Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Clear Leadership

W dniach  7-11.11.2016 roku w Goudzie i 15-19.05.2017 roku w Kopenhadze Członkowie Stowarzyszenia MATRIK brali udział w szkoleniu „Clear leadership”. Szkolenie „Clear leadership” odbyło się w ramach projektu "Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK - transfer i kaskadowanie wiedzy" współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, że jest to jedno z założeń systemowego przywództwa, opartego na relacjach. Systemowe podejście bazuje na założeniach kołowych, wieloaspektowym spojrzeniu, samoświadomości, zasadzie jednoczesności i dialogu na temat poprawy i innowacji działań. To odróżnia go od tradycyjnego podejścia, w którym założenia są linearne a spojrzenie jednorodne.

Uczenie się tej metodyki wymaga uczenia słuchania, zadawania różnego rodzaju pytań w celu klaryfikacji i ujawniania motywów postępowania członków organizacji. Ciekawym obszarem szkolenia było sięganie do własnych doświadczeń związanych z pełnieniem ról kierowniczych, co dało uczestnikom możliwość pogłębienia refleksji własnych wzorców zachowań.

 

Link do prezentacji: Clear Leardership

 

Owocnego czytania!

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się