Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Aktualności

Aktualne i archiwalne wydarzenia i inicjatywy Stowarzyszenia MATRIK. Kliknij na tytuł wydarzenia, żeby wyświetlić szczegóły.

Archiwalne

Webinaria MATRIK 26.10.2020

 

„Człowiek to styl. Mniej znane ścieżki psychologii osobowości” - Krzysztof Brocławik

 

Styl to zawsze jedność w różnorodności. Jest też takie powiedzenie; człowiek to styl i ma to starożytny rodowód. Styl w odniesieniu do człowieka i jego osobowości  jest jednak obecny w psychologii po dziś dzień. Dla przeciętnego wykształconego człowieka osobowość to albo struktura złożona  z cech albo struktura sił o popędowym czy motywacyjnym charakterze.  Tymczasem istnieją inne ciekawe i użyteczne ujęcia osobowości.  Jedno z nich odwołuje się właśnie do  kategorii stylu. Jest  ono warte poznania chociażby dlatego, że wiąże funkcjonowanie  procesów poznawczych człowieka z funkcjonowaniem jego osobowości.  Od dawna, co najmniej od czasów Alfreda Adlera,  poszukiwano wymiarów, które byłyby "przekrojowe" dla zróżnicowanych z definicji ludzkich osobowości.  W trakcie naszego spotkania szczególna uwaga poświęcona zostanie stylowi impulsywność - refleksyjność. Istnieje na ten temat wiele badań, które powinny dać do myślenia  każdemu trenerowi. Zasadniczo badacze stylów unikali ich wartościowania. Tendencja ta nie  do końca da się obronić. Impulsywność ma pewne zalety. Jednak to refleksja przynosi człowiekowi korzyści, a styl refleksyjny zdaje sie być użyteczny w wielu sytuacjach. Nie będziemy ograniczać sie do jednego stylu. Kolejny niezwykle interesujący styl to zależność -  niezależność .  Jest o globalny, dwubiegunowy wymiar psychiki, regulujący sposoby wykorzystywania zewnętrznych
i wewnętrznych wskazówek, którymi się kierujemy organizując nasze zachowanie. Postaramy się przedstawić panoramę  stylów  poznawczych i osobowościowych, ale przede wszystkim pokazać  możliwości  wykorzystania wiedzy o stylach funkcjonowania człowieka w praktyce.   Nie da się zrezygnować z osobowości ani w psychologii, ani w innych dyscyplinach, które zajmują się człowiekiem od strony teoretycznej i stosowanej. Należy tę problematykę oswoić również wychodząc poza rozwiązania najbardziej znane.

 

Aby wziąć udział w webinarium:

 1. Dokonaj rejestracji w systemie Competit: https://competit.pl/w/1614/
 2. Zainstaluj w swoim komputerze aplikację ZOOM. Jej bezpłatna wersja dostępna jest pod linkiem: https://zoom.us/support/download
 3. Mniej więcej na 5 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania zaloguj się do „meeting roomu” za pośrednictwem linku, który od Nas otrzymasz w dniu wydarzenia.

 

 
Improwizacja - Nina Dragosz
Kiedy już mamy dobry program szkoleniowy, konspekt, materiały i tak dalej, dzięki zdolności improwizowania uzyskujemy wolność, swobodę i prawdziwą przyjemność pracy. Spontaniczność, wspólne tworzenie, otwartość na nowe pomysły, snucie opowieści – oto piękne przejawy artyzmu. Improwizacja wywodzi się ze świata sztuki, poezji, teatru, a dziś jest szczególnie pożądana zarówno w zarządzaniu jak i edukacji. Kochajmy artystów.
Nina Dragosz jest trenerem i konsultantem zarządzania, coachem oraz trenerem przedsiębiorczości. Ma duże doświadczenia zdobywane w roli współtwórczyni, vice menedżera i zachęconego okolicznościami oraz znakomitymi pomysłami wyjątkowych osób przedsiębiorcy. Przez wiele lat zarządzała personelem pracując na stanowiskach kierowniczych, prowadząc własną działalność gospodarczą, kreując środowiska rozwojowe.
Jako trener projektuje i prowadzi zajęcia dla menedżerów. Jako coach z sukcesami współpracuje z menedżerami różnych branż poszukującymi nowych form rozwoju. Od wielu lat prowadzi też zajęcia dla innych trenerów, coachów, oraz pracuje jako indywidualny doradca i asesor z osobami ubiegającymi się o międzynarodowy certyfikat trenera.
Aby wziąć udział w webinarium:
Dokonaj rejestracji w systemie Competit: https://competit.pl/w/1614/
Zainstaluj w swoim komputerze aplikację ZOOM. Jej bezpłatna wersja dostępna jest pod linkiem: https://zoom.us/support/download
Mniej więcej na 5 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania zaloguj się do „meeting roomu” za pośrednictwem linku, który od Nas otrzymasz w dniu wydarzenia.
 
Zapraszamy do udziału w DARMOWYM webinarium o:
Ewaluacji szkoleń i 5 dysfunkcjach szkoleń zdalnych:
Obserwowany ostatnio wzrost ilości szkoleń w formie online skłania do refleksji nad ich efektywnością a może, czasami jej brakiem. Z moich obserwacji wynika 5 głównych dysfunkcji szkoleń online, które zaprezentuje na spotkaniu.
Ewaluacja jest zdefiniowana przez L. Rae jako proces mierzenia zmian, jakie zaszły od początku procesu szkolenia aż do jego skutecznego zastosowania w miejscu pracy .
Do przeprowadzenia skutecznego badania efektywności szkolenia wymagane jest nie tylko posiadanie wiedzy/narzędzi ale głownie zaangażowania szeroko pojętych grup interesów do których zaliczamy nie tylko trenera, uczestników, kierownika działu szkoleń ale dodatkowo zarząd/wyższe kierownictwo i bezpośredniego przełożonego uczestnika szkolenia
Brak oceny powoduję, że nie wprowadzamy zmian w programie szkolenia czy materiałach co przekłada się na powielanie już wcześniej popełnionych błędów. Co szczególnie istotne brak oceny uderza bezpośrednio w prowadzącego, który nie otrzymuje obiektywnej informacji zwrotnej od uczestników co uniemożliwia mu zmianę stylu pracy. Nie udało mi się znaleźć pozytywnych aspektów nie przeprowadzania ewaluacji.
Podczas zajęć:
- dowiesz się o modelu ewaluacji w kontekście procesu szkoleniowego
- poznasz metody oceny efektywności
- Poznasz założenia modelu Kirkpatricka
- Poznasz 5 dysfunkcji szkoleń zdanych
Prowadzący dr Sylwester Pietrzyk – praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), konsultant HR, właściciel ASPEKT HR (od 2006 roku). Adiunkt w Katedrze Zarzadzania SAN.
Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005). Ma doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy – spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz w Ministerstwie Finansów jako specjalista.
Dr Sylwester Pietrzyk posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000). Uczestniczył w szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie i In Dialogue w Kopenhadze (2017). Ma uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach certyfikacji trenerów (2016). Od 1999 roku jest aktywnie działającym Członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK, obecnie trenerem Szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń. Współpracuje z TACK International UK jako akredytowany trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer, zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.
Przeprowadził ponad 2200 dni treningów i warsztatów, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny. Ich uczestnicy mówią, że prowadzi zajęcia dynamicznie, w fantastycznej atmosferze i z dużą liczbą interesujących przykładów.
Dr Sylwester Pietrzyk prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Był prelegentem na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Jest autorem wielu artykułów w periodyku „Personel i Zarządzanie”.
 
Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK 22-25.10.2020r., ONLINE 22.10.2020

Kurs Trenerski

Trener biznesu to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Nęci Cię perspektywa solidnych zarobków, pełnej wyzwań pracy i ciągłego rozwoju? Właśnie dla takich osób jak Ty organizujemy Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie. Współcześnie pracodawcy znacznie wyżej cenią różnego rodzaju dokumenty potwierdzające umiejętności niż sam dyplom akademicki. Certyfikat ukończenia kursu trenerskiego może stać się Twoją przepustką do kariery.

 

Kurs trenerów zarządzania MATRIK to intensywne, czterodniowe szkolenie z elementami warsztatowymi. Program kursu trenerskiego jest doskonale zbilansowany i dostosowany do realiów obowiązujących na rynku pracy – zagadnienia teoretyczne ilustrowane są przykładach i stanowią punkt wyjścia do zdobywania praktycznych umiejętności. Plan kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji, prowadzenia i ewaluacji szkoleń w oparciu o teorię uczenia się dorosłych – life long learning. Kurs trenerski umożliwia kompleksowe zapoznanie się z metodyką prowadzenia szkoleń bazującą na wiedzy psychologicznej i zagadnieniach z zakresu zarządzania.
Kurs trenerski MATRIK jest pierwszym stopniem w zakresie szkolenia trenerów zarządzania. Intencją szkolenia jest wsparcie trenerów w ich rozwoju osobistym i zawodowym poprzez przekazywanie wiedzy i szlifowanie umiejętności. Kurs trenera biznesu ma także na celu wsparcie środowiska korporacyjnego poprzez szkolenie kadry zarządzającej zasobami ludzkimi. Pozwala w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach, a tym samym poprawia efektywność całej organizacji.

 

Podczas szkolenia poruszane są najważniejsze zagadnienia w pracy trenera, konsultanta i coacha. Kursanci zapoznają się z teorią dotyczącą uczenia się ludzi dorosłych, cyklu szkoleniowego oraz doboru metod i technik do zakładanych celów szkoleniowych. Uczestnicy będą także mieli okazję nabyć umiejętności z zakresu projektowania, logistyki i ewaluacji szkoleń. Kurs Trenerski MATRIK organizowany w Krakowie to najlepsza forma kształcenia dla tych, którzy cenią sobie szybką i efektywną formę zdobywania wiedzy i umiejętności.
Co nas wyróżnia Stowarzyszenie MATRIK może poszczycić się Znakiem Jakości MSUES – Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych oraz akredytacją Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Są one najlepszym potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług.

 

Szkolenie dedykujemy w szczególności osobom, które:

– specjalizują się w prowadzeniu szkoleń i chcą podnieść swoje kompetencje, – wiążą swoją przyszłość z zawodem trenera biznesu (np. studenci, absolwenci), – odpowiadają za politykę personalną w firmie, – chcą rozwijać swoje kompetencje interpersonalne oraz poprawiać efektywność przekazywania wiedzy (np. lektorzy), – chcą się przekwalifikować i spełniać w roli trenera.

 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs trenerów?

– Szkolenie MATRIK ukierunkowane jest na wypracowanie konkretnych umiejętności. Pod okiem wykwalifikowanych trenerów przygotujesz się do samodzielnego prowadzenia szkoleń. W pakiecie otrzymasz również godziny indywidualnych konsultacji w czasie, których będziesz mógł pogłębić swoją wiedzę, znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania czy pozyskać wskazówki dotyczące możliwości własnego rozwoju. – Wiedza, umiejętności i postawy to trzy filary, na których opiera się Kurs Trenera Biznesu MATRIK. Program kursu został opracowany w oparciu o metody kształcenia osób dorosłych i bazuje na przyswajaniu sobie informacji przez doświadczenie. Dzięki temu zdobyta wiedza będzie mieć charakter żywy, a wypracowane kompetencje szybko wzbogacą Twój repertuar zachowań trenerskich. – Podczas kursu poznasz różne aktywizujące techniki szkoleniowe. Będziesz miał również szansę zaprojektować własne wystąpienie, którego atrakcyjność ocenią pozostali uczestnicy. – Otrzymasz rozbudowany feedback ze strony trenera oraz grupy pomagający ustalić własne silne strony oraz wyłapać niedoskonałości, nad którymi warto pracować.

Opinie Uczestników Kursu:

* „Bardzo dużę widoczne zaangażowanie Trenera, czuć, że robi to co lubi. Wkłada całe swoje serde, miło się słucha ( głos- nie jest drażniący) energiczny, zachecający przede wszystkim do myślenia. Obsługa Hotelowa – super!!!”

* „Świetne szkolenie – dawno nie zlecialy mi tak szybko 4 dni – intensywnie ale bardzo owocnie”

*„Dostałam wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Dziękuję!”

* „Cieszę się,że mogłam wziąć udział w kursie. Mam poczucie dobrze wykorzystanego czasu.”

* „Bardzo profesjonalna organizacja!”

* „Super kontakt przed szkoleniem, o wszystkim byłam poinformowana. Jestem pod wrażeniem , że osoba odpowiedzialna za organizację była na miejscu przed szkoleniem i dopilnowała wszelkich formalności!:)”
 

Kurs trenerski MATRIK został stworzony w oparciu o międzynarodowe standardy kształcenia trenerów zarządzania. Jeżeli cenisz sobie profesjonalizm, zaangażowanie i najlepszy standard przekazywanej wiedzy – wybierz Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK. W Krakowie, mimo dużej konkurencji jesteśmy liderami na rynku organizowania kursów i szkoleń trenerskich. To, co nas wyróżnia to długoletnie doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi trenerami.

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kursie Trenerów Zarządzania MATRIK prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

22-25.10.2020r. ONLINE!

 

 

 

Kurs trwa 32 godziny dydaktyczne.

 

 

 

Potwierdzeniem udziału jest uiszczenie opłaty za udział w Kursie Trenerów Zarządzania MATRIK na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Ul. Nowohucka 92a/1, 30-728, Kraków

NEST BANK

05 2530 0008 2097 1061 0838 0001

 

Cena Kursu stacjonarnego: 2400 PLN brutto 

 

Cena Kursu online: 2350 PLN brutto 

 

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, handouty i inne materiały dodatkowe),
 • dodatkowe pomoce dydaktyczne dla  uczestników szkolenia,
 • dyplom ukończenia szkolenia,

Regulamin reklamacji

Uczestnik Kursu lub Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
•    niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia,
•    niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą,
•    zastrzeżeń co do jakości pracy trenera
Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny.
Reklamcję można składać wyłącznie w formie pisemnej przed zakończeniem szkolenia.
Nezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo uzgodniona z uczestnikiem.

 

Procedura postępowania w przypadku sytuacji nieprzewidzianych (losowych)

W przypadku gdy szkolenie nie byłoby zrealizowane lub byłoby zakłócone z nieprzewidzianych i niezależnych od Stowarzyszenia powodów firma zaproponuje uczestnikom do wyboru inny termin lub terminy, w których usługa byłaby wykonana.

 

Polityka prywatności
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 11/3 informuje, że dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zbierane są w celach statystycznych i marketingowych na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. Udostępnienie informacji o danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Niniejszym przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu przepisów dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną w szczególności na przesyłanie informacji handlowych na udostępnione przez Państwa adresy poczty elektronicznej.

 

Program Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK został przygotowany w oparciu o standardy kompetencji trenerskich Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK. W zajęciach edukacyjnych wykorzystywane są materiały powstałe we współpracy z konsultantami i trenerami z Wielkiej Brytanii, które zostały sprawdzone i dostosowane do warunków polskich. Autorami Kursu są polscy trenerzy z wieloletnią praktyką szkoleniową, na stałe współpracujący ze Stowarzyszeniem Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Program Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK obejmuje następujące obszary merytoryczne:

 • Teoria i praktyka uczenia się dorosłych
 • Elementy cyklu szkoleniowego
 • Metody i techniki szkoleniowe
 • Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników
 • Omówienie zastosowania 20-30 metod szkoleniowych, w szczególności:
  • prezentacji,
  • ćwiczeń grupowych,
  • dyskusji grupowej,
  • gier szkoleniowych,
  • studium przypadku,
  • ról i scenek
 • Projektowanie szkolenia:
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  • Organizacja szkolenia,
  • Podział na sesje i moduły,
  • Planowanie czasu szkolenia,
  • Tworzenie projektu szkolenia
 • Podstawowe zasady ewaluacji szkoleń
 • Logistyka w szkoleniach
 • Trudny uczestnik i trudne sytuacje
 • Planowanie własnego rozwoju osobistego i zawodowego
 • Identyfikowanie metod i źródeł wspierania rozwoju zawodowego trenera
 • Praca Trenera w sieci

 

Każdy z uczestników po ukończeniu szkolenia, które jest pierwszym stopniem w rozwoju profesjonalnych kompetencji trenerskich, otrzyma dyplom ukończenia szkolenia.

 

Efekty uczenia się dla uczestnika

Cele w zakresie wiedzy:

 • nabycie wiedzy w zakresie uczenia się dorosłych (cykla Kolba)
 • poznanie cyklu szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i prowadzenia szkoleń
 • zdobycie wiedzy o metodach szkoleniowych i ich zastosowaniu
 • poznanie typów "trudnego klienta" i sposobów radzenia sobie z nim
 • nabycie wiedzy w zakresie logistyki szkoleń

Cele w zakresie umiejętności:

 • wielokrotne doskonalenie prezentacji indywidualnej i zespołowej na różnych etapach Kursu
 • przećwiczenie projektowania dwudniowego szkolenia
 • doskonalenie umiejętności planowania czasu szkolenia
 • przećwiczenie wybranych metod szkoleniowych, ich przygotowania i prowadzenia

Cele w zakresie postaw:

 • zrozumienie potrzeby uwzględniania zasad uczenia się dorosłych podczas projektowania i prowadzenia szkoleń
 • wykształcenie potrzeby poszukiwania bogatej metodyki szkoleniowej
 • przekonanie do pracy nad samorozwojem i ciągłym doskonaleniem warsztatu

 

WOJCIECH SZYMCZAK

Trener Prowadzący 

                                                                                                      

 

Trener, konsultant, coach oraz doradca i asesor w procesie certyfikacji trenerów, z wykształcenia politolog.

W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie (1992 – 1998) działalność sprzedażowa i menedżerska: zarządzanie zmianą, kierowanie firmami sprzedażowymi. Prezes Zarządu Egeria Consulting Experts Group. 

Ekspert z dziedziny etykiety, w tym elementów protokołu dyplomatycznego. Prowadzi autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu dla menedżerów, przywództwa, zarządzania w zmianie, pracy zespołowej, zarządczych kompetencji menedżerskich, treningów dla trenerów oraz projekty konsultingowe dotyczące diagnozowania organizacji. 

Realizował projekty szkoleniowe dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii.

Posiada certyfikaty:

·       Conterterrorism Training Group – Idcident Mamagement, wydany przez rząd USA –1992

·       Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania– Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2001

·       ACTION LEARNING SET Advisor - 2004

·       International Coach ICC - 2006

·       International Advisor/Assessor Certifikate – Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2008

·       EXTENDED DISK® - Certyfication Training - 2008

·       First Certificate in Organizational Development Consulting – 2011

·       Prince2 – Foundation - 2015 

·       Train the Trainer Certificate – Linear Consulting Process - 2017

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, gdzie pełnił wiele funkcji w ciałach statutowych Stowarzyszenia. Obecnie Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.  Opiekun merytoryczny Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK, Inicjator Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK – pierwszego tego typu inicjatywy w Polsce.

 

Wybrane publikacje książkowe:

„Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod ich realizacji”, „Koncepcje nauczania ludzi dorosłych” [VADEMECUM TRENERA, Kraków 2010, 2012];

W. F. Szymczak, T. Wański, „Profesjonalni trenerzy, czyli jak osiągać długofalowe rezultaty”, GWP, Sopot 2011;

W. F. Szymczak, Dyplomatyka, savoir-vivre, [W:] Rzecznik prasowy, oczekiwania i możliwości, perspektywa teoretyczna i praktyczne, Difin, Warszawa 2015

W. F. Szymczak, Etykieta dla organizacji, czyli wykorzystanie elementów protokołu dyplomatycznego w wymiarze międzykulturowym, Difin, Warszawa 2018 (dodruk 2019)

XXI Zjazd Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK 28.08.2020

Z przykrością informujemy, iż z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników oraz Trenerów Prowadzących, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu prac organizacyjnych i przeniesieniu XXI Zjazdu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (28-30.08.2020r.).

 

Serdecznie dziękujemy Wam za chęć uczestnictwa w Zjeździe oraz mamy nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym terminie. 

 

Za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.

 

O planowanym kolejnym terminie XXI Zjazdu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK  poinformujemy Was wkrótce. 

Webinarium "Sztuka rozwiązywania problemów – myślenie strategicznie i systemowe" 29.07.2020

 

Autorki kursu "Zwinny Profesjonalista HR"; Agnieszka KauczyńskaJolanta Rasmus oraz Magdalena Winnicka zapraszają na webinar:

"Sztuka rozwiązywania problemów – myślenie strategicznie i systemowe" ???? w dniu 29 lipca w godzinach 17:00-18:00.

Myślenie systemowe ułatwia znajdowanie przyczyn problemów oraz sposoby ich rozwiązywania.????

Pomaga w postrzeganiu firmy jako sieci czynników, które wpływają na siebie i tworzą podsystemy zmieniające się w czasie.????

Podczas webinaru dowiesz się jak praktycznie zastosować myślenie systemowe do osiągania celów strategicznych.????‍????

W oparciu o studium przypadku rzeczywistej firmy pokażemy, jak wykorzystać myślenie systemowe w skutecznym rozwiązaniu problemu.

Podczas webinaru dowiesz się także, dlaczego, rozwiązywanie problemów jest sztuką i WARTO się w niej doskonalić.????

Aby wziąć udział w webinarium:

➡️Dokonaj rejestracji i płatności w systemie Competit: https://competit.pl/w/1613/
➡️Zainstaluj w swoim komputerze aplikację ZOOM. Jej bezpłatna wersja dostępna jest pod linkiem: https://zoom.us/support/download
➡️Mniej więcej na 5 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania zaloguj się do „meeting roomu” za pośrednictwem linku, który od Nas otrzymasz.

Noc Webinarów MATRIK 22.07.2020
19:00-01:00 online 30zł

 

 

Aby wziąć udział w konferencji:
➡️Dokonaj rejestracji i płatności w systemie Competit: https://competit.pl/w/1614/

➡️Zainstaluj w swoim komputerze aplikację ZOOM. Jej bezpłatna wersja dostępna jest pod linkiem: https://zoom.us/support/download

➡️Mniej więcej na 5 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania zaloguj się do „meeting roomu” za pośrednictwem linku, który od Nas otrzymasz.

1. Marek Skała – Jak się zmieniać w covidowej rzeczywistości - co nas czeka jesienią?
2. Lidia Czarkowska – „ Coaching jako jedna z odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata?”
3. Lilianna Kupaj – „Zrób międzynarodową e-konferencję”
4. Bogna Gąsiorowska „MINDFULNESS jako kompetencja lidera XXI wieku”
5. Nina Dragosz – „Portfolio - żródło mocy Trenera i Konsultanta"
6. Jacek Czapski – „Matryca zmian”
7. Ewelina Samolej – „Wielokulturowość w aspekcie organizacji biznesowej
8. Katarzyna M. Grzegorzewska – „Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym”
9. Elżbieta Wrona – „Aktywność poza zawodowa Konsultanta i Trenera – Włoszczowa na obcasach”
10. Krzysztof Prystupa- „Jak efektywnie wykorzystywać głos i mowę w szkoleniach prowadzonych online”  
11. Kazimierz Nalepa - "Niewdzięczność i opór klienta"

 

 

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się