Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Instruktaż jako metoda szkoleniowa

Zgodnie z przepisami każdy pracownik powinien przejść instruktaż ogólny z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż zgodnie z wymaganiami dla konkretnego stanowiska. Oba szkolenia muszą odbyć się, jeszcze zanim dana osoba podejmie się pierwszych czynności pracowniczych. Poprawne przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego wymaga znajomości określonych metod szkoleniowych.
 

On job training i off job training

Szkolenia można podzielić na takie, które odbywają się na stanowisku pracy (on job training) oraz poza nim (off job training). Te pierwsze dotyczą osób zatrudnianych na każdym poziomie zarządzania – pracowników fizycznych, biurowych, kierowników średniego szczebla oraz menadżerów na kluczowych stanowiskach. Najlepszym sposobem przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego jest przekazanie wiedzy przez doświadczonego pracownika. Osoba zdająca instruktaż najpierw przygląda się wykonywaniu poszczególnych czynności, potem stopniowo zaczyna samodzielnie w nich uczestniczyć. Jeśli firma nie może sobie pozwolić na oddelegowanie pracownika do przeprowadzenia instruktażu, wówczas szkolenie powinno przebiegać na podstawie odpowiedniej dokumentacji. Są to jasno opisane procedury i reguły, których odczytanie nie powinno sprawić trudności nawet nowicjuszom. Alternatywnym rozwiązaniem jest instruktaż w postaci pracy z trenerem przy jednoczesnym korzystaniu z dokumentów.
 

Metody szkoleniowe poza stanowiskiem pracy

Takie techniki stosuje się podczas szkoleń otwartych albo samodzielnie w domu. Mogą to być prezentacje, odgrywanie ról, analizowanie przypadków czy też e-learning. Ten obszar metod szkoleniowych rozwija się najprężniej.
 

Jak wygląda instruktaż idealny?

To szkolenie jest przeznaczone dla nowo zatrudnianych osób lub pracowników przeniesionych z innego stanowiska. Instruktaż to również czas na adaptację i zapoznanie się z nowym środowiskiem. Pierwsze miesiące, podczas których kształtuje się opinia pracownika na temat miejsca pracy, są kluczowe dla jego motywacji. Pozytywne doświadczenia sprzyjają sumiennemu wykonywaniu obowiązków i sprawiają, że praca daje więcej satysfakcji. W trakcie szkolenia pracownik powinien zapoznać się z normami, standardami i polityką firmy, zawrzeć znajomość z przełożonymi oraz innymi pracownikami i pracownicami, a także poznać całe techniczne spektrum swoich przyszłych obowiązków. Dlatego instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzić osoba kompetentna i doświadczona, a program szkolenia musi być kompletny i zrozumiały.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się