Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Założenia Mentoringu dla Trenerów

Założenia Mentoringu dla Trenerów

 1. Kształt Programu Mentoringowego

  1. 6-9 spotkań mentoringowych co 3-4 tygodnie każde; czas trwania sesji – 1,5 – 2 godz. zegarowe.

  2. Oprócz mentoringu rozwojowego, możliwy mentoring interwencyjny (3-4 sesje - rozwiązanie konkretnego problemu) i mentoring grupowy (2- 4 osoby mentorowane).

  3. Mentoring grupowy jest metodą rozwojową szczególnie rekomendowaną dla trenerów firmowych i specjalistów zajmujących się rozwojem pracowników

(mentoring grupowy może być poprzedzony firmowym audytem kompetencji trenerskich).

  1. Bazą dla mentoringu rozwojowego jest modułowy układ programu, pokrywający się
   z potrzebami rozwojowymi Mentorowanego zdiagnozowanymi na początku procesu mentoringowego.

 1. Proces Mentoringu

  1. Dobór pary: Mentorowany-Mentor spośród Panelu Mentorów.

  2. Staranne zaplanowanie procesu we współpracy z Klientem.
   Przed rozpoczęciem programu realizowane jest spotkanie rozwojowe Mentora
   z Mentorowanym, którego celem jest zdefiniowanie potrzeb Klienta, ustalenie celów nadrzędnych mentoringu, obszarów do rozwoju oraz mierników realizacji tych celów. Efektem tego spotkania jest wypracowanie Planu Rozwoju Osobistego.

  3. Pierwsze spotkanie w ramach programu - zawarcie kontraktu w zakresie sposobu realizacji programu między Mentorowanym i Mentorem.

  4. Planowa realizacja spotkań mentoringowych.
   W trakcie procesu – zaplanowanie i realizacja 1-2 działań rozwojowych towarzyszących, wybranych przez Mentorowanego (np. superwizja trenerska w miejscu pracy, warsztat umiejętności itp.).

  5. Powierzanie Mentorowanemu zadań do wykonania między sesjami.

  6. Spotkanie końcowe – podsumowanie realizacji procesu i jego ewaluacja na bazie Planu Rozwoju Osobistego (PRO).

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się