Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Ewaluacja szkoleń – najważniejsze zasady

Każdy trener powinien dążyć do bycia coraz lepszym w swojej profesji. Żeby tak było, należy nie tylko planować i przeprowadzać szkolenia – powinny być one również odpowiednio ewaluowane. Od tego końcowego, a zarazem jednego z najważniejszych etapów, zależy cała zawodowa przyszłość trenera. Ewaluację szkolenia przeprowadzają jednak głównie jego klienci, czyli podmioty chcące określić opłacalność takiej inwestycji.

 

Jak ewaluować szkolenia?

Nie wszystkie szkolenia da się miarodajnie ocenić. Najłatwiej jest w przypadku tych, które miały dostarczyć uczestnikom określonej wiedzy. Wystarczą testy, jakie powinien opracować trener, który najlepiej zna materiał realizowany podczas szkolenia. Pytania mogą mieć formę zamkniętą, otwartą lub występować jako analiza przypadku. Nieco trudniej jest ze szkoleniami, których celem było przekazanie konkretnych umiejętności. W takim wypadku pracownicy biorą udział w przykładowym ćwiczeniu lub też są poddawani okresowej obserwacji.

 

Co zrobić na końcu?

Wyszkoleni pracownicy przynoszą wymierne korzyści całej firmie. Dzięki nim osiąga ona coraz lepsze wyniki oraz ogranicza ryzyko wystąpienia błędów. Zmniejszenie kosztów, zwiększenie zysków lub polepszenie jakości obsługi klienta to najczęstsze efekty, które poświadczają o słuszności podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników. Po każdej nauce należy wyciągnąć wnioski. Warto więc poznać opinię uczestników na temat szkolenia – w tym celu niezbędne będą ankiety z prośbą o ocenę kompetencji danego trenera, sposobu przedstawienia i poziomu użyteczności materiału, a także ogólnych wrażeń z wydarzenia.

 

Po jakim czasie możemy ocenić, czy szkolenie miało sens?

Odpowiednia pora na ewaluację szkolenia zależy od tego, co ma być ocenione. Ankiety wręcza się uczestnikom "na świeżo", czyli jeszcze w dniu zakończenia szkolenia. Reakcje uczestników są wtedy jeszcze niezatarte. Z kolei ocena nabytych umiejętności powinna być wynikiem dłuższej obserwacji pracownika. Osoby odpowiedzialne za ewaluację szkolenia mogą również sprawdzać umiejętności pracownika w sposób wyrywkowy. Nierzadko pozytywne wyniki szkolenia są realnie widoczne dopiero po upływie miesiąca, a nawet roku od jego przeprowadzenia.

 

Kto może przeprowadzać szkolenia?

W małych firmach ewaluacji szkoleń dokonuje pracodawca. W średnich przedsiębiorstwach obowiązek ten spoczywa na dziale HR. Natomiast w dużych firmach istnieją specjalne zespoły, których zadaniem jest planowanie i ocenianie szkoleń pracowników.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się