Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Szkoła Trenerów Zarządzania

Proponowane przez Stowarzyszenie MATRIK szkolenia w zakresie kształcenia tenerów zarządzania oparte są na standardach zawodu trenera MATRIK.

 

    

 

Szkoła Trenerów Biznesu

Proponowane przez Stowarzyszenie Trenerów MATRIK szkolenia bazują na międzynarodowych standardach i kończą się zdobyciem certyfikatu umożliwiającego pracę w zawodzie trenera biznesu niemal na całym świecie.


Chcesz rozwijać swoje kompetencje trenerskie? Szkoła trenerów biznesu MATRIK nie tylko wyposaży Cię w odpowiednią wiedzę, umiejętności i postawy, ale również otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości. Po zrealizowaniu pełnego programu szkoleń biznesowych organizowanych przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie będziesz na najlepszej drodze do zdobycia międzynarodowego certyfikatu zawodowego respektowanego niemal na całym świecie.


Szkoła trenerów biznesu i zarządzania MATRIK składa się z sześciu modułów szkoleniowych. Każdy z modułów prowadzony jest przez dwóch Certyfikowanych Trenerów Zarządzania. Prowadzący szkolenia dla trenerów biznesu pracują według metodologii MATRIK opartej na podejściu kompetencyjnym według międzynarodowych standardów zawodu trenera. Wszyscy wykładowcy w naszej Szkole Trenerów Biznesu posiadają duże doświadczenie zawodowe w tematyce prowadzonych przez siebie modułów oraz Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenerów Zarządzania MATRIK & Pearson Edexcel International. Program szkoły trenerów biznesu w Krakowie został napisany w oparciu o międzynarodowe standardy kształcenia w zawodzie trenera. Dzięki temu uczęszczając na szkolenia czy kursy do Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, masz zapewniony najwyższy standard zdobywania kwalifikacji.

 

Rozwój osobisty z MATRIK

Szkolenia organizowane w ramach Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK przygotowują do wykonywania zawodu trenera zarządzania i biznesu. Wyposażają uczestników zarówno w praktyczne umiejętności, jak i teoretyczną podbudowę z zakresu dynamiki procesu grupowego oraz psychologii i socjologii biznesu i zarządzania. Jako trener biznesu będziesz merytorycznie przygotowany do uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK. Certyfikat ten potwierdza kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu trenera w Europie i na Świecie.
W szkole dla trenerów rozwoju osobistego kompetencje trenerskie rozwijane są na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności i postaw. Połączenie tych trzech elementów wpisuje się w koncepcję Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, które wspierają programy kształcenia zawodowego. Europejskie Ramy Kwalifikacyjne pozwalają ujednolicać zdobyte na ścieżce zawodowej kompetencje i porównywać kwalifikacje zdobyte w różnych krajach. Dzięki temu dyplom naszej szkoły trenerów biznesu w Krakowie będzie atutem w ubieganiu się o pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Kursy organizowane w ramach szkoły trenerów MATRIK w Krakowie opracowane zostały w oparciu o aktualne teorie psychologiczne oraz założenia dotyczące kształcenia osób dorosłych. Aktywne metody nauczania budzą zainteresowanie i motywację uczestników oraz pozwalają im wpływać na przebieg kursu, tempo pracy i zakres poruszanych tematów.


Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak zostać trenerem biznesu, zarządzania i rozwoju osobistego. Podczas szkoleń będą mieli możliwość wykazania się umiejętnościami projektowania, korygowania i dostosowania do zmieniających się okoliczności projektu szkoleniowego. Kursanci nabędą również umiejętności identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz zapoznają się z różnorodnymi metodami szkoleniowymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zestaw materiałów potrzebnych do prowadzenia szkolenia i jego ewaluacji.
 

Zapraszamy na szkolenia dla trenerów biznesu i zarządzania w Krakowie. Przekonasz się, że posiadamy najlepszą ofertę szkoleń i kursów dla trenerów. 
Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami: stowarzyszenie@matrik.pl lub 606-205-100

 

 

Do skorzystania z oferty Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby posiadające dużą wiedzę specjalistyczną, które pragną poznać zasady metodyki szkoleń i rozwinąć swoje umiejętności trenerskie i doradcze.
 • Trenerów rozpoczynających swoją działalność na rynku, którzy posiadają pewne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i pragną rozwinąć swoje umiejętności.
 • Doświadczonych trenerów, którzy potrzebują uzupełnić swoją wiedzę w zakresie poszczególnych tematów.
 • Firmy, które dążą do wyszkolenia i podnoszenia umiejętności swoich trenerów wewnętrznych.

Korzyści płynące z udziału w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK:

 • Uczestnicy wykażą się umiejętnościami projektowania, korygowania i dostosowania do zmieniających się okoliczności projektu szkoleniowego, wraz z kompletem materiałów do prowadzenia szkolenia i jego ewaluacji.
 • Uczestnicy wykażą się umiejętnościami dokonywania identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, prygotowania szkolenia i jego ewaluacji oraz zastosowania różnorodnych metod szkoleniowych i pozaszkoleniowych w prowadzonych przez siebie szkoleniach, treningach i warsztatach.

Opinie uczestników:

 • Dzięki uczestnictwie w szkole MATRIK ugruntowałem dotychczas posiadaną wiedzę i pozyskałem sporo nowych informacji. Przekonałem się, że doskonale nadaję się do zawodu Trenera i znalazłem pracę jako Trener Sprzedaży w dużej korporacji, gdzie osiągam duże sukcesy i doskonale sobie radzę.
 • Przejście przez wszystkie moduły uświadamia ogrom pracy jaki stoi przed każdym trenerem i jak ogromna różnica jest miedzy profesjonalnymi trenerami, a takimi, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania i kompetencji.
 • Szkoła była pomocna w zrozumieniu moich możliwości predyspozycji oraz oczekiwań.
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK jest jak solidna lokomotywa ciągnąca pociąg ponieważ realizuje to co powinna - obietnice wejścia w zawód trenera w profesjonalnych sposób.
 • Pod względem edukacyjnym, udział w Szkole był jednym z najważniejszych wydarzeń w moim dotychczasowym życiu zawodowym , a od strony edukacyjnej zaliczyłem już naprawdę wiele.
 • Bardzo długo wahałam się czy podjąć  naukę ze względu na czas i odległość. Z perspektywy czasu oceniam  że była to jedna z najlepszych decyzji jakie podjęłam. Wspaniały czas i ludzie. Ogrom wiedzy i praktyki.
 • Szkołą MATRIK daje bardzo dobre przygotowanie warsztatowe do prowadzenia szkoleń. Zajęcia przygotowane są starannie i na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący optymalnie wykorzystywali potencjał uczestników i stymulowali nas do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Dla wszystkich osób chcących prowadzić szkolenia w środowisku biznesowym mogę z pełną odpowiedzialnością polecić ukończenie tej szkoły i przystąpienie do procesu certyfikacji.

 

Zapraszamy do udziału w nowych edycjach Szkoły

 

Szkoła Trenerów – rozkład zajęć

 

WERSJA SRTACJONARNA KRAKÓW

17.09-4.12.2021r.

Moduł I –  Analiza potrzeb szkoleniowych i kontakt z klientem  (17-18.09)
Moduł II – Projektowanie szkoleń (01-02.10)
Moduł III – Prowadzenie szkoleń (15-16.10)
Moduł IV – Ewaluacja (05-06.11)
Moduł V – Rozwój zawodowy trenera (19-20.11)

Moduł VI – Etiudy trenerskie (03-04.12)

 

 

 

Szkoła Trenerów – plan zajęć 

 

9.00 – 10.30 – 2 godziny lekcyjne
10.30 – 10.45 – przerwa
10.45 – 12.15 – 2 godziny lekcyjne
12.15 – 13.45 – przerwa obiadowa
13.45 – 15.15 – 2 godziny lekcyjne
15.15 – 15.30 – przerwa
15.30 – 17.00 – 2 godziny lekcyjne

 

Łącznie wszystkie zajęcia trwają 120 godzin. CENA SZKOŁY TRENERÓW ZARZĄDZANIA WYNOSI 7500 zł netto/brutto

 

Wszystkie zajęcia w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzą praktycy - Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania pracujący według metodologii opartej na standardach NVQ posiadający Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy: International Trainers Certification in Training, Learning and Development – MATRIK & Pearson Edexcel International.

Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

1.       Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK jest przesłanie wypełnienie formularza zgłoszeniowego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  i przesłanie informacji na adres stowarzyszenie@matrik.pl oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 2500 zł brutto (wliczonej w całość opłaty za Szkołę)

2.       W przypadku odwołania Szkoły SKiTZ MATRIK dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

3.       Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Umowie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

 


 

Potwierdzeniem udziału jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkole Trenerów na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Równocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej sumy wpłaconej przez uczestnika lub też zaproponowania kolejnego terminu szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron.

 

 

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
NestBank 05 2530 0008 2097 1061 0838 0001

 

 

 

 

 

 

 


Warunki realizacji zamówienia:

1.       Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres stowarzyszenie@matrik.pl oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 2500 zł brutto (wliczonej w całość opłaty za Szkołę)

2.       W przypadku odwołania Szkoły SKiTZ MATRIK dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

3.       Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Umowie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

 

Regulamin reklamacji

Uczestnik Kursu lub Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
•    niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia,
•    niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą,
•    zastrzeżeń co do jakości pracy trenera
Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny.
Reklamcję można składać wyłącznie w formie pisemnej przed zakończeniem szkolenia.
Nezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo uzgodniona z uczestnikiem.

 

Procedura postępowania w przypadku sytuacji nieprzewidzianych (losowych)

W przypadku gdy szkolenie nie byłoby zrealizowane lub byłoby zakłócone z nieprzewidzianych i niezależnych od Stowarzyszenia powodów firma zaproponuje uczestnikom do wyboru inny termin lub terminy, w których usługa byłaby wykonana.

 

Polityka prywatności
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 92a/1, informuje, że dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zbierane są w celach statystycznych i marketingowych na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. Udostępnienie informacji o danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Niniejszym przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu przepisów dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną w szczególności na przesyłanie informacji handlowych na udostępnione przez Państwa adresy poczty elektronicznej.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się