Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

O Certyfikacji

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów MATRIK prowadzi certyfikację Trenerów Zarządzania w oparciu o ocenę na bazie kompetencji.

Informacja o certyfikacji

Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju to zawodowy certyfikat  potwierdzający kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w sześciu obszarach (modułach), które odzwierciedlają podstawowe aspekty pracy Trenera:

  • Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN – Identification and Analysis of Training Needs)
  • Kontakt z Klientem (CC – Contact with the Client)
  • Projektowanie szkoleń (TDS – Training Design)
  • Prowadzenie szkoleń (TDL – Training Delivery)
  • Ewaluacja Szkoleń (TE – Training Evaluation)
  • Rozwój Zawodowy Trenera (PPD – Personal and Professional Development)

Do każdego z obszarów (modułów) zdefiniowane zostały standardy, dotyczące umiejętności i wiedzy, których spełnienie wykazuje Kandydat/ka. Dowody spełnienia wszystkich standardów w zakresie wiedzy i umiejętności Kandydat/ka gromadzi w portfolio. Portfolio jest podstawą oceny czy Kandydat/ka jest kompetentny/a i czy otrzyma Certyfikat.

 

   Lista standardów Trenera Zarządzania

 

Dla kogo

Program kierujemy do osób prowadzących szkolenia, które chcą formalnie potwierdzić swoje kompetencje oraz do doświadczonych trenerów, którzy szukają niestandardowych możliwości rozwoju.

 

 

Jak wygląda krok po kroku zdobywanie Certyfikatu

 

Zdobywanie Certyfikatu rozpoczyna się od warsztatu certyfikacyjnego dla osób, które deklarują chęć udziału w procesie Certyfikacji. Spotkanie służy wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych ze ścieżką zdobywania Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania. Przedstawiamy na nim model oceny na bazie kompetencji, omawiamy sposoby zbierania dowodów na wykazanie kompetencji w zakresie poszczególnych standardów. Podczas warsztatu możliwe jest zapoznanie się z Doradcami i innymi Kandydatami na Certyfikowanych Trenerów Zarządzania.

 

Potwierdzanie kompetencji odbywa się metodą budowania Portfolio. W portfolio prezentuje się własne próbki np. materiałów szkoleniowych, opracowań, nagrania z prowadzonych szkoleń, referencje od klientów itp., czyli wszystko to, co może być podstawą do udowodnienia posiadanych kompetencji w zawodzie trenera. Praca nad budowaniem portfolio trwa do 12 miesięcy, zaś cały proces - od zgłoszenia do przyznania Certyfikatu – do 18 miesięcy. W zależności od posiadanych dowodów potwierdzających kompetencje Kandydata, czas ten może być znacząco skrócony.

Każdemu Kandydatowi, czyli osobie ubiegającej się o Certyfikat zostaje przydzielony Doradca – doświadczony trener, który w ramach indywidualnej współpracy, wspiera Kandydata w procesie budowy Portfolio. Zebrany materiał dowodowy zostaje oceniony przez Asesora, który w przypadku pozytywnej oceny wnioskuje o przyznanie Certyfikatu Trenera Zarządzania MATRIK. Nad zachowaniem najwyższej jakości procesu czuwa Weryfikator Procesu, kontrolujący pracę Doradców i Asesorów.

 

Informacji o przystąpieniu do Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK udzielamy:

 

  • Biuro tel: 606 205 100 
  • e-mailowo: certyfikacja@matrik.pl
  • Nina Dragosz tel.: 605 441 277

 

 

Jesteś zainteresowany? Zostaw kontakt:

 

Dodatkowe informacje

Wszystkie dokumenty dostarczone przez Kandydata/tkę w Portfolio są traktowane jako poufne.

Procedura stanowi własność Stowarzyszenia MATRIK i nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek sposobem – elektronicznie i mechanicznie, włączając kopiowanie, nagrywanie czy składowanie i pobieranie z jakiegokolwiek systemu przechowywania - bez wyraźnej pisemnej zgody SKiTZ MATRIK.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się