Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Metoda Agile w zarządzaniu

Agile to dość nowe podejście do realizacji projektów. Inna nazwa tej strategii to „zwinne zarządzanie projektami”. Zgodnie z tym sposobem rozwój usług lub wprowadzanie nowych produktów nie odbywa się przy użyciu ściśle określonych planów, ale zgodnie z zachodzącymi zmianami. W tym artykule wyjaśniamy to dość ogólne pojęcie, bazując na konkretnych przykładach.
 

Agile – skąd się wzięło?

Strategia Agile została ukuta w manifeście wystosowanym w 2001 roku przez kilkunastu twórców oprogramowania. Przedstawili oni sposób zarządzania projektami, który był całkowitym przeciwieństwem tradycyjnej metody, czyli tzw. kaskadowej realizacji programów – od planu do wdrożenia. Proces był podzielony na poszczególne, następujące po sobie etapy. Tymczasem twórcy zwinnej metodyki zaproponowali bardziej elastyczne podejście, które wymaga bliskiej współpracy ze zleceniodawcą. Cztery główne postulaty twórców strategii Agile wiązały się z przedkładaniem ludzi i interakcji nad procesy i narzędzia, działających rozwiązań – nad dokumentację, wyborem współpracy z klientem zamiast koncentrowania się na formalnościach oraz z reagowaniem na zmiany, a nie podążaniem za sztywno ustalonym planem. Nie oznacza to, że z tych drugich czynników należy całkiem rezygnować, ale że powinno się poświęcać więcej uwagi tym pierwszym.
 

Przykłady stosowania strategii Agile

Twórcy metodyki Agile nie określają jej jako zbioru ściśle określonych zasad, których koniecznie trzeba się trzymać. Niektórzy podkreślają, że jest to bardziej filozofia, jaką można stosować w życiu w sposób intuicyjny. Istnieje jednak kilka opisanych praktyk, a większość z nich ma zastosowanie głównie w tworzeniu oprogramowania. Zgodnie z tą strategią produkt ma być tworzony w iteracjach, czyli fazach, co pozwala reagować na zmiany. Do realizacji projektu powinny być zaangażowane tylko te osoby, które posiadają odpowiednie kompetencje, wysoki poziom zaangażowania oraz wymagane pełnomocnictwa. Filozofia Agile zakłada również ścisłą współpracę pomiędzy wykonawcą a klientem, czyli komunikowanie się na bieżąco. Jeszcze jednym wyznacznikiem tej metody jest możliwość modyfikowania projektu, jego założeń, terminów oraz budżetu.
 

Na jakich poziomach korzysta się z modelu Agile?

Zalecenia tej strategii można wdrożyć na poziomie planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Dzięki temu można zrewolucjonizować sposób realizacji każdego projektu, a nawet całej strategii firmy.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się