Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Etyka w pracy trenera biznesu

Trener w znacznym stopniu odpowiada za efekty szkolenia. Ma on dostarczyć uczniom nowej wiedzy oraz przekonać ich do jej wykorzystania w praktyce. Żeby nauka przebiegała w oparciu o pewne wartości, trener musi kierować się etyką zawodową.
 

Dlaczego etyka jest ważna w pracy trenera?

Etyka to zbiór norm, które pozwalają ocenić, czy dana osoba postępuje właściwie. W odniesieniu do procesu nauczania innych ma to szczególnie znaczenie. Przede wszystkim wiedza prezentowana na szkoleniu musi być rzetelna. Trener nie może ulec pokusie manipulowania danymi choćby po to, by jego praca dała szybszy efekt. Zamiast manipulacji powinien wybierać perswazję. Szkoleniowiec jest również swego rodzaju autorytetem i wzorem do naśladowania dla uczniów. Pełniąc taką funkcję, musi w szczególności zadbać o rzetelne i etyczne wypełnianie swoich obowiązków, co ma również wpływ na poprawę jakości pracy trenera.
 

Zasady w zgodzie z moralnością trenera

Jaka postawa zawodowa jest w zawodzie trenera uznawana za moralną? Przede wszystkim jest to posiadanie szerokiej, wartościowej wiedzy oraz korzystanie z różnych źródeł informacji. Dzięki temu trener może przedstawić publice różne, nawet najbardziej odmienne punkty widzenia. Ponadto trener powinien kierować się dobrem osób szkolonych oraz oceniać ich pracę na podstawie rzetelnych i jasnych kryteriów. Grupa powinna wiedzieć, w jaki sposób trener stara się wpłynąć na ich postawę. Poza tym obowiązkiem etycznym trenera jest dbanie o rozwijanie własnych kompetencji. Powinien on stale doskonalić swoje umiejętności retoryczne. Ich dobre opanowanie pozwala operować rozmaitymi środkami perswazyjnymi. Do tego powinien stale pogłębiać wiedzę w danej dziedzinie. Trener realnie wpływa na postawę szkolonych osób i musi mieć tego świadomość.
 

Etyka w pracy trenera – praktyczne przykłady

Jakie zachowania świadczą o tym, że trener kieruje się w pracy etyką zawodową? Jest to na przykład właściwe dobieranie źródeł wiedzy. Powinny być one wiarygodne i sprawdzone, a sama wiedza – przydatna z punktu widzenia uczestników szkolenia. Wykorzystywane informacje muszą być klarowne, jasne i możliwe do wykorzystania w praktyce. W ten sposób trener udowadnia, że faktycznie zależy mu na tym, aby każdy uczeń przyswoił sobie wiedzę. Szkoleniowiec nie powinien również przestawiać swoich własnych interpretacji jako obiektywnej opinii. Celem szkolenia jest przeprowadzenie merytorycznej dyskusji, zatem trener musi być otwarty na pytania czy odmienne zdanie. Trener nie powinien wyróżniać żadnego z uczestników szkolenia.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się