Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Mentoring dla Trenerów

Mentoring dla Trenerów - oferta

NASZA INTENCJA

Proponowanie mentoringu jako szczególnie efektywnej metody rozwoju i wsparcia dla trenerów

Jako grono doświadczonych Mentorów, Członków Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, posiadających certyfikaty trenera zarządzania oraz certyfikaty doradcy i asesora otrzymane w procesie międzynarodowej certyfikacji zapraszamy osoby, zajmujące się rozwojem innych, do uczestnictwa w indywidualnym lub grupowym programie mentoringu.

W tych pełnych wyzwań czasach zmiany kieruje nami pragnienie wykorzystania mentoringu jako szczególnie efektywnej metody wspierania rozwoju ludzi i tym samym poszerzenia naszej dotychczasowej oferty rozwojowej dla Trenerów i osób aplikujących do tego zawodu
(Szkoła Trenerów, Kurs Trenerski).
Chcemy pomagać Trenerom w zmianie w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, związanymi z prowadzonymi przez nich projektami rozwojowymi dla klientów różnych branż oraz wspierać ich
w ich osobistych transformacjach.
Wierzymy w skuteczność naszego programu mentoringowego, gdyż został on przygotowany na bazie potrzeb zgłaszanych do nas przez środowisko trenerskie, naszych wieloletnich doświadczeń treningowych i konsultingowych oraz aktualnych, najlepszych praktyk ogólnoświatowych w zakresie mentoringu.

NASZE PODEJŚCIE DO MENTORINGU
W świecie VUCA w którym żyjemy, najbardziej sprawdza się blended mentoring.

Według nas, w świecie VUCA (votality-zmienność, uncertainty-niepewność, complexity-złożoność, ambiguity-wieloznaczność), w którym żyjemy, najbardziej sprawdza się blended mentoring. Ten rodzaj mentoringu uwzględnia różnorodność form kontaktu między Mentorem i Mentorowanym oraz zakłada możliwość wzbogacania tradycyjnych sesji mentoringowych o dodatkowe narzędzia
i formy rozwojowe, takie jak: superwizje, uczestnictwo w projektach, peer mentoring itp. W każdym procesie mentoringowym wskazaniem do ustalenia kształtu i przebiegu procesu mentoringowego są indywidualne, systematycznie weryfikowane potrzeby rozwojowe Mentorowanego ujęte w formie celów krótko i długoterminowych. Cele te są odzwierciedleniem potrzeb Mentorowanego związanych zarówno z radzeniem sobie z wyzwaniami obecnego kryzysu jak i z planowaniem osobistej zmiany.

Od starannie zdiagnozowanych potrzeb Mentorowanego zależy też proponowany przez nas rodzaj mentoringu:

- mentoring rozwojowy (w dłuższym okresie czasu – 7-10 spotkań z mentorem)

- mentoring interwencyjny (1-3 spotkania)

- mentoring indywidualny lub grupowy (2-3 osoby mentorowane, 1 mentor)

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MENTORINGU

Doskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie motywacyjne i merytoryczne, korzystanie z trenerskiego doświadczenia mentorów

Dzięki programowi Mentorowany dokonuje znaczącego kroku rozwojowego w życiu osobistym
i zawodowym. Jest to efektem przedstawionego powyżej podejścia do mentoringu jako metody rozwoju jak i następujących, skorelowanych z nim zabiegów:
- Elastyczności i praktyczności programu.
- Starannie zaplanowanego procesu rozwojowego we współpracy z Mentorowanym, uwzględniającego stały monitoring osiąganych efektów i ich ewaluację.
- Właściwego doboru pary Mentorowany – Mentor w zależności od specyfiki programu i preferencji Mentorowanego.

Oferowany przez nas mentoring poszerza wiedzę i doskonali umiejętności, które podnoszą efektywność Trenerów w czasach kryzysu oraz „otwiera” ich na nowe możliwości odniesienia sukcesu w perspektywie długoterminowej.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Doskonałość nie jest darem, ale umiejętnością wymagajcą praktyki. Nie działamy słusznie, ponieważ jesteśmy doskonali, w rzeczywistości osiągamy doskonałość, działając słusznie” – Platon

Mentoring w trudnych czasach

Możemy doskonalić umiejętności i uwalniać swój potencjał na różne sposoby. Osoby zajmujące się rozwojem innych doceniają wszechstronne korzyści ze stosowania mentoringu jako opcji rozwojowej - zarówno w wymiarze indywidualnym jak i organizacyjnym. Jednak często poddawany w wątpliwość jest fakt, że mentoring sprawdza się szczególnie dobrze również w czasach kryzysu, gdy inne opcje rozwojowe pozostają „zamrożone”.

Ograniczenia i wyzwania dnia codziennego, wynikające z pandemii koronawirusa oraz niepewność jutra generują potrzebę umacniania relacji międzyludzkich. Szczególnie ważne są relacje z osobami, które z racji swojej wiedzy, osiągnięć i drogi życiowej mogą być dla innych wsparciem, a ich przykład inspiracją do zmian i poszukiwań na drodze zawodowej. Warunki dystansu społecznego nie pozbawiają sztuki mentoringu skuteczności w realizaci ustalonych wcześniej celów rozwojowych między Mentorem a Mentorowanym. O ile spotkania wirtualne narzucają pewne ograniczenia odnośnie jakości kontaktu niewerbalnego, to sam proces uczenia się, przy zastosowaniu dodatkowych narzędzi, nie traci nic ze swojej efektywności.

Planując każdy projekt mentoringowy, nasi Mentorzy, biorą pod uwagę wyzwania towarzyszące wirtualnym spotkaniom i dokładają starań, aby były one źródłem obopólnej satysfakcji i zapewniały Mentorowanemu, wraz z innymi działaniami rozwojowymi, sukces w realizacji jego/jej ambitnych celów zawodowych i osobistych.

 


Kontakt:

e-mail:stowarzyszenie@matrik.pl

tel. 606 205 100

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się