Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Zrealizowane projekty

 

"Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – ścieżki specjalizacji trenerów"

grudzień 2012 r. - lipiec 2014 r.

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK zrealizowało projekt szkoleniowy z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich pn "Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – ścieżki specjalizacji trenerów",  który realizowany był w ramach projektu systemowego PARP "Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" w ramach Poddziałania 2.2.2. PO KL (V konkurs). Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: grudzień 2012 r. - lipiec 2014 r.

Projekt skierowany był do trenerów, konsultantów, coachów i wszystkich osób, które w profesjonalny sposób zajmują się rozwojem innych, a także menedżerów, kierowników i dyrektorów prowadzących warsztaty i szkolenia dla swoich pracowników.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 6 kompleksowych 160-godzinnych Szkół Trenerów Zarządzania MATRIK. Każda Szkoła wzbogacona została o część praktyczną – Etiudy Trenerskie i część specjalistyczną.

"Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – ścieżki specjalizacji trenerów" to Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK wzbogacona o specjalizacje:

 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalizacji Budowanie narzędzi szkoleniowych 
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalizacji Narzędzia pracy z grupą
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalizacji Psychologia w pracy trenera
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalizacji Marketing usług szkoleniowych
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalizacji Planowanie strategiczne
 • Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalizacji Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Program 6 kursów Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK został przygotowany zgodnie z metodologią NVQ (National Vocational Qualifications) i standardami zawodu trenera MATRIK
w Międzynarodowym Procesie Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK akredytowanego przez Pearson Edexcel International.

 

 

"Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera"

sierpień 2011r. ‐ wrzesień 2013 r.

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK zrealizowało projekt szkoleniowy z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich pn "Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera", który realizowany był w ramach projektu systemowego PARP "Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL (IV konkurs). Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: sierpień 2011r. ‐ wrzesień 2013r.

Projekt skierowany był do trenerów, konsultantów, coachów i wszystkich osób, które w profesjonalny sposób zajmują się rozwojem innych, a także menedżerów, kierowników i dyrektorów

prowadzących warsztaty i szkolenia dla swoich pracowników.

W ramach projektu zostały zrealizowane 42 kursy, każdy trwający 4 dni szkoleniowe (32‐godziny), rozwijające kompetencje trenerskie w wybranych 14 specjalistycznych tematach.

Lista zaproponowanych kursów:

 • Kurs 1. Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK
 • Kurs 2. Narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb oraz diagnozy organizacji
 • Kurs 3. Projektowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników
 • Kurs 4. Marketing usług szkoleniowych
 • Kurs 5. Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą
 • Kurs 6. Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi
 • Kurs 7. Psychologia w pracy trenera
 • Kurs 8. Facylitacja i moderacja jako narzędzia pracy z grupą
 • Kurs 9. Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą
 • Kurs 10. Narzędzia do ewaluacji szkoleń i projektów szkoleniowych
 • Kurs 11. Planowanie strategiczne-metody i techniki stosowane w procesie planowania strategicznego
 • Kurs 12. Gry, ćwiczenia i case study jako narzędzia pracy trenera
 • Kurs 13. Profesjonalna prezentacja i praca z głosem jako narzędzia pracy trenera
 • Kurs 14. Wystąpienia publiczne i umiejętności retoryczne jako narzędzia pracy trenera

Każdy uczestnik projektu zrealizował 2 wybrane przez siebie kursy z zaproponowanych 14 specjalistycznych tematów. Zajęcia odbywały się w systemie środa – sobota. Wyjątkowo wybrane

kursy były realizowane w systemie czwartek – niedziela lub poniedziałek – czwartek.

 

 

"Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK"

sierpień 2010 r. - sierpień 2012 r.

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK zrealizowało projekt Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK pt. „Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK” w ramach projektu systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” w zakresie poddziałania 2.2.2 PO KL.

Czas trwania projektu: 12.08.2010r. – 31.08.2012r.

Projekt obejmował 6 kursów typu „Train the Trainers”, w którym wzięło udział 90 osób.

 

W ramach projektu 6 grup szkoleniowych zrealizowało 29 dni szkoleniowych, w tym:

 • 188 godzin szkoleniowych
 • 78 godzin superwizji (etiudy trenerskie)
 • 45 godzin doradczych (konsultacje indywidualne)

Ponadto projekt obejmował dodatkowe działania rozwojowe:

 • zadania wdrożeniowe
 • dodatkowe materiały merytoryczne
 • portal internetowy

METODOLOGIA KSZTAŁCENIA

Program Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK w ramach projektu oparty był na metodologii kształcenia trenerów zarządzania MATRIK, która jest akredytowana przez światowy ośrodek potwierdzający kwalifikacje zawodowe trenerów zarządzania PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL. Dzięki temu uczestnicy projektu zostali przygotowani merytorycznie do uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK & PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL, który potwierdza zawodowe kompetencje do wykonywania zawodu trenera zarządzania i jest uznany w Europie i na świecie w ponad stu dwudziestu krajach.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się