Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Do czego służy Matryca Bostońska?

Matryca Bostońska nosi również nazwę macierzy BGC na cześć pierwszej organizacji, która ją zastosowała – firmy Boston Consulting Group. Dzięki tej metodzie przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać produktami, co pozwala im opracować lepszą strategię działania. To narzędzie jest nadal uważane za skuteczne pomimo tego, że do jego powstania doszło pół wieku temu.

Na czym opiera się macierz BGC?

W tej metodzie pod uwagę są brane dwa kluczowe czynniki – tempo wzrostu rynku oraz udział, jaki posiada w nim produkt lub grupa produktów. Im większa część przypada na dany produkt, tym bardziej jest on rentowny. Macierz bostońska pozwala określić, które inwestycje przyniosą w przyszłości zyski, a z których lepiej zrezygnować. Na podstawie wielorakich analiz zaobserwowano również, że produkty w najwcześniejszej fazie życia nie przynoszą wysokich dochodów, za to generują duże koszty. Narzędzie pozwalające ocenić rentowność oferty umożliwia tworzenie bardziej trafnych strategii. Dzięki temu firma szybko rezygnuje z przedsięwzięć, których rozwój jest nieopłacalny, za to zarobione środki może zainwestować w rozwój tzw. dojnych krów lub gwiazd.

Jakie informacje są niezbędne?

Analiza musi opierać się na rzetelnych danych. Do jej stworzenia należy zebrać informacje dotyczące udziału każdego produktu w przychodach firmy, a także sposobu, w jaki sprzedaż jest realizowana. Takie dane można uzyskać na przykład z raportów cash flow. Macierz BGC zakłada posiłkowanie się danymi z zestawień typu firma kontra jej konkurencja. Wystarczy porównać podobieństwa i różnice w ofercie dwóch przedsiębiorstw, a także procentowy udział obu z nich w rynku. Do stworzenia macierzy niezbędne jest również zebranie informacji na temat cyklu życia produktu.

Z czego składa się macierz?

Na macierzy znajdują się cztery pola w obrębie dwóch osi – udziału w rynku oraz tempa jego wzrostu. Te cztery pola to: znak zapytania (niskie wyniki na obu osiach), gwiazda (wysoki udział w rynku, wysokie koszty), dojna krowa (wysoki udział, niskie koszty) oraz pies (niski udział, wysokie tempo wzrostu). Takie opisowe wyniki stanowią podpowiedź dla firmy co do tego, w które produkty inwestować, a z których – zrezygnować.

Główne cele zastosowania

Macierz BGC dowodzi, że proste rozwiązania mogą być skuteczne. Ta metoda analizy portfela produktowego jest niczym kompas, który wskazuje firmom drogę do celu. Pozwala odkryć nowe rozwiązania oraz korzystać z rynkowych okazji. Do tego pomaga w stworzeniu zestawienia najbardziej rentownych produktów, z których pod żadnym pozorem nie powinno się rezygnować.

Z Matrycą Bostońską zapoznają się także słuchacze naszej Szkoły Konsultantów Zarządzania. Pełen program z wykazem przykładowych narzędzi analitycznych można znaleźć tutaj: http://www.matrik.pl/szkola-matrik/szkola-trenerow-zarzadzania.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się