Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK - transfer i kaskadowanie wiedzy

29 maja - 02 czerwca 2017 r.

 

Czasami gdy napotykamy w swoim otoczeniu sytuację konfliktową lub jesteśmy jej uczestnikiem, nie zawsze wiemy co należałoby zrobić aby wyjść z impasu. Pogląd, że konflikt jest nieodłączną częścią naszego życia prywatnego czy zawodowego nadal nie ma zbyt wielu zwolenników. Czasami za wszelką cenę dążymy do jego wyciszenia lub eskalacji.

A może warto spróbować wówczas rozmowy?

Jak rozmawiać aby emocje nie wzięły góry nad nami?

Jak zrozumieć inny punkt widzenia?

W jaki sposób można oczyma kogoś innego spojrzeć na sporne wydarzenia?  Co pomaga zrozumieć naturę konfliktu?

Idea „ conflict management” ma swoje źródła w podejściu systemowym, które zyskało już popularność jako instrument zarządzania strategicznego w firmach. Dziś, jako umiejętność prowadzenia dialogu, ma szansę rozpowszechniać się jako pożądana kompetencja skutecznego managera… i trenera.

 

 

Kolejna grupa Matrycjuszy w dniach 29.05-2.06.2017 r.  w Kopenhadze zgłębiała tajniki szkolenia:

„Conflict Management”   w ramach projektu „Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Uczestnicy szkolenia: Joanna Jatczak, Anna Leśnikowska-Jaros, Krzysztof Prystupa

 

Conflict Management - wpływ szkolenia na organizację:

 

1.Podniesienie kompetencji Zarządu SKiTZ MATRIK –analiza procesów konfliktogennych.

2.Utrzymanie odpowiednich relacji pomiędzy Członkami Stowarzyszenia MATRIK.

3.Zwiększenie skuteczności radzenia sobie z konfliktami występującymi w organizacji.

4.Rozszerzenie kompetencji menerzerskich o systemowe podejście do konfliktu. 

 

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

 

15-19 maja 2017 r.

 

W dniach 15-19 maja 2017 roku kolejna grupa Matrycjuszy zgłębiała tajniki „Clear leadership”.
Idea „clear leadership” ma swoje źródła w podejściu systemowym, które zyskało już popularność jako instrument zarządzania strategicznego w firmach. Dziś, jako umiejętność prowadzenia dialogu, ma szansę rozpowszechniać się jako pożądana kompetencja skutecznego managera… i trenera. Model 3 Domen wspierających budowanie dialogu oraz model budowania pytań, spełniających określone funkcje w rozmowie nie jest już im obcy.

 

 

Uczestnicy: Monika Dymacz-Kaczmarczyk, Grażyna Pławska, Agnieszka Kauczyńska, Karolina Zblewska, Grzegorz Maszkowski

 

Szkolenie „Clear leadership” odbyło się w ramach projektu "Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK - transfer i kaskadowanie wiedzy" współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Clear leadership - wpływ szkolenia na organizację:

 

1.Powstanie scenariusza  do  jednodniowego szkolenia z tematu „Clear leadership” w celu dalszego kaskadowania wiedzy.

2.Większe zrozumienie procesów zachodzących w organizacji.

3.Podniesienie kompetencji Koordynatorów Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK jako liderów.

4.Pozyskanie nowych Sympatyków Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK

5.Budowanie własnego know-how trenerskiego – nowa metodologia prowadzenia szkolenia.

6.Poszerzanie grup docelowych do których kierowana będzie oferta Stowarzyszenia. 

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

6-10 lutego 2017 r.

 

W dniach 6-10 lutego 2017 w Kopenhadze kolejna grupa Matrycjuszy zgłębiała tajniki  szkolenia, tym razem „Consulting and development of teams and group". Projekt „Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W zakresie wiedzy uczestnicy szkolenia otrzymali solidną dawkę  psychologii na temat zachowań ludzi, ich stosunku do rozwiązywania problemów, aprobowania zmiany własnych przekonań i uczenia się.

W zakresie umiejętności zostały im przekazane techniki zadawania pytań w celu pobudzania dialogu pomiędzy uczestnikami konfliktu i zachęcania do poszukiwania obszarów zgody.

W zakresie postaw zwrócono uwagę na budowanie  zrozumienia i akceptacji różnych punktów widzenia, aktywnego słuchania oraz refleksji.

Szkolenie pokazało uczestnikom jak mogą lepiej zarządzać  swoimi zespołami, w jaki sposób budować zaufanie i skłaniać do poszukiwania wspólnych rozwiązań. Rozmaitość doświadczeń wniesionych przez  uczestników warsztatu poszerzyła tolerancję i zdolność do akceptacji innych punktów widzenia.

Był to fantastycznie spędzony czas z sympatycznymi i mądrymi ludźmi.

Szkolenie oprócz aspektów merytorycznych nauczyło uczestników dużej otwartości na różnice kulturowe. Pomimo, że rozwojem grup rządzą te same reguły, niezależnie od lokalizacji, każdy z uczestników zwracał uwagę na inne aspekty analizowanych przypadków. Właśnie te zróżnicowane podejścia, często zaskakujące, dokładnie wyjaśnione podczas warsztatów, dały wartość niedostępną podczas szkoleń realizowanych w jednym kręgu kulturowym. 

Uczestnicy szkolenia: Magdalena Winnicka, Jolanta Kućka-Fabia, Adam Romanowski

 

Consulting and development of teams and groups - wpływ szkolenia na organizację:

 

1.Podniesienie kompetencji Koordynatorów Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK oraz  Koordynatorów Grup Roboczych

2.Zrozumienie procesów zachodzących w organizacji

3.Podniesienie kompetencji osób będących Członkami Grupy Konsultantów w Stowarzyszeniu

4.Pozyskanie know-how do nowego produktu Stowarzyszenia - Szkoły Konsultantów Zarządzania.

5.Poznanie innej formy prowadzenia szkoleń.

 

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

16-20 stycznia 2017 r.

 

W dniach 16-20 stycznia 2017 r. kolejne 5 osób związanych ze Stowarzyszeniem MATRIK wyjechało do Kopenhagi w ramach projektu "Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK-transfer i kaskadowanie wiedzy". Celem wyjazdu był udział w szkoleniu „Monitoring and evaluation programmes and projects” prowadzonym przez naszego Partnera, firmę In Dialogue (http://www.in-dialogue.org).

Podczas 5 dni intensywnych warsztatów poznawaliśmy nowe, wykorzystujące podejścia systemowe i doceniające, spojrzenie na ewaluację i monitoring. Nauczyliśmy się jak ewaluować działania społeczne i edukacyjne, jakie są cele ewaluacji, jej typy i stosowane podczas tego procesu kryteria. Dowiedzieliśmy się, że każda osoba może inaczej odbierać otaczającą ją rzeczywistość, dlatego ważne jest, żeby wykazywać się empatią, próbować wczuć się w sytuację innej osoby i zawsze starać się znaleźć w jej działaniu dobre intencje.

W czasie warsztatów nasza Trenerka, Lene O. Mogensen zostawiła nam dużą przestrzeń do swobodnej dyskusji, autorefleksji i dzielenia się doświadczeniami. Dzięki temu mieliśmy możliwość poznania poglądów uczestników szkolenia pochodzących z Niemiec i Irlandii Północnej. Była to również doskonała okazja do szlifowania umiejętności językowych i rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Kończąc szkolenie, wyjeżdżaliśmy bogatsi o ciekawe doświadczenia, wyposażeni w przydatne narzędzia i z nowym poglądem na temat ewaluacji, świadomi złożoności tego procesu oraz tego, jak ważne jest skupianie się na pozytywnych aspektach działania, ponieważ powtarzając i zwiększając dobre wzory zachowań, możemy wyeliminować te złe.

 

Szkolenie „Monitoring and evaluation programmes and projects” odbyło się w terminie 16-20 stycznia 2017 r. w ramach projektu "Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK-transfer i kaskadowanie wiedzy" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Uczestnicy: Julia Górecka, Piotr Lignar, Katarzyna Marszałek, Sylwester Pietrzyk, Angelika Stąpór

 

Monitoring and evaluation programme - wpływ szkolenia na organizację:

 

1.Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za ewaluację i monitoring procesów edukacyjnych w Stowarzyszeniu.

2.Nowa wiedza i inne spojrzenie na ewaluację dla Opiekuna Modułu Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK „Ewaluacja Szkoleń”

3.Powstanie artykułu na temat ewaluacji szkoleń w celu kaskadowania wiedzy do organizacji.

4.Podnoszenie jakości organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń dzięki wprowadzeniu nowego podejścia do ewaluacji.

5.Zwiększenie zaangażowania Członków w doskonalenie i monitorowanie działań Stowarzyszenia

 

Wiedza ze szkolenia w prezentacji do pobrania

 

 

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

7-11 listopada 2016 r.

W dniach 7-11 listopada 2016 r. grupa Matrycjuszy poszerzała swoje kompetencje przywódcze podczas szkolenia Clear Leadership, które odbyło się w Goudzie.
Szkolenie w ramach projektu "Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK - transfer i kaskadowanie wiedzy" współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Uczestnicy: Nina Dragosz, Anna Leśnikowska-Jaros, Remigiusz Pik

 

Clear leadership - wpływ szkolenia na organizację:

 

1.Powstanie scenariusza  do  jednodniowego szkolenia z tematu „Clear leadership” w celu dalszego kaskadowania wiedzy.

2.Większe zrozumienie procesów zachodzących w organizacji.

3.Podniesienie kompetencji Koordynatorów Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK jako liderów.

4.Pozyskanie nowych Sympatyków Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK

5.Budowanie własnego know-how trenerskiego – nowa metodologia prowadzenia szkolenia.

6.Poszerzanie grup docelowych do których kierowana będzie oferta Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
z przyjemnością informuje, że rozpoczyna rekrutację do projektu:

Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy

finansowanego ze środków programu „ERASMUS+  w ramach  Akcji 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych.

W ramach projektu w Danii i Holandii odbędą się następujące szkolenia:

 • Clear leadership;
 • Consulting and development of teams and groups; 
 • Monitoring and evaluation of programmes and projects;
 • Strategic management;
 • Conflict mediation.

Kursy zagraniczne będą organizowane przez partnera z Holandii – firmę In Dialogue,  specjalizującą się w szkoleniach z zakresu komunikacji, facylitacji i zarządzania strategicznego.

 

Wszystkie szkolenia będą odbywać się w języku angielskim.

 

Każda osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu*.

 

*Członkowie Zarządu SKiTZ MATRIK mogą deklarować udział w maksymalnie dwóch szkoleniach, przy czym co najmniej jedno szkolenie powinno być związane z rozwojem kompetencji przydatnych w zarządzaniu organizacją a drugie związane z kompetencjami menedżerskimi lub kompetencjami trenerskimi.

 

Zaproszenie kierujemy w szczególności do Koordynatorów Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK, Zarządu SKiTZ MATRIK, Członków Ciał Statutowych, Koordynatorów  Grup Tematycznych  oraz Pracowników Biura, którzy zgłosili się we wstępnej rekrutacji na etapie pisania wniosku.

 

W załączniku przesyłam:

 1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz Zgłoszeniowy z harmonogramem szkoleń
 3. Przykład umowy
 4. Plan upowszechniania rezultatów projektu

Uczestnik projektu będzie zobowiązany do sporządzenia raportu indywidualnego w aplikacji Mobility Tool w terminie do 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. Ta informacja nie została przekazana podczas spotkania informacyjnego. Uczestnicy projektu otrzymają od nas instrukcję obsługi aplikacji internetowej Mobility Tool.

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie do dnia 17.10.2016 r.

 

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej oraz elektronicznej (scan z podpisem) na adres:

SKiTZ MATRIK

Ul. Wrocławska 11/3

30-006 Kraków

Tel. 12 427 22 18;

Kom. 606 205 100

E-mail:  stowarzyszenie@matrik.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz Zgłoszeniowy

Przykładowa umowa

Plan Upowszechniania Projektu

 


8 października 2016 r.

Podczas Warsztatów Strategicznych Członków SKiTZ MATRIK w Smardzewicach odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu „Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy” finansowanego ze środków programu „ERASMUS+ w  ramach  Akcji 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych.

 

Projekt ma na  celu podwyższenie kompetencji kadry menedżerskiej i trenerskiej Stowarzyszenia  MATRIK oraz  podniesienie jakości  nauczania osób dorosłych.

Projekt poszerzy możliwości współpracy międzynarodowej dla Stowarzyszenia MATRIK oraz przyczyni się do poprawy kompetencji językowych kadry menedżerskiej i trenerskiej.

 


EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU  STOWARZYSZENIA KONSULTANTÓW I TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK

 

CEL GŁÓWNY:

Europejski Plan Rozwoju Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK  ma na celu wdrożenie  standardów  europejskich, poszerzenie  i umiędzynarodowienie działań, podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej  i trenerskiej Stowarzyszenia oraz podniesienie jakości edukacji i rozszerzenie zakresu oferty edukacyjnej.

Potrzeba rozwoju kompetencji trenerskich jest zgodna ze strategią Stowarzyszenia MATRIK, zakładającą rozwój Klubów Trenerów. Celem jest wzbogacenie oferty Klubów o nowe niepopularne jeszcze na rynku polskim metody pracy a także atrakcyjne dla odbiorców  tematy związane z rozwojem osobistym i zawodowym.

Kadra menadżerska potrzebuje zwiększyć kompetencje zarządcze i poznać metody kreowania środowiska otwartego na uczenie się oraz poprawić swoje kompetencje w zakresie monitorowania i ewaluacji szkoleń.

 

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy kadry trenerskiej i menadżerskiej ( 19 osób)  z zakresu przywództwa, facylitacji, ewaluacji i zarządzania konfliktem,
 • wzrost liczby kontaktów międzynarodowych w obszarze edukacji pozaformalnej,
 • efektywne wykorzystanie wyjazdów zagranicznych  w Stowarzyszeniu,
 • rozwijanie umiejętności językowych, promowanie komunikacji w międzynarodowym środowisku europejskim,
 • poznanie nowych narzędzi i metod wspierających zaangażowanie osób dorosłych w dyskusję i aktywne wypracowanie rozwiązań,
 • budzenie motywacji do zmian i facylitacja procesu uczenia się,
 • podnoszenie świadomości europejskiej kadry trenerskiej i menadżerskiej, otwarcie na europejską współpracę, dzielenie się doświadczeniami.

 

Sposób realizacji:

 • wyjazdy szkoleniowe dofinansowywane w ramach projektu Erasmus+, w tym opracowanie procedury dzielenia się pozyskaną wiedzą i doświadczeniem,
 • przeprowadzenie na spotkaniach Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK warsztatów w oparciu o wiedzę zdobytą na zagranicznych szkoleniach,
 • upowszechnianie wiedzy w ramach miesiąca przywództwa,
 • praktyczna nauka języka połączona z praktyką  w naturalnym środowisku językowym,
 • przeprowadzenie warsztatu ewaluacyjnego projektu podczas zjazdu trenerów,
 • nawiązywanie kontaktów, wymiana dobrych praktyk zawodowych i kulturowych z uczestnikami szkoleń z innych krajów.

 

Oczekiwane rezultaty:

 • opracowanie prezentacji w języku polskim z każdego tematu szkolenia, stanowiących  konspekt wiedzy zdobytej na szkoleniu,
 • opracowanie programu kształcenia z zakresu przywództwa, który będzie nowym produktem edukacyjnym MATRIK,
 • artykuł o ewaluacji, który zamieszczony zostanie na blogu Stowarzyszenia MATRIK,
 • ewaluacja produktów Stowarzyszenia MATRIK,
 • webinarium z tematu „Conflict Management”

 


„Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy”

sierpień 2016 r. - lipiec 2017 r.

 

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy”
ze środków Erasmus+ w ramach  Akcji 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2016.

Data realizacji projektu: 01.08.2016-31.07.2017

Projekt polega na organizacji 5-dniowych mobilności – wyjazdów dla aktywnych trenerów oraz osób związanych z zarządzaniem organizacją tj. Zarządu, Koordynatorów Regionalnych Klubów Trenera, Członków Ciał Statutowych, Koordynatorów Grup Tematycznych i Pracowników Biura MATRIK.

Kursy zagraniczne będą organizowane przez partnera z Holandii – firmę In Dialogue,  specjalizującą się w szkoleniach z zakresu komunikacji, facylitacji i zarządzania strategicznego.

Projekt obejmuje łącznie 5 tematów szkoleniowych:

 • Clear leadership;
 • Consulting and development of teams and groups;
 • Monitoring and evaluation of programmes and projects;
 • Strategic management;
 • Conflict mediation.

Lokalizacje kursów to Kopenhaga (Dania) i Gouda (Holandia). Projekt obejmuje 19 mobilności.

Uczestnik projektu może wziąć udział w jednym, wybranym przez siebie szkoleniu. Członkowie Zarządu mogą deklarować udział w maksymalnie dwóch szkoleniach.

Rozwój i podwyższenie kompetencji przez uczestników przyczyni się do poprawy jakości edukacji prowadzonej przez Stowarzyszenie MATRIK. Będzie to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia zawodowego uczestników projektu zdobytego przed wyjazdem oraz wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu zagranicznego.  Metodologia projektu zakłada organizację warsztatu ewaluacyjnego projektu, po zakończonych kursach, podczas corocznych warsztatów strategicznych MATRIKa.  Dzięki realizacji projektu MATRIK wdroży Europejski Plan Rozwoju dotyczący rozwoju kadry i samej organizacji.

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji kadry menedżerskiej i trenerskiej Stowarzyszenia  w celu podniesienia jakości nauczania osób dorosłych. Projekt przyczyni się do transferu nowych kompetencji z UE – na rynek Polski, gdyż trenerzy będą wykorzystywać zdobyte kompetencje w edukacji osób dorosłych, ale także będą dzielić się dobrymi praktykami z innymi zrzeszonymi trenerami (metodą kaskadową), co znacznie poszerzy oddziaływanie projektu. Dodatkowo projekt przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej MATRIK m.in. o tematykę przywództwa. Odbiorcy organizacji w długofalowej perspektywie skorzystają z wprowadzanych do szkoleń nowych tematów i narzędzi pracy trenerów.

Projekt poszerzy możliwości współpracy międzynarodowej dla Stowarzyszenia MATRIK, przyczyni się do poprawy kompetencji językowych kadry menedżerskiej i trenerów oraz poszerzenia ich horyzontów i nawiązania kontaktów z osobami z branży z obszaru UE.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się