Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Projektowanie Szkoleń

Projektowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

 

Szkolenie jest dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu projektowania szkoleń, nauczyć się dostosowywać metody i formy szkoleniowe do treści szkolenia, ustalać i precyzować cele szkoleniowe oraz poznać zasady projektowania sesji szkoleniowych i rozpisywania scenariuszy szkoleń.

 • Szkolenie nie jest przeznaczone dla absolwentów Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK oraz absolwentów innych Kursów oraz Szkół Trenerów, gdyż szkolenie zawiera podstawy metodyczne z zakresu projektowania szkoleń.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik :

 • pozna zasady uczenia się osób dorosłych i ich wpływ na planowanie szkolenia
 • zapozna się z doświadczalnym modelem uczenia się Davida A. Kolba
 • określi swój profil uczenia się oraz jego wykorzystanie w pracy z grupą
 • pozna i dobierze do określonych celów szkolenia odpowiednie metody szkoleniowe
 • wyliczy różnorodne metody i formy szkoleniowe oraz krótko je scharakteryzuje
 • zapozna się z zasadami logistyki szkoleń
 • pozna metody analizy ryzyka szkoleniowego
 • zapozna się z zasadami projektowania szkolenia wg zaproponowanego wzoru

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

 • zdefiniuje cele szkolenia dla poszczególnych sesji szkolenia
 • opracuje ogólny plan szkolenia
 • dobierze odpowiednie metody szkoleniowe do realizacji celów szkoleniowych
 • zaprojektuje szczegółowo dwie sesje zaproponowanego przez siebie szkolenia z uwzględnieniem logistyki szkolenia dla 12-osobowej grupy
 • przeanalizuje przy pomocy poznanych narzędzi ryzyka zaplanowanych sesji
 • wskaże możliwe sposoby radzenia sobie w sytuacji niedociągnięć i trudności logistycznych oraz organizacyjnych szkolenia

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

 • zrozumie znaczenie prawidłowego i szczegółowego określania celów szkoleniowych
 • uświadomi sobie  rolę sporządzania konspektu szkolenia z rozpisanymi formami pracy
 • uzmysłowi sobie rolę dobrze sformułowanej oferty szkoleniowej

Podczas szkolenia uczestnicy określą swój profil uczenia się przy pomocy kwestionariusza. Dodatkowym wyróżnikiem szkolenia jest duże doświadczenie prowadzących w projektowaniu szkoleń, określaniu celów oraz znajomości kilkudziesięciu metod i form szkoleniowych, z których wiele zostanie wykorzystywanych w czasie szkolenia: ćwiczenia, omówienia, dyskusje, opisy przypadków (case  study), analiza dokumentów, część warsztatowa, prezentacje uczestników, kula śnieżna, mini-wykłady i inne.

 

Program:

Dzień 1

 • Cykl uczenia się wg teorii Davida A. Kolba oraz inne systemy nauczania dorosłych
 • Cele szkoleniowe – ich specyfikacja i formułowanie wg założeń szkolenia
 • Analiza przypadku – ćwiczenie stawiania celów

Dzień 2

 • Wstępne założenia projektowania – zasady dobrego projektowania (różne podejścia)
 • Przegląd narzędzi i metod szkoleniowych
 • Część warsztatowa – tworzenie rzeczywistych projektów szkoleń (cz.1)

Dzień 3

 • Część warsztatowa – tworzenie rzeczywistych projektów szkoleń (cz.2)
 • Prezentacja projektów i omówienie z udzieleniem trenerskiej informacji zwrotnej
 • Analiza ryzyka
 • Zagadnienia logistyczne

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Pewność dopasowania działań trenerskich absolwenta naszego kursu do potrzeb i oczekiwań uczestników jej/jego szkolenia
 • Większa wartość na rynku trenerskim (więcej zleceń, wyższe ceny) – dzięki umiejętności dopasowania metod i zawartości szkolenia do sytuacji i celów.
 • Uzyskanie aktywności i zadowolenia uczestników dzięki użyciu różnorodnych metod i narzędzi trenerskich
 • Łatwość w bieżącym korygowaniu programu/przebiegu zajęć (na sali szkoleniowej) dzięki umiejętności stawiani celów i wynikających z priorytetów
 • Eliminacja lub ograniczenie trudnych sytuacji szkoleniowych dzięki umiejętności analizy ryzyka na etapie planowania szkolenia
 • Płynne prowadzenie szkolenia dzięki stosowaniu zasad uczenia się dorosłych.

 

Ponadto uczestnik otrzyma:

 • Wzór formularza do projektowania szkoleń (wersja papierowa i elektroniczna – edytowalna);
 • Profesjonalny sygnał zwrotny dotyczący zaprojektowanych sesji od prowadzących - trenerów, którzy opracowali dziesiątki scenariuszy szkoleń

 

Trenerzy prowadzący: Anna Hejda i Wojciech F. Szymczak

 

Najbliższe terminy szkoleń:

 • 21-23 września 2018 - Kraków
 • 26-28 października 2018 - Katowice

Cena: 1980 zł

Zgłoszenia: stowarzyszenie@matrik.pl lub tel.: 606-205-100

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się