Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Najbliższy Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie: 27-30.06.2019

Kurs Trenerski

Trener biznesu to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Nęci Cię perspektywa solidnych zarobków, pełnej wyzwań pracy i ciągłego rozwoju? Właśnie dla takich osób jak Ty organizujemy Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie. Współcześnie pracodawcy znacznie wyżej cenią różnego rodzaju dokumenty potwierdzające umiejętności niż sam dyplom akademicki. Certyfikat ukończenia kursu trenerskiego może stać się Twoją przepustką do kariery.

 

Kurs trenerów zarządzania MATRIK to intensywne, czterodniowe szkolenie z elementami warsztatowymi. Program kursu trenerskiego jest doskonale zbilansowany i dostosowany do realiów obowiązujących na rynku pracy – zagadnienia teoretyczne ilustrowane są przykładach i stanowią punkt wyjścia do zdobywania praktycznych umiejętności. Plan kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji, prowadzenia i ewaluacji szkoleń w oparciu o teorię uczenia się dorosłych – life long learning. Kurs trenerski umożliwia kompleksowe zapoznanie się z metodyką prowadzenia szkoleń bazującą na wiedzy psychologicznej i zagadnieniach z zakresu zarządzania.
Kurs trenerski MATRIK jest pierwszym stopniem w zakresie szkolenia trenerów zarządzania. Intencją szkolenia jest wsparcie trenerów w ich rozwoju osobistym i zawodowym poprzez przekazywanie wiedzy i szlifowanie umiejętności. Kurs trenera biznesu ma także na celu wsparcie środowiska korporacyjnego poprzez szkolenie kadry zarządzającej zasobami ludzkimi. Pozwala w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach, a tym samym poprawia efektywność całej organizacji.

 

Podczas szkolenia poruszane są najważniejsze zagadnienia w pracy trenera, konsultanta i coacha. Kursanci zapoznają się z teorią dotyczącą uczenia się ludzi dorosłych, cyklu szkoleniowego oraz doboru metod i technik do zakładanych celów szkoleniowych. Uczestnicy będą także mieli okazję nabyć umiejętności z zakresu projektowania, logistyki i ewaluacji szkoleń. Kurs Trenerski MATRIK organizowany w Krakowie to najlepsza forma kształcenia dla tych, którzy cenią sobie szybką i efektywną formę zdobywania wiedzy i umiejętności.
Co nas wyróżnia Stowarzyszenie MATRIK może poszczycić się Znakiem Jakości MSUES – Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych oraz akredytacją Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Są one najlepszym potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług.

 

Szkolenie dedykujemy w szczególności osobom, które:

– specjalizują się w prowadzeniu szkoleń i chcą podnieść swoje kompetencje, – wiążą swoją przyszłość z zawodem trenera biznesu (np. studenci, absolwenci), – odpowiadają za politykę personalną w firmie, – chcą rozwijać swoje kompetencje interpersonalne oraz poprawiać efektywność przekazywania wiedzy (np. lektorzy), – chcą się przekwalifikować i spełniać w roli trenera.

 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs trenerów?

– Szkolenie MATRIK ukierunkowane jest na wypracowanie konkretnych umiejętności. Pod okiem wykwalifikowanych trenerów przygotujesz się do samodzielnego prowadzenia szkoleń. W pakiecie otrzymasz również godziny indywidualnych konsultacji w czasie, których będziesz mógł pogłębić swoją wiedzę, znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania czy pozyskać wskazówki dotyczące możliwości własnego rozwoju. – Wiedza, umiejętności i postawy to trzy filary, na których opiera się Kurs Trenera Biznesu MATRIK. Program kursu został opracowany w oparciu o metody kształcenia osób dorosłych i bazuje na przyswajaniu sobie informacji przez doświadczenie. Dzięki temu zdobyta wiedza będzie mieć charakter żywy, a wypracowane kompetencje szybko wzbogacą Twój repertuar zachowań trenerskich. – Podczas kursu poznasz różne aktywizujące techniki szkoleniowe. Będziesz miał również szansę zaprojektować własne wystąpienie, którego atrakcyjność ocenią pozostali uczestnicy. – Otrzymasz rozbudowany feedback ze strony trenera oraz grupy pomagający ustalić własne silne strony oraz wyłapać niedoskonałości, nad którymi warto pracować.

Opinie Uczestników Kursu:

* „Bardzo dużę widoczne zaangażowanie Trenera, czuć, że robi to co lubi. Wkłada całe swoje serde, miło się słucha ( głos- nie jest drażniący) energiczny, zachecający przede wszystkim do myślenia. Obsługa Hotelowa – super!!!”

* „Świetne szkolenie – dawno nie zlecialy mi tak szybko 4 dni – intensywnie ale bardzo owocnie”

*„Dostałam wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Dziękuję!”

* „Cieszę się,że mogłam wziąć udział w kursie. Mam poczucie dobrze wykorzystanego czasu.”

* „Bardzo profesjonalna organizacja!”

* „Super kontakt przed szkoleniem, o wszystkim byłam poinformowana. Jestem pod wrażeniem , że osoba odpowiedzialna za organizację była na miejscu przed szkoleniem i dopilnowała wszelkich formalności!:)”
 

Kurs trenerski MATRIK został stworzony w oparciu o międzynarodowe standardy kształcenia trenerów zarządzania. Jeżeli cenisz sobie profesjonalizm, zaangażowanie i najlepszy standard przekazywanej wiedzy – wybierz Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK. W Krakowie, mimo dużej konkurencji jesteśmy liderami na rynku organizowania kursów i szkoleń trenerskich. To, co nas wyróżnia to długoletnie doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi trenerami.

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kursie Trenerów Zarządzania MATRIK prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

 

Najbliższe edycje:

27 czerwca - 30 czerwca 2019 r. -  Kraków

 

Szkolenie jest zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość dofinansowania nawet w 80%. O sposobach zdobycia dofinansowania można przeczytać na stronach regionalnych operatorów.

 

Kurs trwa 32 godziny dydaktyczne.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Potwierdzeniem udziału jest uiszczenie opłaty za udział w Kursie Trenerów Zarządzania MATRIK na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
BRE BANK Oddział Bankowości Detalicznej MultiBank  07 1140 2017 0000 4402 1294 9732

 

Cena: 2400 PLN brutto 

 

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, handouty i inne materiały dodatkowe),
 • dodatkowe pomoce dydaktyczne dla  uczestników szkolenia,
 • dyplom ukończenia szkolenia,
 • przerwy kawowe,
 • lunch.

Regulamin reklamacji

Uczestnik Kursu lub Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
•    niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia,
•    niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą,
•    zastrzeżeń co do jakości pracy trenera
Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny.
Reklamcję można składać wyłącznie w formie pisemnej przed zakończeniem szkolenia.
Nezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo uzgodniona z uczestnikiem.

 

Procedura postępowania w przypadku sytuacji nieprzewidzianych (losowych)

W przypadku gdy szkolenie nie byłoby zrealizowane lub byłoby zakłócone z nieprzewidzianych i niezależnych od Stowarzyszenia powodów firma zaproponuje uczestnikom do wyboru inny termin lub terminy, w których usługa byłaby wykonana.

 

Polityka prywatności
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 11/3 informuje, że dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zbierane są w celach statystycznych i marketingowych na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. Udostępnienie informacji o danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Niniejszym przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu przepisów dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną w szczególności na przesyłanie informacji handlowych na udostępnione przez Państwa adresy poczty elektronicznej.

 

Program Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK został przygotowany w oparciu o standardy kompetencji trenerskich Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK. W zajęciach edukacyjnych wykorzystywane są materiały powstałe we współpracy z konsultantami i trenerami z Wielkiej Brytanii, które zostały sprawdzone i dostosowane do warunków polskich. Autorami Kursu są polscy trenerzy z wieloletnią praktyką szkoleniową, na stałe współpracujący ze Stowarzyszeniem Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Program Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK obejmuje następujące obszary merytoryczne:

 • Teoria i praktyka uczenia się dorosłych
 • Elementy cyklu szkoleniowego
 • Metody i techniki szkoleniowe
 • Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników
 • Omówienie zastosowania 20-30 metod szkoleniowych, w szczególności:
  • prezentacji,
  • ćwiczeń grupowych,
  • dyskusji grupowej,
  • gier szkoleniowych,
  • studium przypadku,
  • ról i scenek
 • Projektowanie szkolenia:
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  • Organizacja szkolenia,
  • Podział na sesje i moduły,
  • Planowanie czasu szkolenia,
  • Tworzenie projektu szkolenia
 • Podstawowe zasady ewaluacji szkoleń
 • Logistyka w szkoleniach
 • Trudny uczestnik i trudne sytuacje
 • Planowanie własnego rozwoju osobistego i zawodowego
 • Identyfikowanie metod i źródeł wspierania rozwoju zawodowego trenera

 

Każdy z uczestników po ukończeniu szkolenia, które jest pierwszym stopniem w rozwoju profesjonalnych kompetencji trenerskich, otrzyma dyplom ukończenia szkolenia.

 

Efekty uczenia się dla uczestnika

Cele w zakresie wiedzy:

 • nabycie wiedzy w zakresie uczenia się dorosłych (cykla Kolba)
 • poznanie cyklu szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i prowadzenia szkoleń
 • zdobycie wiedzy o metodach szkoleniowych i ich zastosowaniu
 • poznanie typów "trudnego klienta" i sposobów radzenia sobie z nim
 • nabycie wiedzy w zakresie logistyki szkoleń

Cele w zakresie umiejętności:

 • wielokrotne doskonalenie prezentacji indywidualnej i zespołowej na różnych etapach Kursu
 • przećwiczenie projektowania dwudniowego szkolenia
 • doskonalenie umiejętności planowania czasu szkolenia
 • przećwiczenie wybranych metod szkoleniowych, ich przygotowania i prowadzenia

Cele w zakresie postaw:

 • zrozumienie potrzeby uwzględniania zasad uczenia się dorosłych podczas projektowania i prowadzenia szkoleń
 • wykształcenie potrzeby poszukiwania bogatej metodyki szkoleniowej
 • przekonanie do pracy nad samorozwojem i ciągłym doskonaleniem warsztatu

 

 

 

 

 

 

Absolwent filologii polskiej oraz doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa  (Uniwersytet Jagielloński). Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Certificate Training, Learning and Development - International) od 2005 r., Certyfikat Mentora od 2013 r. oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora (International Certificate for Advisor / Assessor) od 2015 r.

Prowadzi szkolenia od 1997 r. w biznesie, edukacji, administracji i samorządzie terytorialnym. Posiada ponad 7000 przeprowadzonych godzin szkoleniowych.

Od 2004 r. członek władz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, (w latach 2010 – 2014 – Wiceprezes). Twórca, założyciel i od początku istnienia (2005 r.) Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania a także Koordynator funkcjonowania Klubów Trenerów na skalę ogólnopolską. Współpracuje z firmami szkoleniowymi w całej Polsce. Współtwórca i od początku istnienia (2013 r.) Wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Prowadzi stałe zajęcia m. in. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także ucząc trenerów w ramach m.in.: Kursu Trenerów i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK.

Twórca licznych programów autorskich, autor publikacji, w tym książkowych, z zakresu trenerstwa i edukacji, a także podręczników trenerskich. Laureat nagrody „Bene Merenti” wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa.

Prywatnie pasjonat twórczości Jacka Kaczmarskiego. Od 2006 roku współtwórca zespołu „Młoda Polska”, gdzie gra i śpiewa utwory Kaczmarskiego. Zawodnik ligowy Polskiej Ligi Tenisa Stołowego, uprawia także regularne wielokilometrowe spacery.

 

  

  

Marcin Krukar

Trener prowadzący

 

– Działam w oparciu o Standard HRD BP, co oznacza, że moje szkolenia są efektywne biznesowo, a ich efekty są mierzalne. W pracy kładę nacisk na wdrożenie zdobytych kompetencji w życie, dzięki czemu szkolenia niosą za sobą realne korzyści dla uczestników i organizacji.

– Szkolę od 2003 roku, mam za sobą ponad 11 000 godzin pracy z różnorodnymi grupami, ponad 2 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych,

– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w Intercity,

– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications

– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008),

– Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (od III 2018 Członek Zarządu), oraz Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR (członek – założyciel, 2013 – 2016 Wiceprezes)

– Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2012), wykładowca MBA na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Prywatnie wróg nudy i monotonni, uzależniony od wyzwań i potrzeby ciągłego rozwoju. Wielbiciel i kolekcjoner win wschodnioeuropejskich, zasłuchany w klasycznym rocku i poezji śpiewanej, pasjonat szybkiej jazdy samochodem i płyt winylowych. Czas wolny spędza gotując, w otoczeniu przyjaciół lub odpoczywając przy dobrym filmie.

 

Szkoliłem i doradzałem zarówno znanym, ogólnopolskim i europejskim markom, jak i małym firmom i organizacjom. Szkolę innych trenerów, mam doświadczenia jako trener wewnętrzny i koordynator zespołu trenerów.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się