Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Zarządzanie efektywnością – najważniejsze zasady

Efektywność to słowo klucz, jeśli chodzi o dzisiejsze podejście do pracy i wykonywania swoich obowiązków. Nie liczy się to, jak długo pracujemy, ale jak bardzo jesteśmy efektywni. Od dawna wiedzą to firmy, które wprowadzają zasady związane z zarządzaniem efektywnością wśród pracowników (Performance Management). Co zrobić, aby zespół osiągał lepsze wyniki w krótszym czasie?
 

Zidentyfikuj najlepszych

Pracodawcy powinni regularnie analizować wyniki osiągane przez zatrudniane osoby. To pomoże wyznaczyć tych, którzy są najlepsi. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do tego, aby zatrzymać asów i jak najbardziej zachęcić ich do dalszego rozwoju. Równie ważna jest stała komunikacja z takimi osobami oraz dawanie im rzetelnych opinii zwrotnych.
 

Podporządkuj zadania wyższym celom

Technika OKR (Objectives and Key Results) zakłada, że dana firma skupia się na 3-4 najważniejszych celach określonych za pomocą strategii SMART. OKR świetnie nadaje się do łączenia z zarządzaniem efektywnością. Wystarczy dostosować cele każdego pracownika do celów organizacji. Menadżerowie zyskują szansę na to, aby na bieżąco śledzić wyniki osiągane przez zatrudniane osoby, co pomaga im w określaniu poziomu ich efektywności. Z kolei pracownicy widzą, że mają rzeczywisty wkład w sukces całej firmy, co również zachęca do podejmowania kolejnych wysiłków i stawiania poprzeczki coraz wyżej.
 

Coaching od menedżera

Kadra zarządzająca odpowiada za wzmacnianie mocnych stron pracowników. Każdy menadżer powinien znać zasady coachingu, aby pomagać podwładnym w osiąganiu coraz to lepszych wyników. Menadżer powinien przeprowadzać krótką sesję coachingową z pracownikiem przynajmniej raz w tygodniu. Jego opinia zwrotna powinna skupiać się na teraźniejszości oraz na przyszłości, aby firma skutecznie osiągała ustanowione cele. Nie należy wypominać porażek czy błędów, ale edukować. Dobry trener daje swoim podopiecznym rzetelne, wartościowe opinie na temat tego, co powinni zmienić w swoim stylu pracy.
 

Czy to rzeczywiście działa?

Wprowadzenie samych usprawnień w zarządzaniu efektywnością nie jest wystarczające. Potrzebny jest system, który pozwoli miarodajnie ocenić ich skuteczność. Dobrym pomysłem są cotygodniowe raporty dotyczące tego, co i komu udało się zrealizować w danym tygodniu. Nie należy mierzyć wszystkich pracowników tą samą miarą. Lepiej dla każdego z nich ustalić zestaw pewnych oczekiwań i dopiero wtedy konfrontować je z rzeczywistymi osiągnięciami i poziomem wydajności.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się