej, ale całej osobowości człowieka.

 

Dlaczego kształcenie ustawiczne jest ważne?

Idea long life learningu to odpowiedź na zmiany zachodzące w zachodnim społeczeństwie. Czynnik produkcyjny powoli przestaje mieć takie znaczenie jak czynnik intelektualny. Zamiast w produkcję, inwestuje się w wiedzę – to spiritus movens dla rozwoju światowych gospodarek. Uważa się, że edukacja odpowiada za innowacje, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie konkurencyjności, a także za aktywizację ludności pod względem obywatelskim.

 

Priorytety kształcenia ustawicznego

Istnieje lista działań praktykowanych w ramach idei LLL. To przede wszystkim zwiększenie dostępu do wiedzy, uświadamianie innych na temat możliwości edukacyjnych, a także inwestowanie w naukę – i to zarówno jeśli chodzi o umiejętności specjalistyczne, jak i te podstawowe. Long life learning to także badanie nowych, innowacyjnych sposób i koncepcji uczenia się.

 

Formy long life learningu

Long life learning jest przeprowadzany na wiele różnych sposobów. Osoby dorosłe mogą zdobywać wiedzę w placówkach kształcenia ustawicznego, na uniwersytetach, poprzez studia dyplomowe, kursy zawodowe i rozmaite szkolenia. Do tego dochodzą seminaria, konferencje i spotkania naukowe. W bardziej indywidualny sposób można zaś rozwijać się poprzez czytanie fachowej literatury, czasopism lub dokształcanie się za pośrednictwem Internetu.

 

Znaczenie LLL w zawodzie trenera

Trenerzy biznesu w konfrontacji z ideą kształcenia ustawicznego przyjmują postawę zarówno bierną, jak i aktywną. W zasadzie LLL jest wpisane w charakter ich zawodu – trenerzy muszą ciągle doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Z drugiej strony zajmują aktywną postawę i propagują ideę LLL poprzez nauczanie innych dorosłych.

 

 

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się