Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Szkoła Trenerów Zarządzania

Proponowane przez Stowarzyszenie MATRIK szkolenia w zakresie kształcenia tenerów zarządzania oparte są na standardach zawodu trenera MATRIK.

   

 

Szkoła Trenerów Biznesu

Proponowane przez Stowarzyszenie Trenerów MATRIK szkolenia bazują na międzynarodowych standardach i kończą się zdobyciem certyfikatu umożliwiającego pracę w zawodzie trenera biznesu niemal na całym świecie.


Chcesz rozwijać swoje kompetencje trenerskie? Szkoła trenerów biznesu MATRIK nie tylko wyposaży Cię w odpowiednią wiedzę, umiejętności i postawy, ale również otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości. Po zrealizowaniu pełnego programu szkoleń biznesowych organizowanych przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie będziesz na najlepszej drodze do zdobycia międzynarodowego certyfikatu zawodowego respektowanego niemal na całym świecie.


Szkoła trenerów biznesu i zarządzania MATRIK składa się z sześciu modułów szkoleniowych. Każdy z modułów prowadzony jest przez dwóch Certyfikowanych Trenerów Zarządzania. Prowadzący szkolenia dla trenerów biznesu pracują według metodologii MATRIK opartej na podejściu kompetencyjnym według międzynarodowych standardów zawodu trenera. Wszyscy wykładowcy w naszej Szkole Trenerów Biznesu posiadają duże doświadczenie zawodowe w tematyce prowadzonych przez siebie modułów oraz Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenerów Zarządzania MATRIK & Pearson Edexcel International. Program szkoły trenerów biznesu w Krakowie został napisany w oparciu o międzynarodowe standardy kształcenia w zawodzie trenera. Dzięki temu uczęszczając na szkolenia czy kursy do Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, masz zapewniony najwyższy standard zdobywania kwalifikacji.

 

Rozwój osobisty z MATRIK

Szkolenia organizowane w ramach Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK przygotowują do wykonywania zawodu trenera zarządzania i biznesu. Wyposażają uczestników zarówno w praktyczne umiejętności, jak i teoretyczną podbudowę z zakresu dynamiki procesu grupowego oraz psychologii i socjologii biznesu i zarządzania. Jako trener biznesu będziesz merytorycznie przygotowany do uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK. Certyfikat ten potwierdza kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu trenera w Europie i na Świecie.
W szkole dla trenerów rozwoju osobistego kompetencje trenerskie rozwijane są na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności i postaw. Połączenie tych trzech elementów wpisuje się w koncepcję Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, które wspierają programy kształcenia zawodowego. Europejskie Ramy Kwalifikacyjne pozwalają ujednolicać zdobyte na ścieżce zawodowej kompetencje i porównywać kwalifikacje zdobyte w różnych krajach. Dzięki temu dyplom naszej szkoły trenerów biznesu w Krakowie będzie atutem w ubieganiu się o pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Kursy organizowane w ramach szkoły trenerów MATRIK w Krakowie opracowane zostały w oparciu o aktualne teorie psychologiczne oraz założenia dotyczące kształcenia osób dorosłych. Aktywne metody nauczania budzą zainteresowanie i motywację uczestników oraz pozwalają im wpływać na przebieg kursu, tempo pracy i zakres poruszanych tematów.


Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak zostać trenerem biznesu, zarządzania i rozwoju osobistego. Podczas szkoleń będą mieli możliwość wykazania się umiejętnościami projektowania, korygowania i dostosowania do zmieniających się okoliczności projektu szkoleniowego. Kursanci nabędą również umiejętności identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz zapoznają się z różnorodnymi metodami szkoleniowymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zestaw materiałów potrzebnych do prowadzenia szkolenia i jego ewaluacji.
 

Zapraszamy na szkolenia dla trenerów biznesu i zarządzania w Krakowie. Przekonasz się, że posiadamy najlepszą ofertę szkoleń i kursów dla trenerów.
Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami: stowarzyszenie@matrik.pl lub 606-205-100

 

 

Do skorzystania z oferty Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Osoby posiadające dużą wiedzę specjalistyczną, które pragną poznać zasady metodyki szkoleń i rozwinąć swoje umiejętności trenerskie i doradcze.
 • Trenerów rozpoczynających swoją działalność na rynku, którzy posiadają pewne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i pragną rozwinąć swoje umiejętności.
 • Doświadczonych trenerów, którzy potrzebują uzupełnić swoją wiedzę w zakresie poszczególnych tematów.
 • Firmy, które dążą do wyszkolenia i podnoszenia umiejętności swoich trenerów wewnętrznych.

Korzyści płynące z udziału w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK:

 • Uczestnicy wykażą się umiejętnościami projektowania, korygowania i dostosowania do zmieniających się okoliczności projektu szkoleniowego, wraz z kompletem materiałów do prowadzenia szkolenia i jego ewaluacji.
 • Uczestnicy wykażą się umiejętnościami dokonywania identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, prygotowania szkolenia i jego ewaluacji oraz zastosowania różnorodnych metod szkoleniowych i pozaszkoleniowych w prowadzonych przez siebie szkoleniach, treningach i warsztatach.

Opinie uczestników:

 • Dzięki uczestnictwie w szkole MATRIK ugruntowałem dotychczas posiadaną wiedzę i pozyskałem sporo nowych informacji. Przekonałem się, że doskonale nadaję się do zawodu Trenera i znalazłem pracę jako Trener Sprzedaży w dużej korporacji, gdzie osiągam duże sukcesy i doskonale sobie radzę.
 • Przejście przez wszystkie moduły uświadamia ogrom pracy jaki stoi przed każdym trenerem i jak ogromna różnica jest miedzy profesjonalnymi trenerami, a takimi, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania i kompetencji.
 • Szkoła była pomocna w zrozumieniu moich możliwości predyspozycji oraz oczekiwań.
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK jest jak solidna lokomotywa ciągnąca pociąg ponieważ realizuje to co powinna - obietnice wejścia w zawód trenera w profesjonalnych sposób.
 • Pod względem edukacyjnym, udział w Szkole był jednym z najważniejszych wydarzeń w moim dotychczasowym życiu zawodowym , a od strony edukacyjnej zaliczyłem już naprawdę wiele.
 • Bardzo długo wahałam się czy podjąć  naukę ze względu na czas i odległość. Z perspektywy czasu oceniam  że była to jedna z najlepszych decyzji jakie podjęłam. Wspaniały czas i ludzie. Ogrom wiedzy i praktyki.
 • Szkołą MATRIK daje bardzo dobre przygotowanie warsztatowe do prowadzenia szkoleń. Zajęcia przygotowane są starannie i na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący optymalnie wykorzystywali potencjał uczestników i stymulowali nas do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Dla wszystkich osób chcących prowadzić szkolenia w środowisku biznesowym mogę z pełną odpowiedzialnością polecić ukończenie tej szkoły i przystąpienie do procesu certyfikacji.

 

Zapraszamy do udziału w nowych edycjach Szkoły

Warszawa

Terminy zjazdów:

 

 • Rozpoczęcie Szkoły - 20 września 2018 (czwartek - 8 godz.)
 • Moduł I - Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych - 21-23 września 2018 (piątek-niedziela - 24 godz.)
 • Moduł II - Projektowanie szkoleń - 26-28 października 2018 (piątek-niedziela - 24 godz.)
 • Moduł III - Prowadzenie szkoleń - 16-18 listopada 2018 (piątek-niedziela - 24 godz.)
 • Moduł IV - Ewaluacja szkoleń - 7-9 grudnia 2018 (piątek-niedziela - 24 godz.)
 • Moduł V - Rozwój zawodowy trenera - 11-13 stycznia 2019 (piątek-niedziela - 24 godz.)
 • Moduł VI - Etiudy trenerskie - 7-10 lutego 2019 (czwartek-niedziela - 32 godz.)

 

 

Łącznie wszystkie zajęcia trwają 160 godzin.

 

Wszystkie zajęcia w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzą praktycy - Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania pracujący według metodologii opartej na standardach NVQ posiadający Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy: International Trainers Certification in Training, Learning and Development – MATRIK & Pearson Edexcel International.

Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób.

 


 

 

 


Intrukcja, jak uzyskać dofinansowanie na przykładzie województwa małopolskiego pod tym adresem: Jak uzyskać dofinansowanie BUR?

 

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

1.       Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK jest przesłanie wypełnienie formularza zgłoszeniowego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  i przesłanie informacji na adres stowarzyszenie@matrik.pl oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 2400 zł brutto (wliczonej w całość opłaty za Szkołę)

2.       W przypadku odwołania Szkoły SKiTZ MATRIK dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

3.       Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Umowie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

 


 

Potwierdzeniem udziału jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkole Trenerów na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Równocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej sumy wpłaconej przez uczestnika lub też zaproponowania kolejnego terminu szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron.

 

 

CENA:

Promocyjna cena: 7 200 zł

Możliwość dofinansowania z Bazy usług rozwojowych

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Bank MultiBank  07 1140 2017 0000 4402 1294 9732

 

 

 

 

Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych. Kontakt z Klientem.

 

Sylwia Rybak
Trener Modułu

Trener i konsultant zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trener Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Od prawie 10 lat prowadzi szkolenia oraz projekty konsultingowe. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry menadżerskiej z zakresu budowania zespołu, zarządzania, zarządzania konfliktami i negocjacji oraz doskonalenia kompetencji interpersonalnych menadżerów. Ponadto zajmuje się oceną kompetencji kierowniczych i projektowaniem działań rozwojowych dla menadżerów. Od 5 lat prowadzi własną firmę szkoleniową, koordynuje pracę zespołów trenerskich oraz asesorów podczas Assessment i Development Center. Projekty realizuje w języku polskim i angielskim. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu ewaluacji i jest opiekunem tego modułu. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK Członkiem Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia MATRIK.

 

 

 Joanna Jadach
 Trener i Opiekun Modułu

Trener, konsultant i coach. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development), Certyfikat Coacha – ICC oraz Certyfikat konsultanta - First Certification in Organizational Development Consulting (FCODC). Praktyk zarządzania sprzedażą oraz szkoleniami i rozwojem pracowników w korporacjach branży finansowej. Wykładowca studiów podyplomowych – Coaching w biznesie oraz Zarządzanie kompetencjami w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności trenerskich i menedżerskich oraz konsultacje i coaching indywidualny i grupowy. Pracuje dla organizacji projektując i wdrażając politykę, procesy i narzędzia w obszarze HR-u rozwojowego i strategicznego. Specjalizuje się w facylitowaniu indywidualnych i grupowych programów rozwoju zawodowego. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz kontaktu z klientem. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

 

Projektowanie Szkoleń

 
Wojciech Szymczak
Trener Modułu

Politolog, w latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie w latach 1992 – 1998 prowadził działalność kupiecką. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania. Dyrektor EGERIA CONSULTING EXPERTS GROUP. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Ponad to posiada certyfikaty: Action Learning Set Advisor; International Coach ICC; Extended DISC; FCODC Advisio. W latach 2002 – 2008 Wiceprezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Poprzedni opiekun merytoryczny Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK, a obecnie opiekun modułu projektowanie szkoleń w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK. Inicjator Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK – pierwszego tego typu inicjatywy w Polsce. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu projektowania szkoleń i narzędzi coachingowych w pracy z grupą. Autor rozdziału pt. „Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod i form ich realizacji” publikacji Vedemecum Trenera [Vademecum Trenera, red. A. Kuźniak, Kraków 2010] oraz współautor publikacji pt. „Profesjonalni trenerzy – czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty” [Szymczak W., Wański T., GWP 2011]. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

 
Anna Hejda
Trener Modułu

Trenerka i konsultantka z 16 letnim stażem, współwłaścicielka (wiceprezeska) firmy szkoleniowo-konsultingowej LEM Projekt, wiceprezeska Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Ma duże doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, opracowywaniu materiałów szkoleniowych. Jest Opiekunem Merytorycznym Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Jest autorką koncepcji wielu szkoleń m.in. w Akcji Masowej Przejrzysta Polska, Programie Rozwoju Bibliotek, Programie Decydujmy razem, Programie Sprawny Samorząd – Manager w urzędzie. Posiada duże doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej administracji samorządowej i rządowej, w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu projektowania szkoleń. Mieszka w Krakowie, pracuje w całej Polsce.

 

 

 

Prowadzenie Szkoleń

 
Krzysztof Prystupa
Trener Modułu

 

Prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trener Zarządzania MATRIK. Jego doświadczenie to ponad 2000 godzin szkoleniowych i 1500 godzin treningów indywidualnych.

Specjalizuje się w szkoleniach z emisji głosu, dykcji i wystąpień publicznych. Konstruowane przez niego szkolenia są sumą wieloletnich doświadczeń – aktora, logopedy i trenera. Uważa, że trener kompetencji miękkich podczas treningu ma do zrealizowania trzy zadania:
1. Zdiagnozować przyczynę powodującą trudności u uczestnika szkolenia.
2. Rozumieć, że taka trudność może się pojawiać.
3. Udzielić trafnej i krótkiej informacji zwrotnej, która pozwali w szybki sposób wprowadzić zmianę zachowania.

 

 

Ewaluacja Szkoleń

 

Sylwester Pietrzyk
Trener i Opiekun Modułu

Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, posiadający Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2001), absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie(2005). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania ludźmi i szkoleniami trenerskimi. Praktyk biznesu pracujący z sukcesami na stanowiskach kierowniczych w korporacjach międzynarodowych. Poprowadził ponad 1200 dni szkoleniowych potwierdzonych licznymi referencjami. W latach 1993-97 pełniący funkcję unit- menadżera w amerykańskiej firmie zajmującej się badaniami rynku, w latach 1998-2006 kierownik i specjalista ds. szkoleń w dużej międzynarodowej firmie finansowej notowanej na giełdzie londyńskiej. Współpracuje z oficyną Ekonomiczną w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania. Pracował z kilkuset firmami Polskimi i korporacjami zachodnimi w zakresie szkoleń sprzedażowych, menadżerskich, komunikacyjnych, negocjacyjnych. Prowadził zajęcia na Akademii im. L. Koźmińskiego w ramach podyplomowych studiów menadżerskich. Od 2001 lat aktywnie działający Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK . Słuchacz studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu kierowania ludźmi i HR w tym książki „Zwolnienia w firmie” Wydawnictwo BECK 2011.

 

 

Rozwój Zawodowy Trenera

 

Anna Leśnikowska-Jaros
Trener Modułu

Trener, konsultant HR i psycholog biznesu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Freelancer współpracujący w programach zatrudniania i rozwoju pracowników – oceny poziomu kompetencji, szkoleń oraz indywidualnych spotkań rozwojowych typu Development Coaching. Prowadzi treningi rozwoju kompetencji miękkich i wspierania zmian, głównie dla kadry menedżerskiej firm produkcyjnych, a także pomocy psychologicznej, skupionej na utrzymaniu Work-Life Balance. Odpowiada merytorycznie za proces rekrutacji i ewaluacji w projektach Stowarzyszenia MATRIK kształcących i rozwijających trenerów zarządzania. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego trenera, a na co dzień wspiera rozwój zawodowy trenerów jako Koordynator Łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

 
Remigiusz Pik
Trener i Opiekun Modułu

Trener zarządzania, coach. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development). W przeszłości artysta estradowy – wokalista, konferansjer. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, a od 7 lat dla kadry trenerskiej. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego trenera. Posiada duże doświadczenie w kontakcie z klientem wewnętrznym - analizie potrzeb szkoleniowych, projektowaniu i prowadzeniu szkoleń „szytych na miarę” oraz ewaluacji jako trener wewnętrzny w organizacjach o profilu finansowym. Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK postrzega jako platformę syntezy teorii z doświadczeniem biznesowym. Z wykształcenia pedagog. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Etiudy Trenerskie

 

 Dagmara Bieńkowska
Opiekun i Trener Modułu

Konsultantka i trenerka z 18 letnim stażem, współwłaścicielka firmy konsultingowo – badawczej Centrum Doradztwa Strategicznego (www.cds.krakow.pl), doradca i asesor w Międzynarodowym Procesie Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK i EDEXCEL, członek międzynarodowej organizacji ASHOKA – Innowatorzy dla dobra ogółu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Posiada duże doświadczenie w facylitacji i moderacji zespołów tworzących m.in. partycypacyjnie strategie rozwoju gmin, powiatów i regionów, programy rewitalizacji przestrzeni miejskich, regionalne branżowe strategie rozwoju i programy rozwiązywania kluczowych problemów strategicznych. Posiada duże doświadczenie w moderacji prac zwłaszcza dużych grup. Facylituje i moderuje cykle spotkań ze społecznościami lokalnymi w ramach konsultacji społecznych przy lokalizacjach tzw. trudnych inwestycji. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK pełni rolę Opiekuna Metytorycznego Szkoły oraz prowadzi zajęcia z zakresu budowania strategii rozwoju trenera zarządzania, etiud trenerskich – superwizyjnego warsztatu dla trenerów i warsztaty Wprowadzenie do Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania. Jest Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 


Warunki realizacji zamówienia:

1.       Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres stowarzyszenie@matrik.pl oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 2400 zł brutto (wliczonej w całość opłaty za Szkołę)

2.       W przypadku odwołania Szkoły SKiTZ MATRIK dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

3.       Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Umowie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Umowy.

 

Regulamin reklamacji

Uczestnik Kursu lub Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
•    niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia,
•    niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą,
•    zastrzeżeń co do jakości pracy trenera
Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny.
Reklamcję można składać wyłącznie w formie pisemnej przed zakończeniem szkolenia.
Nezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo uzgodniona z uczestnikiem.

 

Procedura postępowania w przypadku sytuacji nieprzewidzianych (losowych)

W przypadku gdy szkolenie nie byłoby zrealizowane lub byłoby zakłócone z nieprzewidzianych i niezależnych od Stowarzyszenia powodów firma zaproponuje uczestnikom do wyboru inny termin lub terminy, w których usługa byłaby wykonana.

 

Polityka prywatności
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 20a/9 informuje, że dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zbierane są w celach statystycznych i marketingowych na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. Udostępnienie informacji o danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Niniejszym przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu przepisów dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną w szczególności na przesyłanie informacji handlowych na udostępnione przez Państwa adresy poczty elektronicznej.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się