Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Idea Klubów Trenera

Czym jest Klub Trenerów Zarządzania MATRIK?

Klub Trenerów Zarządzania MATRIK jest comiesięczną platformą spotkań warsztatowych przeznaczonych przede wszystkim dla trenerów i konsultantów zarządzania, ale też dla coachów oraz innych przedstawicieli biznesu, którzy mają wpływ na rozwój ludzi i sami chcą się systematycznie rozwijać.  

Jakie są korzyści z udziału w spotkaniach?

 

Klub to okazja:

  • dla trenera prowadzącego by sprawdzić swój warsztat, przećwiczyć wybrane metody i narzędzia szkoleniowe, wesprzeć rozwój uczestników, pokazać próbkę swoich kompetencji trenerskich, rozreklamować się poprzez bieżące zaproszenia i archiwum Stowarzyszenia MATRIK oraz kontakt bezpośredni;
  • dla uczestników - regularnych warsztatów za symboliczną opłatą, ustawicznego rozwoju kompetencji trenerskich, poszerzania swojej wiedzy i umiejętności o nowe obszary, poznawania różnorodnych stylów trenerskich; Uczestnicząc w spotkaniach stajesz się członkiem Klubu Trenerów MATRIK;
  • dla wszystkich zaangażowanych - do zdobycia nowych kontaktów biznesowych, integracji ze środowiskiem, poszerzania horyzontów, pielęgnowania automotywacji, wymiany doświadczeń, bezcennej inspiracji, samorealizacji.

 

Jak wyglądają spotkania i gdzie się odbywają?

Formuła Klubu zakłada cztery godziny szkoleniowe warsztatów raz w miesiącu. Spotkania odbywają się w stały, ustalony dzień miesiąca (np. każdą ostatnia środę miesiąca albo drugi wtorek miesiąca itd.) w godzinach 17.30-20.30. Zwykle zaczynamy od przedstawienia się lub krótkiego ćwiczenia integracyjnego. Następnie trener prowadzący przeprowadza warsztat. W międzyczasie mamy około 15 min przerwy kawowej, podczas której można porozmawiać z uczestnikami spotkania i nawiązać nowe kontakty. Po warsztacie przechodzimy na spotkanie integracyjne. Integracja to czas na nieformalne rozmowy, nawiązywanie kontaktów, a, jak pokazały doświadczenia, także zawiązywania trwałej współpracy.

 

Jak dołączyć do spotkań Klubu?

Często ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona (do około 25). O możliwości uczestnictwa decyduje zatem kolejność zgłoszeń.  Osoby „nowe”, po pierwszym uczestnictwie wpisywane są na listę mailową Klubu i od tej pory otrzymują już regularne zaproszenia na kolejne warsztaty. Informacja o najbliższych warsztatach znajduje się też na stronie każdego Klubu: matrik.pl/kluby

 

Czy mogę poprowadzić spotkanie Klubu?

Tak. Każda osoba, która chce poprowadzić spotkanie proszona jest o kontakt z Koordynatorem danego Klubu, z ktorym ustali temat spotkania, cele do zrealizowania, program, termin i kwestie organizacyjne. Trener prowadzący przygotowuje zaproszenie na warsztaty według formatki Klubu. Działania promujące warsztat odbywają się na około 10 dni przed spotkaniem.

 

Co jeszcze warto wiedzieć…

W Polsce działa obecnie 15 Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK: dolnośląski, lubelski, lubuski, łódzki, małopolski, mazowiecki, opolski, podkarpacki, podlaski, podbeskidzki, pomorski, śląski, świętokrzyski,  wielkopolski, zachodniopomorski. Kluby Trenerów Zarządzania MATRIK są inicjatywą non profit i są realizowane w ramach działan statutowych Stowarzyszneia MATRIK.

 

Więcej o działalności poszczególnych Klubów znajdziesz w zakładce Kluby

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się