Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Sztuka retoryki w pracy trenera biznesu

Każdy trener biznesu posiada swój unikatowy styl szkolenia innych. Istnieje jednak zestaw umiejętności, których opanowanie jest konieczne dla każdego zawodowca w tej branży. Jedną z nich jest retoryka.
 

Czym jest retoryka?

Retoryka to ubieranie swoich myśli w odpowiednie słowa – inaczej zwana jest również sztuką pięknego wysławiania się czy też oratorstwem. I nie chodzi o to, aby nasze krasomówstwo zrobiło wrażenie na innych – trafny dobór słów usprawnia komunikację i wyklucza nieporozumienia pomiędzy nadawcą a odbiorcą przekazu. Niegdyś retoryka była jednym z obowiązkowych przedmiotów na uniwersytetach.
 

Dlaczego retoryka jest ważna w karierze trenera?

Trener biznesu to po części publiczny mówca. Słowo mówione jest dla niego narzędziem w przekazywaniu wartościowych informacji. Oczywiście, ważna jest również posiadana wiedza, umiejętności miękkie i osobowość, jednak to właśnie za pomocą retoryki trener skutecznie (a przy tym w nieco w artystyczny sposób) przekazuje dane wartości innym. Każdy szkoleniowiec powinien szlifować swój warsztat w zakresie retoryki.

 

Retoryka – korzyści dla trenera biznesu

Retoryka wprowadza nową jakość do stylu pracy szkoleniowca. Trener przemawia płynnie i zawsze na temat. Uczestnicy szkolenia nie mają problemów ze zrozumieniem jego wypowiedzi. Pozwala to uniknąć wielu nieścisłości, a nawet potencjalnych konfliktów. Przekazywana wiedza staje się również usystematyzowana. Te elementy wszystkie sprawiają, że uczestnicy szkolenia przyswajają informacje w lepszy sposób i w krótszym czasie. Znacznie zwiększa się zatem efektywność pracy trenera.

 

Jak wygląda to w praktyce?

Dzięki retoryce przemówienia stają się bardziej uporządkowane, spójne, a także jednocześnie kwieciste i zrozumiałe. Żeby zastosować zasady retoryki w praktyce, wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Pierwszą z nich jest to, aby trener dobierał tematy zgodnie z uczestnikami danego szkolenia. Przekazywana wiedza powinna być prawdziwa, potrzebna, a do tego ciekawie podana. Warto umieszczać źródła, z których czerpie się informacje. Trener musi wprowadzić jasny podział pomiędzy oryginalnym tekstem a jego własną interpretacją. Trudniejsze definicje i informacje należy opatrzyć odpowiednim wytłumaczeniem. Każde przemówienie należy starać się dobrze zapamiętać, a potem zadbać o właściwe wygłoszenie. Do tego powinien zatroszczyć się o styl wypowiedzi – zrozumiały, a jednocześnie przyjemny dla ucha. Retoryka polega również na tym, że mówca jest otwarty na dyskusje, szanuje poglądy innych oraz zawsze z chęcią odpowiada na stawiane pod koniec pytania.

 

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się