Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Spotkania

Archiwalne

Skuteczne zarządzanie finansami 25.10.2018
17:30-20:30 BIUREX , ul. Tarnowska 15 Kielce 30 zł

 

Głównym celem szkolenia jest wzrost kompetencji uczestników w zakresie zarządzania finansami mikro i małych przedsiębiorstw oraz finansami osobistymi.

Uczestnicy nauczą się zasad dywersyfikacji zasobów, zweryfikują wiedzę w zakresie zarządzania długami przedsiębiorstwa, przećwiczą w praktyce umiejętności rozróżniania tzw. „dobrych” i „złych” długów, oraz zmienią podejście do nieodpowiedzialnego zadłużania się. Oprócz tego uczestnicy poznają metodę B. Franklina w kontekście tworzenia oszczędności, przećwiczą umiejętności diagnozowania własnych zasobów i potencjału w kontekście budowania kapitału początkowego oraz zmotywują się do realnego oszczędzania. Ponadto uporządkują wiedzę na temat inwestycji w   instrumenty finansowe i zasad inwestowania w aktywa trwałe, przećwiczą umiejętności doboru rodzaju inwestycji w aktywa trwałe do posiadanego kapitału oraz zrozumieją wagę ryzyka finansowego w inwestycjach giełdowych

Szkolenie kierowane jest do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, managerów, pracowników branży finansowej, ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, pracowników odpowiadających za finanse przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji zarzadzania finansami.

 

 

Osoby prowadzące

Jakub Żórawski

 

Obszar specjalizacji:

Coaching finansowy, trener mentalny, doradztwo inwestycyjne, edukacja finansowa

 

 •         Od dekady prowadzi własną działalność z nastawieniem na wydajność pracy. Zmienił tryb zaangażowania zawodowego z 10 godzin dziennie na 35 godzin w miesiącu przy zwielokrotnieniu  dochodów.
 •         Od około 7 lat specjalizuje się w edukacji finansowej w praktyce i optymalizacji rozwoju małych i średnich firm.
 •         Współtwórca marki Financial-Strategy zajmującej się precyzowaniem i realizacją wyników finansowych
 •         Ma za sobą ponad 600 godzin z coachingu finansowego, life coachingu i grupowych warsztatów finansowych.

 

 •         W doświadczeniu zawodowym masz wpisane 600 godzin, opisz to najbardziej precyzyjnie z podaniem nazwy, klienta itp., tak od kropek jak powyżej

 

Wykształcenie

 •          „Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK” – 22-25.02.2018, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarzadzania MATRIK, matrik.pl
 •         „Projektowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych” – 7-9.05.2018, NERAIDA
 •         Absolwent Akademii Trenerów Mentalnych prowadzonej przez Jakuba B. Bączka.
 •         Studia podyplomowe z coachingu, Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
 •         Absolwent rocznego kursu businesscoachingu  Instytutu Adama Krasowskiego
 •         Magister biologii, specjalizacja genetyka.

 

 

Paweł Otwinowski

 

Obszar specjalizacji:

Zarządzanie przedsiębiorstwami, inwestycje w rynek akcyjny, metale szlachetne, grunty i nieruchomości, coaching finansowy, edukacja finansowa.

 

Doświadczenie zawodowe

 •         Od 2005 – współwłaściciel i prezes zarządu w spółkach z grupy Euro Eko Polska, spółka działa w obszarze surowców energetycznych wykorzystywanych do produkcji biopaliw
 •         Większościowy udziałowiec w spółce Greathouse.pl sp. z o.o. – spółka działa w obszarze nieruchomości
 •         Współwłaściciel w spółce Ecrosio sp. z o.o. – branża IT

 

Ponad 2000 godzin indywidualnych konsultacji z właścicielami firm, inwestorami i członkami zarządów w spółkach kapitałowych.

Prelegent na seminariach motywacyjnych w których uczestniczyło jednocześnie ponad 800 osób na rynku polskim i rosyjskim

„Projektowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych” – 7-9.05.2018, NERAIDA

info : 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

          UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Zapraszamy!

Sławomir Młynarczyk - Koordynator

Agnieszka Pakuła i Grzegorz Dobek - Współkoordynatorzy 

„Zarządzanie 3.0. 20.09.2018
17:30-20:30 BIUREX , ul. Tarnowska 15 Kielce 30 zł

Wzrost świadomości pracowników, pogłębianie kompetencji oraz sytuacja, że w wielu

organizacjach specjalizacja poszła tak głęboko, że jedynie osoby wykonujące dane czynności tak

naprawdę rozumieją co robią, wymusiła na kierownikach zmianę sposobu kierowania.

 

Od dziesięciu lat propagowany jest w Polsce model „Pełnej Partycypacji w Zarządzaniu”, opisany

przez prof. Stockiego, od 2 lat pojawiła się opisywana przeze mnie w artykułach idea „Turkusowych

organizacji” Fredericka Laloux. Zarządzanie zwinne idzie krok dalej w przenoszeniu samodzielności

na pracowników i zespoły poprzez prezentowanie konkretnych narzędzi oraz wyjaśnianie istoty

zjawiska złożoności.

 

Zasady zwinnego zarządzania zespołem projektowym są opisane w tak zwanym manifeście,

głoszącym, że ważni są ludzie i interakcje, współpraca z klientem, szybkie reagowanie na zmiany i

działający produkt jakim jest oprogramowanie. Wiele z nich możemy zaadaptować do kierowania

każdym zespołem funkcjonującym w sytuacji dużej różnorodności.

 

Na warsztat szczególnie zapraszamy:

 • Trenerów, szkoleniowców
 • Osoby zajmujące się rozwojem pracowników
 • Osoby z działów HR i szkoleń
 • Kierowników i kadrę zarządzającą
 • Osoby pracujące w kreatywnym środowisku

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Poznasz zasady kierowania 3.0.
 • Przećwiczysz przykładowe narzędzia
 • Zmienisz swoje podejście do kierowania
 • Zainspirujesz się nowymi kreatywnymi sposobami rozwiązywania problemów
 • Poznasz metody zarządzania zespołem utalentowanych indywidualności.

 

Osoba Prowadząca: SYLWESTER PIETRZYK

 

Praktyk trener, coach mentor, właściciel ASPEKT HR od 2006, posiadający

Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000), absolwent

Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej

Handlowej (2005), obecnie Trener szkoły Trenerów MATRIK w module

Ewaluacja Szkoleń. Opiekun szkoły trenerów IBD Business School. Uczestnik

szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie, In Dialogue w

Kopenhadze (2016). Posiada uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach

certyfikacji trenerów. Członek Stowarzyszenia Promentor.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor

finansowy spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) kierownik

projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz

Ministerstwo Finansów (specjalista). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer,

zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych. Autor wielu artykułów w

„Personel i Zarządzanie”.

Przeprowadził ponad 2300 dni treningów i warsztatów, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny.

Uczestnicy zajęć mówią o nich, że są prowadzone dynamicznie w fantastycznej atmosferze oraz z dużą

liczbą interesujących przykładów.

Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Prelegent

na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w

zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Od 1999 roku aktywnie

działający Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK. Od 2012 r. stały trener szkoły

trenerskiej w module poświęconym ocenie efektywności szkoleń. Wpisany na listę wykładowców

Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prywatnie podróżuje off road, (Budapeszt Bamako, Mali 2013,

6000 km), nurkuje - Borneo, Jukatan-jaskinie, Synaj.

 

info : 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Zapraszamy!

Sławomir Młynarczyk Koordynator

Agnieszka Pakuła i Grzegorz Dobek Współkoordynatorzy 

Świętokrzyski KTZ: Narzędzia w pracy trenera w Szkole Trenera MATRIK 28.06.2018
17:30-20:30 Hotel Ibis; Kielce; ul. Warszawska 19 30 zł - Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie

Witam Serdecznie,

Mamy zaszczyt zaprosić na XXXIV Spotkanie Świętokrzyskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK, które odbędzie się  

w czwartek  28.06.2018 godz. 17:30-20:30 w Hotelu IBIS  w Kielcach ul. Warszawska 19

 

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny warsztat rozwojowy. Tym razem poznawać będziemy narzędzia pracy trenera.
A już od godz. 17:00 Matrik Cafe - rozmowy przy pysznej kawie. 
Przyjdź zatem nieco wcześniej.

Opis warsztatu:
Praca trenera na sali szkoleniowej to sztuka łączenia wielu obszarów w efekt, zwyczajowo zwany, rozwojem kompetencji. Zapraszam na warsztat podczas, którego wspólnie odkryjemy wszystkie obszary pracy trenera na sali. Bazą naszej pracy będą scenki – narzędzie, za którym nie przepadają uczestnicy szkoleń i jednocześnie, które wskazują za najbardziej przydatne w ich rozwoju.
Efektem ubocznym naszego spotkania będzie poukładanie sobie wiedzy w obszarze prowadzenia rozmów kierowniczych z pracownikami, których to będą dotyczyły scenki ;)
Dla każdego więc coś dobrego!

Cele warsztatu: 
• Doświadczenie fragmentu szkolenia Train the Trainers na przykładzie doskonalenia umiejętności stosowania scenek, jako narzędzia pracy trenera.
• Doświadczenie warsztatu zbudowanego w oparciu o metodę szkatułkową, wykorzystywaną w Szkole Trenerów Zarządzania MARIK, w module „Prowadzenie Szkoleń”.
• Poznanie podstawowych zasad stosowania scenek na szkoleniu.
• Poukładanie sobie wiedzy i przećwiczenie umiejętności w obszarze prowadzenia rozmów kierowniczych (cel realizowany niejako „przy okazji”)

Plan spotkania:
1. Wstęp z wykorzystaniem Trójkąta Kompetencji
2. Obszary pracy trenera podczas prowadzenia szkolenia – model szkatułkowy
3. Scenki jako narzędzie pracy trenera – zasady prowadzenia i zwiększanie ich potencjału 
4. Wybrane kompetencje kierownicze w prowadzeniu rozmów z podwładnymi
5. Podsumowanie.

Prowadząca:
Anna Leśnikowska-Jaros – psycholog, certyfikowany trener zarządzania i TTT

Od 18 lat wpieram organizacje w rozwoju pracowników. Najczęściej w firmach produkcyjnych, gdzie liczy się osiąganie wskaźników, skuteczność managerska, umiejętność budowania relacji i współpracy. W długoterminowych akademiach rozwoju pomagam ludziom osadzić się w nowych rolach i zadaniach managerskich oraz rozwijać siłę psychiczną. Prowadzę także szkolenia dla instruktorów stanowiskowych. Facylituję spotkania skonfliktowanych działów, szukających nowych modeli współpracy. Pomagam budować systemy i skale kompetencji, oraz wdrażać oceny okresowe pracowników.
W SKiTZ MATRIK kieruję Szkołą Trenerów Zarządzania i odpowiadam za doskonalenie kompetencji trenerskich. Jestem doradcą i asesorem w procesach rozwoju i certyfikacji.
Prowadzę gabinet i działalność pod wdzięczną nazwą Pomocne Chwile – Psychologia dla Biznesu,

 

info : 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

          UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Zapraszamy Sławomir Młynarczyk Koordynator, Agnieszka Pakuła i Grzegorz Dobek Współkoordynatorzy 

 

 

 

Sławomir Młynarczyk

trener sprzedaży, coach, opiekun zarządzający

tel: 517-703-555

slawek@kompetencjesprzedazowe.pl

www.kompetencjesprzedazowe.pl

 

Świętokrzyski KTZM: Neurotrener-neurobilogiczna perspektywa procesu szkoleniowego 24.05.2018
17:30-20:30 Hotel Ibis; Kielce; ul. Warszawska 19 30 zł - Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie

Uwaga, uwaga!
Już 24.05 w Kielcach gościć będziemy Darka Niedzieskigo, specjalistę od "mózgu".

Celem warsztatu, którego organizatorem jest Świętokrzyski Klub Matrik, jest zapoznanie uczestników z aktualnymi odkryciami wiedzy o mózgu, które w bezpośredni sposób wpływają na efektywność przeprowadzanych przez trenerów szkoleń osób dorosłych, jak i wpływają na skuteczność procesu zarządzania.

W czasie warsztatów uczestnicy poznają model UZEC, będący neurobiologiczną podstawą procesu szkoleniowego, który opisuje, czym powinien się charakteryzować skuteczny proces szkoleniowy. Duży nacisk będzie położony na poznanie i nauczenie praktycznego stosowania niezwykle przydatnego dla każdego trenera, menedżera, lidera narzędzia, jakim jest model Potrzeb Społecznych P-BRAIN. Szczegóły w załaczniku.

Świętokrzyski KTZM: Poznaj FRIS 28.09.2017
17:30-20:30 Hotel IBIS 30 zł

Witam Serdecznie,

 

Mamy zaszczyt zaprosić na XXVIII Spotkanie Świętokrzyskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK, które odbędzie się  

w czwartek  28-09 -2017 godz. 17:30-20:30 w Hotelu IBIS  w Kielcach ul. Warszawska 19

 

 

WARSZTAT

Poznaj FRIS!  FRIS to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania

 

Zapraszamy na kolejny warsztat Świętokrzyskiego Klubu MATRIK.

NA warstacie będziemy poznawać FRIS - narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania. 
Na szkoleniu dowiesz się:
- czym jest styl myślenia oraz działania,
- dlaczego tak bardzo różnimy się od siebie pomimo że myślimy o tym samym,
- w którym kierunku powinieneś się rozwijać, aby lepiej korzystać z naturalnych predyspozycji które posiadasz
- odkryjesz jak Twoje zachowanie mogą postrzegać inni
- możesz poznać działania, w których się sprawdzasz oraz to że, możesz być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś dobry!

 

Warsztat poprowadzi Małgorzata Staworzyńska - Mikołajek

Obraz w
                 treści 1

 

Małgosia o sobie: 

Na moje wieloletnie doświadczenie składa się praca jako manager oraz trener rozwoju osobistego. Wspieram firmy w rozwoju kompetencji menedżerów przez autorski program.
Pracuję w obszarach podnoszenia efektywności, optymalizacji procesów wewnątrz firmowych oraz rozwijania potencjału w ludziach. Od lat stawiam na innowację i niestandardowe rozwiązania. Na co dzień zarządzam również zespołem odpowiedzialnym za działania w obszarze sprzedaży. Jestem również certyfikowanym Trenerem i Partnerem FRIS.

Szczegóły: 

http://competit.pl/w/1607/ 

 

 UWAGA - ZAPISY : http://competit.pl/zgloszenie/1607/ 

 

Klub Trenerów Zarządzania MATRIK jest comiesięczną platformą spotkań warsztatowych przeznaczonych przede wszystkim dla trenerów i konsultantów, ale też dla coachów oraz innych przedstawicieli biznesu, którzy mają wpływ na rozwój ludzi i sami chcą się systematycznie rozwijać.  Formuła Klubu zakłada trzy godziny szkoleniowe warsztatów raz w miesiącu. Spotkania odbywają się w stały, ustalony dzień miesiąca i jest to czwartek  w godzinach 17.30-20.30. W międzyczasie mamy około 15 min przerwy, podczas której można porozmawiać z uczestnikami spotkania i nawiązać nowe kontakty. Po warsztacie przechodzimy na spotkanie integracyjne. Integracja to czas na nieformalne rozmowy, nawiązywanie kontaktów, a, jak pokazały doświadczenia, także zawiązywania trwałej współpracy.   

 

    Zapraszamy Sławomir Młynarczyk Koordynator i Grzegorz Dobek Współkoordynator

Sławomir Młynarczyk

trener sprzedaży, coach

Koordynator Świętokrzyskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

swietokrzyski@matrik.pl

tel: 517-703-555

 

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się