Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Jak zaprojektować sesję szkoleniową?

Dobry projekt sesji szkoleniowej opiera się na wielu czynnikach – związanych z uczestnikami szkolenia, jego tematem oraz metodami nauki. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym etapom realizacji szkolenia, zwracając szczególną uwagę na samą sesję.
 

Oczekiwania, potrzeby oraz cele szkoleniowe

W tym krótkim tytule zawarto aż trzy etapy szkolenia, będącego jeszcze w fazie projektowej. Wszystko zaczyna się od ustalenia oczekiwań zleceniodawcy oraz osoby, która przeprowadzi szkolenia. Na tym etapie wyznaczane są ogólne warunki współpracy. Następnie trener oraz odpowiednie osoby z danej firmy wspólnie ustalają potrzeby szkoleniowe. Są one najpierw identyfikowane, a potem poddawane analizie – ten proces możemy opisać jako różnicę pomiędzy kwalifikacjami pracowników w teorii i praktyce. Analiza polega głównie na tym, aby wskazać sposoby na spełnienie potrzeb szkoleniowych. Kolejny krok to sformułowanie celów szkolenia przy użyciu metody SMART.
 

Sesja szkoleniowa – trzy główne elementy

Podczas pojedynczej sesji szkoleniowej trener powinien korzystać z trzech metod, które polegają na instruowaniu, aktywizacji lub motywacji do samodzielnego działania. Pierwsza metoda to zdobywanie wiedzy w formie teoretycznej. Szkoleniowiec może przeprowadzić wykład, zademonstrować konkretne umiejętności, przeprowadzić test, wykorzystać platformę e-learningową lub wskazać odpowiednie dokumenty i materiały do nauki. Jeśli chodzi o aktywizacje, czyli praktyczne wykorzystanie wiedzy, to poleca się ćwiczenia, seminaria, dyskusje, a także symulacje. Uczestnicy szkolenia mogą odgrywać scenki, wykonywać pewne zadania, rywalizując przy tym ze sobą lub analizować tzw. case studies. Ciekawym przerywnikiem są zajęcia relaksujące lub sesje przeprowadzane w niestandardowych miejscach, na przykład na zewnątrz. Natomiast wśród technik, które zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, możemy wyróżnić indywidualne sesje coachingowe, organizację projektów spoza działalności firmy, analizy współpracy z partnerami i klientami oraz obserwacja działań konkurencji.
 

Ocena sesji szkoleniowej – najważniejsze pytania

Sesja jest jedynie częścią większego procesu, jakim jest szkolenie. Można jednak poddać ją odpowiedniej ewaluacji. Najważniejsze pytanie odnosi się do tego, czy dane spotkanie było kolejnym krokiem do wyznaczonego celu szkoleniowego oraz czy spełniło potrzeby uczniów. Warto ocenić program pod względem tego, czy był on interesujący dla uczestników szkolenia. Wyznaczanie słabych i mocnych stron szkolenia pozwala trenerowi na systematyczne doskonalenie umiejętności.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się