Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Webinaria MATRIK

„Człowiek to styl. Mniej znane ścieżki psychologii osobowości” - Krzysztof Brocławik

Styl to zawsze jedność w różnorodności. Jest też takie powiedzenie; człowiek to styl i ma to starożytny rodowód. Styl w odniesieniu do człowieka i jego osobowości  jest jednak obecny w psychologii po dziś dzień. Dla przeciętnego wykształconego człowieka osobowość to albo struktura złożona  z cech albo struktura sił o popędowym czy motywacyjnym charakterze.  Tymczasem istnieją inne ciekawe i użyteczne ujęcia osobowości.  Jedno z nich odwołuje się właśnie do  kategorii stylu. Jest  ono warte poznania chociażby dlatego, że wiąże funkcjonowanie  procesów poznawczych człowieka z funkcjonowaniem jego osobowości.  Od dawna, co najmniej od czasów Alfreda Adlera,  poszukiwano wymiarów, które byłyby "przekrojowe" dla zróżnicowanych z definicji ludzkich osobowości.  W trakcie naszego spotkania szczególna uwaga poświęcona zostanie stylowi impulsywność - refleksyjność. Istnieje na ten temat wiele badań, które powinny dać do myślenia  każdemu trenerowi. Zasadniczo badacze stylów unikali ich wartościowania. Tendencja ta nie  do końca da się obronić. Impulsywność ma pewne zalety. Jednak to refleksja przynosi człowiekowi korzyści, a styl refleksyjny zdaje sie być użyteczny w wielu sytuacjach. Nie będziemy ograniczać sie do jednego stylu. Kolejny niezwykle interesujący styl to zależność -  niezależność .  Jest o globalny, dwubiegunowy wymiar psychiki, regulujący sposoby wykorzystywania zewnętrznych
i wewnętrznych wskazówek, którymi się kierujemy organizując nasze zachowanie. Postaramy się przedstawić panoramę  stylów  poznawczych i osobowościowych, ale przede wszystkim pokazać  możliwości  wykorzystania wiedzy o stylach funkcjonowania człowieka w praktyce.   Nie da się zrezygnować z osobowości ani w psychologii, ani w innych dyscyplinach, które zajmują się człowiekiem od strony teoretycznej i stosowanej. Należy tę problematykę oswoić również wychodząc poza rozwiązania najbardziej znane.

 

Aby wziąć udział w webinarium:

  1. Dokonaj rejestracji w systemie Competit: https://competit.pl/w/1614/
  2. Zainstaluj w swoim komputerze aplikację ZOOM. Jej bezpłatna wersja dostępna jest pod linkiem: https://zoom.us/support/download
  3. Mniej więcej na 5 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania zaloguj się do „meeting roomu” za pośrednictwem linku, który od Nas otrzymasz w dniu wydarzenia.
 
 
Improwizacja - Nina Dragosz
Kiedy już mamy dobry program szkoleniowy, konspekt, materiały i tak dalej, dzięki zdolności improwizowania uzyskujemy wolność, swobodę i prawdziwą przyjemność pracy. Spontaniczność, wspólne tworzenie, otwartość na nowe pomysły, snucie opowieści – oto piękne przejawy artyzmu. Improwizacja wywodzi się ze świata sztuki, poezji, teatru, a dziś jest szczególnie pożądana zarówno w zarządzaniu jak i edukacji. Kochajmy artystów.
Nina Dragosz jest trenerem i konsultantem zarządzania, coachem oraz trenerem przedsiębiorczości. Ma duże doświadczenia zdobywane w roli współtwórczyni, vice menedżera i zachęconego okolicznościami oraz znakomitymi pomysłami wyjątkowych osób przedsiębiorcy. Przez wiele lat zarządzała personelem pracując na stanowiskach kierowniczych, prowadząc własną działalność gospodarczą, kreując środowiska rozwojowe.
Jako trener projektuje i prowadzi zajęcia dla menedżerów. Jako coach z sukcesami współpracuje z menedżerami różnych branż poszukującymi nowych form rozwoju. Od wielu lat prowadzi też zajęcia dla innych trenerów, coachów, oraz pracuje jako indywidualny doradca i asesor z osobami ubiegającymi się o międzynarodowy certyfikat trenera.
Aby wziąć udział w webinarium:
Dokonaj rejestracji w systemie Competit: https://competit.pl/w/1614/
Zainstaluj w swoim komputerze aplikację ZOOM. Jej bezpłatna wersja dostępna jest pod linkiem: https://zoom.us/support/download
Mniej więcej na 5 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania zaloguj się do „meeting roomu” za pośrednictwem linku, który od Nas otrzymasz w dniu wydarzenia.
 
Zapraszamy do udziału w DARMOWYM webinarium o:
Ewaluacji szkoleń i 5 dysfunkcjach szkoleń zdalnych:
Obserwowany ostatnio wzrost ilości szkoleń w formie online skłania do refleksji nad ich efektywnością a może, czasami jej brakiem. Z moich obserwacji wynika 5 głównych dysfunkcji szkoleń online, które zaprezentuje na spotkaniu.
Ewaluacja jest zdefiniowana przez L. Rae jako proces mierzenia zmian, jakie zaszły od początku procesu szkolenia aż do jego skutecznego zastosowania w miejscu pracy .
Do przeprowadzenia skutecznego badania efektywności szkolenia wymagane jest nie tylko posiadanie wiedzy/narzędzi ale głownie zaangażowania szeroko pojętych grup interesów do których zaliczamy nie tylko trenera, uczestników, kierownika działu szkoleń ale dodatkowo zarząd/wyższe kierownictwo i bezpośredniego przełożonego uczestnika szkolenia
Brak oceny powoduję, że nie wprowadzamy zmian w programie szkolenia czy materiałach co przekłada się na powielanie już wcześniej popełnionych błędów. Co szczególnie istotne brak oceny uderza bezpośrednio w prowadzącego, który nie otrzymuje obiektywnej informacji zwrotnej od uczestników co uniemożliwia mu zmianę stylu pracy. Nie udało mi się znaleźć pozytywnych aspektów nie przeprowadzania ewaluacji.
Podczas zajęć:
- dowiesz się o modelu ewaluacji w kontekście procesu szkoleniowego
- poznasz metody oceny efektywności
- Poznasz założenia modelu Kirkpatricka
- Poznasz 5 dysfunkcji szkoleń zdanych
Prowadzący dr Sylwester Pietrzyk – praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), konsultant HR, właściciel ASPEKT HR (od 2006 roku). Adiunkt w Katedrze Zarzadzania SAN.
Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005). Ma doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy – spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz w Ministerstwie Finansów jako specjalista.
Dr Sylwester Pietrzyk posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000). Uczestniczył w szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie i In Dialogue w Kopenhadze (2017). Ma uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach certyfikacji trenerów (2016). Od 1999 roku jest aktywnie działającym Członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK, obecnie trenerem Szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń. Współpracuje z TACK International UK jako akredytowany trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer, zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.
Przeprowadził ponad 2200 dni treningów i warsztatów, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny. Ich uczestnicy mówią, że prowadzi zajęcia dynamicznie, w fantastycznej atmosferze i z dużą liczbą interesujących przykładów.
Dr Sylwester Pietrzyk prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Był prelegentem na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Jest autorem wielu artykułów w periodyku „Personel i Zarządzanie”.
 
fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się