Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Spotkania

Archiwalne

„Narzędzia RTZ w coachingu i w pracy trenera” 16.04.2019
17:15 - 20:45 Wyższa Szkoła Bankowa ul. Powstańców Wielkopolskich 2A w Poznaniu, sala 207 BR 30 zł

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to opracowany przez Maxie C. Maultsbyego zespół skutecznych technik poznawczych, pozwalających na większy i bardziej świadomy wpływ i kontrolę nad własnymi emocjami. Zaproponowany przez niego program opiera się na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz skoncentrowany jest głównie na możliwości zmiany niezdrowego, ograniczającego sposobu myślenia. RTZ wykorzystywany jest często w pomocy psychologicznej, ale także coraz szerzej
stosowany w biznesie i coachingu przez osoby wspierające rozwój pracowników, grup i organizacji.

 

Istotną rolę odgrywają w programie takie zagadnienia jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z przekonaniami można poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne, co pozwala z większymspokojem radzić sobie w wielu, często związanych ze stresem, sytuacjach życiowych.
Mimo, że RTZ jest często wykorzystywany przez osoby zawodowo zajmujące się pomocą i wspieraniem innych, jest on także adresowany do wszystkich zainteresowanych nauczeniem się kontroli własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie. Został tak skonstruowany, iż aby można było go z powodzeniem stosować, nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy psychologicznej.
RTZ pomaga samodzielnie stawiać sobie zdrowe cele i je osiągać oraz uczy jak utrzymywać trwałość zmiany.


W trakcie warsztatów uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi

adekwatnie do sytuacji

 • pozna zasady zdrowej semantyki oraz zasady zdrowego myślenia
 • pozna możliwe zastosowania technik RTZ
 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych
 • nauczy się jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi
 • zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
 • zapozna się z podstawami praktycznego narzędzia, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i będzie mógł wzbogacić w ten sposób swój warsztat pracy

Prowadzący: dr Tomasz Drożdż

 

Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF), coach ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), mentor rozwoju osobistego. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Trener WarsztatuUmiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Międzynarodowy Trener Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju
certyfikowany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.
Absolwent akredytowanej przez International Coach Federation (ICF) Szkoły Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson College International. Jest także absolwentem Executive Coaching – Systems – Psychodynamic Perspective, pierwszej szkoły coachingu w Polsce przygotowującej coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu systemowo – psychodynamicznym, prowadzoną przez psychologa klinicznego, konsultanta organizacji i executive coacha z Wielkiej Brytanii Panią Halinę Brunning (www.brunningonline.net/halina). Ukończył Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolwent Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej. Certyfikowany mentor Collegium Wratislaviense. Absolwent ARS DOCENDI, kursu służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Od ponad 13 lat prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, psychologii reklamy, PR, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów.
Swoje doświadczenie trenerskie (ponad 8000 godzin szkoleniowych), dydaktyczne i coachingowe (ponad 2700 godzin coachingowych) zdobywał realizując projekty szkoleniowe i dydaktyczne m.in. dla: Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, Wszechnicy UniwersytetuJagiellońskiego, Biura Karier UJ, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Biura Poselskiego w projekcie dotyczącym kreacji wizerunku osoby publicznej w mediach, Samorządu Studentów UJ, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Stowarzyszenia Wiosna, Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia Psychoonkologii UNICORN, Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci, a także wielu innych instytucji oświatowych i biznesowych.

 

 

Na każde spotkanie Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK zapraszamy najlepszych trenerów, należących do elitarnego środowiska Stowarzyszenia MATRIK, jak również lokalnych trenerów z województwa wielkopolskiego, którzy prowadzą dla nas profesjonalne warsztaty rozwojowe ukierunkowane na poszerzanie kompetencji trenerskich.

 


Spotkanie Klubu to również okazja do :

 

 • budowania sieci kontaktów
 • integracji ze środowiskiem
 • poszerzania horyzontów
 • wymiany doświadczeń
 • ustawicznego rozwoju kompeencji trenerskich
 • bezcennej inspiracji

 

Zapisy na warsztat i przekierowanie do opłat tylko na stronie wydarzenia:

http://competit.pl/w/1606/

 

Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 20 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wspieranie innych w rozwoju inteligencji emocjonalnej 19.03.2019
17:15 - 20:45 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 30 zł (pokrycie kosztów wynajęcia sali i cateringu)


Jak wspierać innych w rozwijaniu Inteligencji Emocjonalnej

Umiejętności społeczne są w odwrocie – szkoła nie ma czasu na ich naukę, podobnie studia. Na rynek pracy trafiają coraz częściej osoby o przyzwoitej wiedzy, ale słabych kompetencjach współpracy czy budowania relacji. Starsi pracownicy coraz częściej borykają się z niskim poczuciem własnej wartości i nie umieją dogadać się z młodymi. Odpowiedzią na te wyzwania jest Inteligencja emocjonalna, która jest gruntem na którym siejemy wszystkie inne kompetencje.
Kanwą warsztatu są ćwiczenia, które można wykonywać zarówno w pracy na sali szkoleniowej jak i w pracy indywidualnej z klientem. Główne obszary poruszane w trakcie warsztatu to rozwój umiejętności rozpoznawania i wpływania na emocje zarówno własne jak i innych.

 


Korzyści z udziału w warsztacie:


Dzięki uczestnictwu w warsztacie:
1. Poznasz obszary IE, które podlegają rozwojowi i nauczysz się mówić o nich Klientowi w sposób prosty i przystępny
2. Przećwiczysz na sobie kilka metod szkoleniowych rozwijających poszczególne obszary IE
3. Doświadczysz pracy z autorskim narzędziem Manufaktura Emocji - stworzonym prowadzącą

 

 

Na warsztat szczególnie zapraszamy:

 

• Trenerów i konsultantów
• Coachów, mentorów
• Menedżerów i liderów
• Wszystkie osoby, które mają wpływ na rozwój innych oraz same chcą się rozwijać

 


Osoba Prowadząca: Małgorzata Machniewicz

 

Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu- od rekrutacji po szkolenia, zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych, szkolenia i coaching.
Powołała do życia markę Akademia Twórczego Trenera w ramach której, jest metodykiem w obszarze uczenia ludzi dorosłych, specjalizuje się w rozwijaniu aktywnych metod pracy z grupami oraz osobami indywidualnymi. Stworzyła metodologię projektowania ćwiczeń i uczy trenerów jak tworzyć własne, skuteczne metody rozwijające umiejętności, postawę czy wiedzę. Zaprojektowała i wydała serię narzędzi trenerskich i coachingowych „Manufaktura Emocji”
Z wykształcenia psycholog organizacji (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Jest certyfikowanym Trenerem Zarządzania, oraz coachem ICC. Prowadzi również ćwiczenia praktyczne ze studentami na Politechnice Łódzkiej.
W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem artystycznym- wykonuje biżuterię metodą sutache, ozdabia przedmioty testując nowe techniki- decoupage, quiling...

 

 

Dewiza życiowa:

 

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe

 

Albert Einstein

 

 

 

 

Zapisy na warsztat i przekierowanie do opłat tylko na stronie wydarzenia:
http://competit.pl/w/1606/
Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zapraszam
Marta Poczta – Koordynator Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK
Kontakt telefoniczny i dodatkowe informacje: Marta: 603 775 405
lub na adres mail: wielkopolski@matrik.pl
 

 

 

 

 

Idea spotkań regionalnych klubów: www.matrik.pl/nowy/o-ideii-klubow
Wielkopolski KTZ MATRIK: www.wielkopolski.matrik.pl
Kontakt z Biurem Stowarzyszenia: www.matrik.pl/kontakt

“NeuroTrener – Neurobiologiczna perspektywa procesu szkoleniowego” 12.02.2019
17:15-20:45 Wyższa Szkoła Bankowa ul. Powstańców Wielkopolskich 2A Sala 207 BR 30 zł

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z aktualnymi odkryciami wiedzy o mózgu, które w bezpośredni sposób wpływają na efektywność przeprowadzanych przez trenerów szkoleń osób dorosłych, jak I wpływają na skuteczność procesu zarządzania. W czasie warsztatów uczestnicy poznają model UZEC, będący neurobiologiczną podstawą procesu szkoleniowego, który opisuje, czym powinien się charakteryzować skuteczny proces szkoleniowy. Duży nacisk będzie położony na poznanie i nauczenie praktycznego stosowania niezwykle przydatnego dla każdego trenera, menedżera, lidera narzędzia, jakim jest model Potrzeb Społecznych P-BRAIN.

 

Elementy warsztatu:
1. Neuroplastyczność mózgu jako baza każdego procesu rozwojowego i jak trener może to wykorzystać,
2. Model UZEC (uwaga, zasoby, emocje, częstotliwość) jako neurobiologiczna podstawa procesu szkoleniowego,
3. Model Potrzeb Społecznych Mózgu P-BRAIN i jego wykorzystanie w zarządzaniu pracownikami.
Na warsztat szczególnie zapraszamy:
• Praktyków HR, pracowników działów personalnych
• Osoby zainteresowane problematyką zarządzania w firmach
• Trenerów i konsultantów zarządzania
• Coachów, mentorów • Menedżerów i liderów.
Korzyści z udziału w warsztacie:

 •  Poznanie neurobiologicznej perspektywy procesu szkoleniowego
 •  Odpowiedź na pytanie, jak wygląda optymalny proces nauki dla mózgu
 • Budowa świadomości, dlaczego potrzeby społeczne są kluczem do efektywności procesu zarządzania
 • Poznanie, jak trener i lider mogą wpływać na motywację i efektywność pracowników/uczestników

 

Osoba Prowadząca: Darek Niedzieski

coach, trener biznesu, konsultant, akredytowany na poziomie PCC członek International Coach Federation, członek NeuroLeadership Institute z siedzibą w USA. Przeprowadził ponad 1200 godzin sesji coachingowych, głównie z zakresu rozwoju biznesu, dla wysokiego i średniego szczebla zarządzania. Wykładowca coachingu menedżerskiego i biznesowego na uniwersytach I szkołach wyższych w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Kielcach. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe z zakresu zarządzania, zarówno firmami z obszaru SMB, jak i dużymi korporacjami międzynarodowymi. Specjalizuje się w pracy z młodymi liderami, otwartymi na zmiany szefami firm oraz firmami w okresie transformacji. W swojej pracy wykorzystuje metodologię szkoły coachingowej Erickson College, poszerzoną o zastosowanie w coachingu odkryć neurobiologii oraz zastosowanie ustawień systemowych w coachingu. Wielki zwolennik wykorzystywania odkryć nauki o mózgu w coachingu, szkoleniach I mentoringu. Wydawca książek z zakresu coaching i neurobiologii w obszarze zarządzania. Właściciel i założyciel Co&Me Firma doradcza oraz Co&Me Publishing.

 

 

Zapisy na warsztat i przekierowanie do opłat tylko na stronie wydarzenia:
http://competit.pl/w/1606/

Emocjonalny Teflon 13.11.2018
17:00-20:45 Wyższa Szkoła Bankowa ul. Powstańców Wielkopolskich 2A Sala 205 BR 30 zł

Warsztat "Emocjonalny Teflon"

poprowadzi Iwona Golonko - prezeska zarządu firmy konsultingowej Maroney www.maroney.pl, konsultantka, psycholożka biznesu, menedżerka, ekspert wielu stacji radiowych i telewizyjnych, m.in TVN, TVN24, TVNBiS, ds. psychologii biznesu, certyfikowany coach ICC oraz doradczyni najwyższej kadry zarządzającej w zakresie strategii, zmiany modelu biznesu, zarządzania w kryzysie i wdrażania zmian.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w krajach takich jak: Wielka Brytania, USA, Czechy, Słowacja, Hiszpania jako (m.in): Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, Menedżer ds. Rozwoju produktu, Dyrektor Personalny na Europę,  Niezależny Konsultant, Trener.

Ukończyła Studia Doktoranckie w Kolegium Finansów i Zarządzania, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Podyplomowe Studia Szkoleniowców i Trenerów Wewnętrznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie warsztatów m.in:

 • Emocjonalny teflon - czym jest i jak wpływa na funkcjonowanie ludzi w systemach rodzinnych i organizacjach.
 • Rola rozumienia swoich emocji i emocji innych
 • Rozumienie i akceptowanie emocji osoby z którą prowadzę trudną rozmowę
 • Metoda 4Z
 • Radzenie sobie z ciemnymi emocjami
 • Radzenie sobie z emocjonalnym teflonem - w praktyce trenerskiej i doradczej.

 

Więcej informacji i zapisy oraz opłata 30 zł  -  https://competit.pl/w/1606/

 

Zapraszam Marta Poczta – Koordynator Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

Design thinking – od pomysłu do innowacji 16.10.2018
17:00 – 20:30 Wyższa Szkoła Bankowa ul. Powstańców Wielkopolskich 2A Sala 205 BR 30 zł

Design thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów, która po raz pierwszy została zdefiniowana w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy, pobudzających kreatywność. Główną zasadą metody design thinking jest skupienie się na potrzebach ludzi i sposobie dobrego oraz mądrego ich rozpoznawania. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do skutecznego wdrożenia rozwiązań w życie – rozwiązań, które będą dla ludzi. Parafrazując Tima Browna, pioniera design thinking i założyciela pierwszej firmy zajmującej się DT - IDEO, celem warsztatu jest zmienienie potrzeby w popyt, czyli postawić ludzi na pierwszym miejscu. Proponowane spotkanie ma na celu wstępne przedstawienie uczestnikom metodologii oraz DT oraz DT oraz DT oraz DT oraz DT oraz pokazanie praktycznych narzędzi, które można wykorzystać do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

 

Podczas spotkania uczestnicy: 


• Poznają metodologię Design Thinking (etapy, wykorzystywanie, case study) 
• Nauczą się jak wykorzystywać techniki kreatywne z wielu dziedzin nauki, biznesu i sztuki w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
•Poznają praktyczne ćwiczenia, narzędzia do własnego zastosowania
• Uzyskają informacji na temat wypracowania za pomocą DT innowacyjnych produktów, usług czy strategii

 

Osoba Prowadząca:

 

Anna Wróblewska

 

Założycielka Metaphor, biznesu partnerskiego, który tworzy sieć osób o interdyscyplinarnych kompetencjach połączonych ideą humanizacji biznesu. Partner i szef Concordia Design Konsulting - usług doradczych w obszarze innovation&design management. Jedna z pierwszych w Polsce konsultantek Design Management. Od 12 lat zajmuje się budowaniem strategii firm i marek, rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz usług, usprawnianiem pracy zespołów projektowych w oparciu o autorską koncepcję łączenia kilku metodologii m.in.: design management, design thinking, user experience, service design, coaching w branży wyposażenia wnętrz, fashion,FMCG, IT oraz dla organizacji, instytucji rządowych i pozarządowych. Wśród jej klientów są m.in. VOX, ENEA, Kronopol, Leroy Merlin, Classen, Międzychód, Sagra Technology, SITAG Formy Siedzenia, ALVO Medical, Quiosque, Tatrzański Park Narodowy, Ministerstwo Środowiska, LIDL, , Ministerstwo Środowiska, Gazeta Wyborcza, ENEA, BZ WBK, Urząd Miasta Poznania. Produkty dla kilku marek zaprojektowane w wyniku procesów pod jej kierownictwem prowadzonych zgodnie z metodologią design management zyskały prestiżowe nagrody w Polsce i za granicą stając się hitami sprzedażowymi m.in.: myjnia medyczna Alvo Medical dla marki Alvo otrzymała nagrody i-Novo Award oraz I-Wielkopolska. Z kolei kolekcja mebli Young Users dla marki Vox została uhonorowana nagrodą „Dobry Wzór” Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jako najlepszy nowy produkt w Polsce w 2011 r, a także nagrodą Must Have na Łódź Design Festival. Za stworzoną przez Annę Wróblewską strategię rozwoju, firma Meble Vox została wyróżniona w konkursie Design Management Europe Award 2009 jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej.
Konsultant w największym w Polsce projekcie dla Firm Rodzinnych. Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych „Zarządzanie innowacją. Design Management” na Uniwersytecie SWPS. Wykładowca w School of Form.

Jest trenerem coachem ICF PCC (International Coach Federation - największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów). Techniki coachingowe włącza w autorską metodologię pracy nad strategiami dla firm. Członek jury prestiżowych konkursów z zarządzania designem m.in. Design Management Europe Awards, Young Design – konkurs organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i inne.

 

Paulina Krzyształowicz 

 

Project Manager oraz UX Consultant w Concordia Design Consulting oraz Metaphor. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku User Experience Design. Doświadczenie zdobywała w strukturach Banku Zachodniego WBK – zaczynając od doradcy klienta zagranicznego, trenera customer experience a kończąc jako specjalista e-commerce w Departamencie Bankowości Mobilnej i Internetowej. Posiada doświadczenie w projektach międzynarodowych, wielokrotnie brała udział w wymianie doświadczeń i wiedzy w ramach Grupy Santander. Entuzjastka idei customer experience, którą z powodzeniem wdrażała w strukturach Call Centre banku. Zajmuje się projektowaniem nowych usług czy produktów dla firm takich jak Volkswagen Poznań, BZ WBK, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Zapisy na warsztat i przekierowanie do opłat tylko na stronie wydarzenia:


http://competit.pl/w/1606/


Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszam!
Marta Poczta – Koordynator Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się