Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Informacja o danych osobowych

DANE OSOBOWE w SKiTZ MATRIK

24.05.2018 rok

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Stowarzyszenie informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie. (adres e -mail: stowarzyszenie@matrik.pl).
  2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w SKiTZ MATRIK pełni obecnie Administrator danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji działalności Stowarzyszenia.,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 8 lat,
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. Będzie wymagane odnowienie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie. Będzie również wymagane odwołanie takiej zgody

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się